Quý anh chị muốn luận giải lá số có thể đăng lên Hội Quán hoặc tham gia hội nhóm trên Facebook của chúng tôi ở bên dưới để được các chuyên gia luận giải.

Tặng ngay 120.000đ khi đăng ký tài khoản tại Hội Quán.

Lập quẻ Lục Hào

Qúy vị nhập năm tháng ngày giờ của sự việc muốn chiêm
Lần gieo hào Hào Âm Dương Động
6 Hao thượng
5 Hao ngũ
4 Hao Tứ
3 Hao tam
2 Hao nhị
1 Hao sơ
Ngày Toán
Giờ Toán
Chiêm theo