Về chúng tôi

Tuvibattu.vn là chuyên trang tử vi và bát tự dựa vào giờ ngày tháng năm sinh. Miễn phí xem công danh, sự nghiệp, gia đạo, tình duyên, tiền tài và vận mệnh theo bát tự – tử bình.

Phần luận giải Tử vi trọn đời miễn phí được thiết kế thông qua phần mềm tự động gián tiếp dựa trên An Sao Lá Số tương đối chính xác. Tư vấn tử vi và bát tự chính xác bởi Kiên Master: https://tuvibattu.vn/author/kienmaster/

Thông tin liên hệ:

Trong quá trình sử dụng hệ thống nếu có bất tiện mong mọi người góp ý chia sẻ. Tôi luôn lắng nghe chân thành.