Cân xương tính sô

Ngày sinh (Dương lịch)
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Phép "Cân Xương Tính Số" lấy giờ ngày tháng năm sinh (Âm Lịch) phối chuẩn với nhau, mỗi can chi, ngày tháng được định lượng theo kiểu "vàng" tức là lượng chỉ. Cộng lại số lượng chỉ sau khi quy đổi ra sẽ được số cuối cùng. Phương pháp này xem chung cho cả Nam lẫn Nữ. Mục đích của phương pháp này chủ yếu là xem chữ "Phú" và chỉ mang một giá trị tham khảo nhất định.

Bạn sinh ngày : 10-12-1995 dương lịch
Tức ngày: 19-10-1995 âm lịch, ngày Ất Hợi, tháng Đinh Hợi, năm Ất Hợi
Giờ: Tý
Tổng lượng: 3 lượng 8 chỉ

三兩八 ( 3.8 L )


一身骨肉最清高

早入黌門姓氏標

待到年將三十六

藍袍脫去換紅袍


*Âm:


Nhất thân cốt nhục tối thanh cao

Tảo nhập hùynh môn tính thị phiêu

Đãi đáo niên tương tam thập lục

Lam bào thoát khứ hoán hồng bào


*Bản dịch gốc:


Cao quí một đời đây cốt xương

Sớm nổi danh cao chốn học đường

Tuổi đời ba sáu khi thời tới

Đổi mặc áo quan bỏ áo thường


Số này cốt cách rất thanh cao, sớm đặng thi đổ, tên họ ghi tên bảng vàng. từ năm 36 tuổi, sẽ đặng phú quý vinh hoa.


*Bản dịch khác: 


người có con số chỉ và lượng này thì thân đơn độc mã, bỏ nhà xa quê hương từ tấm bé, tìm xứ khác lập nghiệp. Của tiền tạo ra đó rồi mất đó. Tình duyên trắc trở buổi đầu sau mới hợp. Tuổi già cũng như trẻ, tâm trí thường hay suy nghĩ.


*Bản dịch khác: 


Uy nghi thuần khiết tánh thanh cao

Tuổi trẻ không lo chuyên khó, giàu

Ba sáu năm này khoa cập đệ

Bạch y một sớm đời hồng hào.