Giới tính:
3 lượng 2 chỉ

三兩二 ( 3.2 L )


初年運蹇事難謀

漸有財源如水流

到得中年衣食旺

那時名利一齊收


*Âm:


Sơ niên vận thúc sự nan mưu

Tiệm hữu tài nguyên như thủy lưu

Đáo đắc trung niên y thực vượng

Na thời danh lợi nhất tề thâu


*Bản dịch gốc:


Trẻ vận khởi đầu việc khó thành

Dần tiền như nước chảy vào nhanh

Trung niên đến lúc nhà no ấm

Đồng thời thu hoạch lợi cùng danh


Số này năm xưa gặp vận rủi, khó mưu đặng công việc gì. Về sau mới có tài lợi như nước chảy lần tới. Từ nửa đời người trở lên thì sự ăn mặc đặng no đủ, lúc ấy công danh lợi lộc sẽ hạnh thông.


*Bản dịch khác:


người có con số chỉ và lượng này lúc nhỏ được sung sướng tạo dựng nhà cửa. Vợ chồng sống rất hạnh phúc, sanh con cái rất thông minh. Sau nhờ con gái nhiều nhiều hơn. Sống xa cha mẹ hay anh em.


*Bản dịch khác:


Tuổi trẻ bôn chôn ích lợi gì

Từ hăm hai tuổi hết sầu bi

Tiền tài danh vọng từ từ tới

Họa phước tạo công đã định kỳ.