09

16

Dương Lịch: Ngày 09 Tháng 12 Năm 2022
Âm Lịch: Ngày 16 Tháng 11 Năm 2022
Can Chi: Ngày Bính Thân Tháng Nhâm Năm Nhâm Dần
Tây Nam
Chính Đông
Nên làm:

Thiên Phúc - Tốt cho mọi việc

Mẫu Thương - Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương

Đại Hồng Sa - Tốt cho mọi việc

Thanh Long - Tốt cho mọi việc

Thiên Hỷ - Tốt Mọi Việc

Tam Hợp - Tốt cho mọi việc

Hoàng Ân - Tốt cho mọi việc

Nguyệt Không - Tốt cho mọi việc, nhất là sửa nhà

Kiêng kỵ:

Không Phòng - Kỵ đôi với hôn lễ, cưới hỏi

Cửu Không - Kỵ xuất hành, cầu tài lộc, khai trương

Cô Thần - Xấu mọi việc, nhất là hôn lễ

Thổ Cấm - Kỵ xây dựng, kỵ an táng, di chuyển, sửa chữa, xây lăng mộ

Thập Ác Đại Bại - Kỵ mọi việc, cực xấu

Giờ Hoàng Đạo - Hắc Đạo
Giờ Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi
Giờ 23h - 1h 1h-3h 3h-5h 5h-7h 7h-9h 9h-11h 11h-13h 13h-15h 15h-17h 17h-19h 19h-21h 21h-23h
Can Chi Giờ Nhâm Quý Sửu Giáp Dần Ất Mão Bính Thìn Đinh Tị Mậu Ngọ Kỷ Mùi Canh Thân Tân Dậu Nhâm Tuất Quý Hợi
Giờ trạch cát Thái Thường Thái Âm Thiên Không Huyền Vũ Thiên Hậu Quý Nhân Thanh Long Lục Hợp Câu Trần Đằng Sà Châu Tước Bạch Hổ
Giờ lý thuần phong Tốc Hỷ Lưu Niên Xích khẩu Tiểu Cát Tuyệt Lộ Đại An Tốc Hỷ Lưu Niên Xích khẩu Tiểu Cát Tuyệt Lộ Đại An
xem thêm
xem thêm
xem thêm
xem thêm
xem thêm
xem thêm
xem thêm
xem thêm
xem thêm
xem thêm
xem thêm
xem thêm