Chính tinh

Sao Tử vi ở cung Mệnh

Ngũ hành âm dương sao Tử Vi thuộc âm thổ, là Đế tinh bắc đẩu, hóa khí tôn quý, chủ về quan lộc, nắm giữ tước lộc, có chức năng giải ác, kéo dài tuổi thọ, chế ngự đồng thời có khả năng bao dung, có uy quyền không gì sánh được.

Sao Vũ Khúc

Sao Vũ Khúc trong tử vi thuộc Âm Kim, sao thứ sáu của chòm Bắc Đâu, làm chú cung tài bạch, còn có tôn là tài tinh (sao tài), là sao cứng răn, mạnh mẽ, nhập cung mệnh thì thế hình thấp vừa, cơ bắp răn chắc, vạm vỡ. Mặt tròn trịa, tiếng nói to, tính cứng rắ

Sao Thái Dương ở cung Mệnh

Sao Thái Dương thuộc Nam đẩu tinh, Dương hỏa, Hóa khí của Sao Thái Dương là Mặt Trời. nam thi coi nó là sao cha (phụ tinh), nữ thì coi nó là sao chồng (phu tinh). Sao Thái Dương chủ về quyền quý và quan lộc, hay còn gọi là Quan Lộc Tinh.