Lý số quỷ cốc đoán mệnh

Ngày sinh (Dương lịch)
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Phần luận đoán

Dựa theo Tứ Trụ, quý bạn sinh vào năm Ất Hợi, tháng Đinh Hợi, ngày Ất Hợi, giờ Đinh Sửu,

Qủe Số 14: PHONG ĐỊA QUAN


THIÊN HỰU TINH


Giờ Đinh Sửu cách: Thâm đàm hạ điếu (Thả câu ở đầm sâu)

• Giải: Kiệt lực doanh cầu chung tất hữu lợi (Hết sức kinh doanh kết quả sẽ có lợi)


* Đầm sâu có cá lớn, cá tượng trưng cho lợi lộc miếng ăn, muốn bắt được cá lớn thì phải bỏ ra rất nhiều công sức, dây câu phải dài cần phải to sức phải khoẻ rồi ắt sẽ có cá lớn để hưởng.


Giờ Đinh Mão cách: Suy thảo phùng xuân (Cỏ úa gặp mùa xuân)

• Giải: Khốn đốn dĩ cửu 久 đại hữu chuyển cơ (Khốn đốn đã lâu ngày có cơ chuyển biến lớn)


* Cỏ vốn dĩ sinh lực rất khoẻ, trải qua mùa thu đông tuy đã suy tàn héo úa, nhưng khi gặp được mùa xuân sẽ chuyển ngay cơ hội phát triển sinh sôi đầy sức sống.


THIÊN LỘC TINH


Giờ Đinh Tỵ cách: Huỳnh hỏa 螢火 thảo lư 廬 (Lửa đom đóm trên cỏ tranh)

• Giải: Tuy vô đại chí diệc túc tự hào 豪 (Tuy không có chí lớn cũng đủ tự hào)


* Lửa đom đóm tuy nhỏ nhoi yếu ớt, nhưng dù sao cũng còn phát ra được ánh sáng cho người chú ý đến, còn hơn các sinh vật côn trùng khác chịu cảnh chui lủi trong đen đen mịt mù.


Giờ Đinh Mùi cách: Xuân Lan Thu Cúc (Lan mùa xuân cúc mùa thu)

• Giải: Tảo niên vãn biên tác sự giai thuận cực (Tuổi trẻ cũng như tuổi già đều hết sức thuận lợi)


* Sanh hợp thời, lại ví mệnh như bốn loài cây quân tử được người đời yêu mến là lan, mai, trúc, cúc, thuận theo mùa xuân, hạ, thu, đông, cho nên một đời đều được là cảnh tốt đẹp.


THIÊN CƠ TINH


Giờ Đinh Dậu cách: Thâm cốc tiều 樵 tân 薪 (Lấy củi ở hang sâu)

• Giải: Nổ lực tiền tiến hoạch lợi vô cùng (Gắng sức tiến lên được lợi nhiều vô cùng)


* Trong rừng sâu hang thẳm nhiều nguy hiểm ít người dám đến nhưng lại có nhiều lợi lộc, nay đã cam đảm tiến vào khai phá ắt sẽ được lợi lộc nhiều vô cùng.


Giờ Đinh Hợi cách: Thử nhập thương 倉 lẫm 廩 (Chuột vào kho chứa lúa)

• Giải: Nhất sinh y thực vô ưu (Trọn đời no cơm ấm áo)


* Chuột vào được kho lúa ăn cả dời không hết, đời chẳng lo chi việc cơm áo.

PHÁN ĐOÁN:

• Thử mệnh nãi hư 虛 danh chi tinh bất hiển顯 chi tú, cô độc tự tại vô hiện thành phúc, tổ tài nan kháo 靠 thân thích vô tình, chi tâm giả thiểu ngã chi giả đa, khước đắc thiên lộc đắc chủ, hiểm xứ bất hiểm hung xứ bất hung, dụng tâm đa lịch 歷 sự thiển, thân nhàn tâm vị nhàn, tài đa phúc thiện thiển, thanh tĩnh thị gia phong, phương khả đáo niên lão.


* Mệnh này là sao danh tiếng không thực, cái đẹp lạ chẳng vẻ vang rõ rệt, tự mình đơn độc không hiện ra thành tốt lành, tài sản của tổ tiên khó nương nhờ, thân thích không có tình cảm, biết lòng thì ít mình biết người thì nhiều, lại được sao thiên lộc làm chủ, nơi nguy hiểm lại không bị nguy hiểm, chốn hung dữ không bị hung dữ, dùng tấm lòng thì nhiều trải qua công việc thì ít, thân nhàn trong lòng chưa được nhàn, tiền nhiều tốt lành ít, lấy sự yên lặng trong sáng làm phong cách của gia đình, có thế mới tới được tuổi già.

Cách chung cho 06 giờ

NGƯ DU THANH BA

(Cá bơi lượn sóng trong sạnh)

Tên Lời thơ Ý nghĩa
Tổng Cách

Nhĩ 你 thân 親 phi ngã ngã phi thân

Gia ngoại thành gia cách cố nhân

Hưng phế tận giai tiền phận định

Lợi danh tu thị trục thời tân

Phong đoàn 摶 ưng cốt 鶻 kinh hồng nhạn

Thủy lãnh uyên ương tiếp 接 cẩm lân 鱗

Tá vấn hoa khai kết tử phủ 否

Cẩm yên thiên khí liễu sao xuân


o Căn cơ lao 牢 bả 把 tróc 捉

o Băng thán 冰炭 thị nhân tình

o Đắc phùng thủy biên khách

o Hồi thời tùng trúc thanh

Mày thân chẳng phải ta chẳng thân

Ngoài nhà thành nhà xa người cũ

Thịnh suy tất cả đều chia định

Danh lợi nên phải theo thời mới

Cắt ưng nương gió nhạn hồng sợ

Nước lạnh uyên ương gần cá gấm

Ướm hỏi hoa nở có thành quả ?

Sương trời khói gấm ngọn liễu xuân


o Nắm thật chặt lấy nền gốc

o Tình người như băng lạnh than nóng

o Gặp được người khách bên nước

o Khi trở về tùng trúc xanh tươi


* Tuổi Ất cho 06 giờ Đinh: 06 giờ đều tốt và khá tốt, nhưng vì tánh tình tự cô độc chẳng thích thân gần với ai, chỉ cùng quây quầng với vợ con, ra ngoài lập nghiệp cần phải thay đổi cách suy nghĩ không nên giữ cái cũ, mọi sự đều do trời định, tình người nóng lạnh khó lường, nếu hỏi kết quả cuộc đời về sau ra sao, thì cũng bàng bạc như khói lam chiều trên ngọn liễu vẫn xanh tươi trong mùa xuân

Cơ Nghiệp

Hữu gia sinh ngã ngã phi thân 親

Gia ngoại doanh 贏 gia hữu cố nhân

Hưng sự kỷ đa tu tự giác 覺

Lợi danh phân phó 吩咐 đắc chung thân

Cái nhà sinh ta ta chẳng gần

Ngoài nhà được nhà có người xưa

Việc thịnh được nhiều mình tự biết

Bảo rằng danh lợi được trọn đời


* Ra khỏi nhà mới lập được lập sự nghiệp, gặp lại người quen biết cũ như gặp thời, mạnh bạo tiến trên đường công danh, lúc đó như chim bằng bay vượt trên tận mây cao, việc thịnh suy trong đời mình tự biết, rồi về sau danh lợi quý hiển cũng được trọn đời.

Huynh Đệ

Nhạn hàng phi quá biệt phong đầu

Tự tự đồng nha 鴉 bất cộng thu

Hồng lục bạch tần mê 迷 lưỡng ngạn

Nhất thanh ngư địch vận thanh u

Đàn nhạn bay qua đầu ngọn núi

Bởi mình với quạ chẳng cùng thu

Rau xanh tần trắng mê hai bờ

Một tiếng sáo chài đêm thanh nhã


* Anh em trong gia đình có tình thân ái, tuy không cùng chung sống với nhau nhưng vẫn giữ tình thân thanh đạm với nhau.

Sự Nghiệp

Đắc thời kỵ mã như phùng hổ

Biển 扁 chu trực tiếp 直接 cố nhân lai

Bằng phi tiêu hán vân trình viễn

Y tử yêu kim tận thượng thai 台

Gặp thời cưỡi ngựa như gặp cọp

Thuyền con thẳng đón người xưa lại

Bằng bay sông trời mây xa thẳm

Áo tím đai vàng trọn tước cao

Hôn Nhân

Nhân duyên trường đoản giai tiền định

Nguyệt khuyết hoa tàn thính tử qui

Âu lộ thảo đường bái lập xứ

Vãng lai giang thượng hữu tương y

Duyên người dài ngắn do trời định

Trăng khuyết hoa tàn nghe chim quyên

Cò cốc đứng đầy nơi bãi cỏ

Lui tới đầu sông có tựa nương


* Vợ chồng sống với nhau đều do duyên tiền định, duyên phận dài ngắn do trời định đoạt cả, cho dù sau này có một mình tự do như cò cốc thì cũng có chỗ tựa nương mà không quá cô độc.

Con Cái

Hạnh hoa chi thượng vô giai quả

Dương liễu chi đầu kết dị đào

Tường ngoại nhất tùng 叢 tu trúc 修竹 lão

Xâm thiên cao tiết 節 hám 撼 phong đào

Cành cao hoa hạnh không quả tốt

Đầu cành dương liễu thành đào lạ

Ngoài tường một bụi trúc già cao

Đốt cao lấn trời sóng gió lay


* Chậm có con, sau cũng có và con quý hiển.

Hậu Vận

Tá vấn hoa tàn oanh 縈 lão nhật

Thừa loan khóa hạc thượng thanh thiên

Nam kha nhất mộng không hồi thủ

Tam kính 徑 ưu du 優游 thả mạc ngôn

Tá vấn hoa tàn oanh 縈 lão nhật

Thừa loan khóa hạc thượng thanh thiên

Nam kha nhất mộng không hồi thủ

Tam kính 徑 ưu du 優游 thả mạc ngôn