Giới tính:

QUẺ SỐ 87

THỦY TRẠCH TIẾT


THIÊN PHÁ TINH

* Giờ Canh Tý: Cách BÌNH TRÀO THIỂN THỦY

Dịch: Trào bình nước nóng

Giải: Nhất sinh an ổn hào vô ưu lự

Dịch: Một đời yên ổn không mảy may lo lắng suy nghĩ


* Giờ Canh Dần: Cách XUÂN ĐIỂU XUẤT CỐC

Dịch: Chim mùa xuân ra khỏi hang

Giải: Thiếu niên đắc ý bộ bộ cao thăng

Dịch: Tuổi trẻ đắc ý từng bước lên cao


THIÊN CHÂN TINH


* Giờ Canh Thìn: Cách TỈNH NỘI KIM LÂN

Dịch: Cá vàng trong giếng

Giải: Hỗn 混 tích 跡 nhiệt náo trường hung vô lai vô hại

Dịch: Vết chân đi chưa phân chia rành mạch trong trường náo nhiệt nhưng không bị tai hại


* Giờ Canh Ngọ: Cách CẤP 汲 THỦY DẪN 引 TUYỀN

Dịch: Khơi suối lấy nước

Giải: Kiệt lực kinh doanh xứ xứ hoạnh 獲 lợi

Dịch: Hết sức kinh doanh mọi nơi chốn đều được lợi


THIÊN KHOÁI TINH


* Giờ Canh Thân: Cách QUẬT TỈNH VÔ TUYỀN

Dịch: Đào giếng không có mạch nước

Giải: Uổng phí tâm lực lao nhi vô công

Dịch: Uổng phí sức lực tấm lòng cực nhọc mà không công


* Giờ Canh Tuất: Cách HẠN MIÊU PHÙNG VŨ

Dịch: Lúa khô hạn gặp mưa

Giải: Cùng khốn chi thời hạnh hữu hảo nhân tương phùng

Dịch: Đang gặp thời cùng khốn may có gặp được ngừơi tốt


Khái quát cuộc đời người tuổi Nhâm sinh giờ Canh


* Thử mệnh hình 刑 sát 煞 trọng thoái thần đa, nhược bất phá tổ điêu 凋 thân, định kiến triết chỉ triệt phát, mệnh đới kim thần thất sát, nhược hướng trúc viện tùng gian, tố cá thanh nhàn hảo nhân, bất nhược náo thị tùng trung tố cá danh lợi chi khách, đảm trọng đảm khinh tự kiên khiêu, thế lực hồi thủ vô nhất cá, nhược diệc vô minh chi sân hỏa, bất an lạc xứ dã an lạc


* Mệnh này là nặng hình sát nhiều thoái thần, nếu chẳng phá nghiệp tổ tạ thân nhân, định sẽ thấy gãy ngón tay rụng tóc, mệnh bị kim thần thất sát, nếu hướng vào trúc viện tùng gian tu tĩnh, làm người tốt thanh nhàn chẳng nên vào trong chợ búa náo nhiệt để làm khách lợi danh, gánh nặng gánh nhẹ tự vai mang, giúp sức quay nhìn không một kẻ, nếu diệc được sâu hỏa vô minh thì nơi chẳng yên vui vậy lại được yên vui.

Tên Lời thơ Thích nghĩa
Tổng Cách

HOÁN CỐT THÀNH TIÊN Cách

Đáo xứ vi gia vị thị gia

Sơn trung tối hảo tác sinh nhai

Nguyệt tòng hải thượng tam canh tĩnh

Nhạn quá vân biên vạn lý xa

Diễm diễm nùng phương hiểm ỷ nỉ

Trùng trùng sơ ảnh hỉ hoành tà

Túy miên kinh giác thân vô mộng

Tự cấp hàn tuyền chử nộn trà

ĐỔI CỐT THÀNH TIÊN

Nơi đến coi là nhà nhưng chưa phải là nhà

Trong núi là nơi rất tốt để sinh nhai

Vầng trăng trên bể canh ba tĩnh mịch

Nhạn qua ven mây muôn dặm xa

Hương thơm nồng nàn nhưng e sương mù

Bóng thưa trùng trùng mừng được xuyên ngang

Ngủ say chợt tỉnh nhưng không phải mộng

Tự múc nước suối lạnh để nấu trà non

Cơ Nghiệp

Nam viên bắc trạch nhàn phong nguyệt

Nhân ngộ trùng sơn thủy kiến kim

Trú xứ bất như đương vận xứ

Thủy biên nhân tự vạn gia xuân

Vườn nam nhà bắc vui với gió trăng

Người gặp dãy núi mới thấy vàng

Nơi tạm trú chẳng bằng nơi đang ở

Nơi bến nước người cảm thấy muôn nhà đều có vẻ như xuân

Huynh Đệ

Viễn lịch thiên biên hồng nhạn quá

Nam lai các tự túc lư hoa

Ngô đồng diêu tự thu phong ác

Nguyệt lạc cô vân trục mộ nha

Xa thẳm bên trời hồng nhạn bay qua

Từ phía nam đến đều ngủ ở rừng lau

Lá ngô đồng rụng hết vì gió thu quái ác

Trăng lặng mây đơn như đuổi quạ chiều

Sự Nghiệp

Nhất trùng hoan hỉ nhất trùng kinh

Tá thế nhân nhân tự hữu thành

Mạc thán thiếu niên vinh nhục sự

Mai hoa tuyết lý cánh hương thanh

Một lần vui mừng một lần sợ

Mượn thế nhờ người sẽ thành công

Đừng than thở chuyện vinh nhục lúc tuuổi trẻ

Hoa mai trong tuyết càng thơm tho

Hôn Nhân

Chuẩn nghĩ huề cầm thượng thúy lâu

Xuân lai uyên lữ hảo tương cầu

Chỉ nhân hoa lạc đa phong vũ

Dục độ thanh ba phiếm tiểu chu

Tính đem cây đàn lên lầu biếc

Qua xuân chim uyên sẽ đến tìm

Chỉ vì hoa rụng gặp mưa gió

Muốn dùng thuyền con vượt sóng biếc

Con Cái

Thu mộ viên trung tam quả thực

Tà chi lưu đắc phượng hoàng kỳ

Toàn bằng âm đức tài bồi lực

Hồng bạch chu hoàn vãng cảnh nghi

Cuối thu trong vườn ba quả chín

Cành nghiêng lưu được phượng hoàng đậu

Đều nhờ công vun trồng âm đức

Đỏ trắng thay nhau muuộn lại tốt

Hậu Vận

Chính sầu bạch hổ thiên biên quá

Độc thủ trùng quan ngọa bất minh

Hồi thủ tu hành kinh mộng giác

Thanh sơn lục thủy vấn tiền trình

Đáng lo phải tới bên miền cọp (Dần) trắng

Một mình giữ nơi trùng quan nằm chẳng thấy yên

Quay đầu lại nhìn việc tu hành sợ hãi như tỉnh giấc mộng

Non xanh nước biếc hỏi việc tương lai