Lịch:
Sử dụng Lịch tiết khí để tính chính xác thời gian gieo quẻ và vượng suy ngũ hành.

Đăng lên hội quán

Đăng lá số lên hội quán của chúng tôi để được luận giải miễm phí!

Mai Hoa Dịch Số

Khởi Quẻ: Dương lịch 08 Tháng 02 Năm 2023 lúc 12 giờ 38 phút - Âm lịch: 18 - 1 - 2023
Can Chi: Ngày Đinh Dậu Tháng Giáp Dần Năm Quý Mão Giờ Bính Ngọ
Hỏi việc:

▅▅▅▅▅▅

▅▅▅▅▅▅

▅▅▅▅▅▅

▅▅▅▅▅▅

▅▅▅▅▅▅

▅▅▅▅▅▅▅

Sơn Thủy Mông Địa Thủy Sư

▅▅▅▅▅▅▅

▅▅▅▅▅▅

▅▅▅▅▅▅

▅▅▅▅▅▅

▅▅▅▅▅▅▅

▅▅▅▅▅▅

▅▅▅▅▅▅

▅▅▅▅▅▅

▅▅▅▅▅▅

▅▅▅▅▅▅

▅▅▅▅▅▅▅

▅▅▅▅▅▅

Tiểu Quỷ Thâu Tiền Mã Đáo Thành Công
Lục thần Phục thần Lục hào Lục thân Vượng Lục thân Lục hào Vượng
Thanh Long ▅▅▅▅▅▅▅ Phụ Mẫu
Dần Mộc
Vượng Phụ Mẫu
Dậu Kim
▅▅▅▅▅▅
Huyền Vũ ▅▅▅▅▅▅ Quan Quỷ
Tý Thủy
Hưu Huynh Đệ
Hợi Thủy
▅▅▅▅▅▅ Hưu
Bạch Hổ Thê tài
Dậu Kim
▅▅▅▅▅▅ Tử Tôn
Tuất Thổ
Tử Quan Quỷ
Sửu Thổ
▅▅▅▅▅▅ Tử
Đằng Xà ▅▅▅▅▅▅ Huynh Đệ
Ngọ Hỏa
Tướng Thê Tài
Ngọ Hỏa
▅▅▅▅▅▅ Tướng
Câu Trần ▅▅▅▅▅▅▅ Tử Tôn
Thìn Thổ
Tử Quan Quỷ
Thìn Thổ
▅▅▅▅▅▅▅ Tử
Chu Tước ▅▅▅▅▅▅ × Phụ Mẫu
Dần Mộc
Vượng Tử Tôn
Dần Mộc
▅▅▅▅▅▅ Vượng