Giới tính:
Sử dụng giờ thiên đỉnh, tính chính xác vị trí ngày sinh và nơi sinh, Phiên bản chữ trung quốc đang cập nhật một số từ còn thiếu.

Đăng lên hội quán

Đăng lá số lên hội quán của chúng tôi để được luận giải miễm phí!

Đương Số: - Âm Nữ
Cung mệnh: Tân Dậu - Thai Nguyên: Ất Tị
Tiết khí: Lập xuân 2023/02/04 09:42
Khởi đại vận: tuổi 4 tháng
Lập lúc: 08/02/2023 tại Tuvibattu.vn
Trụ Năm 2023
Sát
M.Dục
Quý
Mão
T.Sinh
Ất
Kiêu
Đ.Vượng
Bệnh
Văn Xương
Thiên Ất QN
Thái Cực
Tú Quý Nhân
Tướng Tinh
Trụ Tháng 02
Ấn
L.Quan
Giáp
Dần
L.Quan
Giáp
Bính
Mậu
Ấn
Kiếp
Thương
L.Quan
T.Sinh
T.Sinh
Tử
Học Sỹ
Quốc Ấn
Học Đường
Kiếp Sát
Vong Thần
Trụ Ngày 08
Thân
T.Tài
Tử
Đinh
Dậu
T.Sinh
Tân
T.Tài
Thai
T.Sinh
Văn Xương
Quý
Thiên Ất QN
Học Đường
Thái Cực
Thiên Đức QN
Đức Quý Nhân
Tướng Tinh
Cửu Quý Phòng Hại
Tai Sát
Trụ Giờ 12:55
Kiếp
T.Sinh
Bính
Ngọ
Đ.Vượng
Đinh
Kỷ
Tỷ
Thực
Tử
Tử
L.Quan
Lộc Thần
Đức Quý Nhân
Nguyệt Đức QN
Đào Hoa
Cô Loan Sát
Cấu
Đại Vận 0 (0 - 8 tuổi)
Ấn
Giáp
Dần
L.Quan
Giáp
Bính
Mậu
Ấn
Kiếp
Thương
L.Quan
T.Sinh
T.Sinh
Đại Vận 1 (8 - 18 tuổi)
Kiêu
Ất
Mão
L.Quan
Ất
Kiêu
L.Quan
Đại Vận 2 (18 - 28 tuổi)
Kiếp
Bính
Thìn
Q.Đới
Mậu
Ất
Quý
Thương
Kiêu
Sát
Q.Đới
Q.Đới
Dưỡng
Đại Vận 3 (28 - 38 tuổi)
Tỷ
Đinh
Tị
Đ.Vượng
Bính
Mậu
Canh
Kiếp
Thương
Tài
L.Quan
L.Quan
T.Sinh
Đại Vận 4 (38 - 48 tuổi)
Thương
Mậu
Ngọ
Đ.Vượng
Đinh
Kỷ
Tỷ
Thực
L.Quan
L.Quan
Đại Vận 5 (48 - 58 tuổi)
Thực
Kỷ
Mùi
Q.Đới
Kỷ
Đinh
Ất
Thực
Tỷ
Kiêu
Q.Đới
Q.Đới
Dưỡng
Đại Vận 6 (58 - 68 tuổi)
Tài
Canh
Thân
L.Quan
Canh
Nhâm
Mậu
Tài
Quan
Thương
L.Quan
T.Sinh
Bệnh
Đại Vận 7 (68 - 78 tuổi)
T.Tài
Tân
Dậu
L.Quan
Tân
T.Tài
L.Quan
Đại Vận 8 (78 - 88 tuổi)
Quan
Nhâm
Tuất
Q.Đới
Mậu
Tân
Đinh
Thương
T.Tài
Tỷ
Mộ
Q.Đới
Dưỡng
Đại Vận 9 (88 - 98 tuổi)
Sát
Quý
Hợi
Đ.Vượng
Nhâm
Giáp
Quan
Ấn
L.Quan
T.Sinh
Đại Vận 10 (98 - 108 tuổi)
Ấn
Giáp
M.Dục
Quý
Sát
L.Quan
Đại Vận 11 (108 - 118 tuổi)
Kiêu
Ất
Sửu
Suy
Kỷ
Quý
Tân
Thực
Sát
T.Tài
Mộ
Q.Đới
Dưỡng
2023
1 tuổi
Quý
Mão
T.Sinh
2024
2 tuổi
Giáp
Thìn
Suy
2025
3 tuổi
Ất
Tị
M.Dục
2026
4 tuổi
Bính
Ngọ
Đ.Vượng
2027
5 tuổi
Đinh
Mùi
Q.Đới
2028
6 tuổi
Mậu
Thân
Bệnh
2029
7 tuổi
Kỷ
Dậu
T.Sinh
2030
8 tuổi
Canh
Tuất
Suy
2031
9 tuổi
Tân
Hợi
M.Dục
2032
10 tuổi
Nhâm
Đ.Vượng
2033
11 tuổi
Quý
Sửu
Q.Đới
2034
12 tuổi
Giáp
Dần
L.Quan
2035
13 tuổi
Ất
Mão
L.Quan
2036
14 tuổi
Bính
Thìn
Q.Đới
2037
15 tuổi
Đinh
Tị
Đ.Vượng
2038
16 tuổi
Mậu
Ngọ
Đ.Vượng
2039
17 tuổi
Kỷ
Mùi
Q.Đới
2040
18 tuổi
Canh
Thân
L.Quan
2041
19 tuổi
Tân
Dậu
L.Quan
2042
20 tuổi
Nhâm
Tuất
Q.Đới
2043
21 tuổi
Quý
Hợi
Đ.Vượng
2044
22 tuổi
Giáp
M.Dục
2045
23 tuổi
Ất
Sửu
Suy
2046
24 tuổi
Bính
Dần
T.Sinh
2047
25 tuổi
Đinh
Mão
Bệnh
2048
26 tuổi
Mậu
Thìn
Q.Đới
2049
27 tuổi
Kỷ
Tị
Đ.Vượng
2050
28 tuổi
Canh
Ngọ
M.Dục
2051
29 tuổi
Tân
Mùi
Suy
2052
30 tuổi
Nhâm
Thân
T.Sinh
2053
31 tuổi
Quý
Dậu
Bệnh
2054
32 tuổi
Giáp
Tuất
Dưỡng
2055
33 tuổi
Ất
Hợi
Tử
2056
34 tuổi
Bính
Thai
2057
35 tuổi
Đinh
Sửu
Mộ
2058
36 tuổi
Mậu
Dần
T.Sinh
2059
37 tuổi
Kỷ
Mão
Bệnh
2060
38 tuổi
Canh
Thìn
Dưỡng
2061
39 tuổi
Tân
Tị
Tử
2062
40 tuổi
Nhâm
Ngọ
Thai
2063
41 tuổi
Quý
Mùi
Mộ
2064
42 tuổi
Giáp
Thân
Tuyệt
2065
43 tuổi
Ất
Dậu
Tuyệt
2066
44 tuổi
Bính
Tuất
Mộ
2067
45 tuổi
Đinh
Hợi
Thai
2068
46 tuổi
Mậu
Thai
2069
47 tuổi
Kỷ
Sửu
Mộ
2070
48 tuổi
Canh
Dần
Tuyệt
2071
49 tuổi
Tân
Mão
Tuyệt
2072
50 tuổi
Nhâm
Thìn
Mộ
2073
51 tuổi
Quý
Tị
Thai
2074
52 tuổi
Giáp
Ngọ
Tử
2075
53 tuổi
Ất
Mùi
Dưỡng
2076
54 tuổi
Bính
Thân
Bệnh
2077
55 tuổi
Đinh
Dậu
T.Sinh
2078
56 tuổi
Mậu
Tuất
Mộ
2079
57 tuổi
Kỷ
Hợi
Thai
2080
58 tuổi
Canh
Tử
2081
59 tuổi
Tân
Sửu
Dưỡng
2082
60 tuổi
Nhâm
Dần
Bệnh
Kim Hoả Thủy Thổ Mộc Thiên khắc địa xung

Phân Tích Lá Số Tứ Trụ

Thông Căn của Nhật Nguyên

Nhật nguyên là Đinh Hoả gặp địa chi trụ năm Mão Mộc không thông, vô căn

Nhật nguyên là Đinh Hoả gặp địa chi trụ tháng Dần Mộc được thông căn trường sinh lộc nhận

Nhật nguyên là Đinh Hoả gặp địa chi trụ ngày Dậu Kim không thông, vô căn

Nhật nguyên là Đinh Hoả gặp địa chi trụ giờ Ngọ Hoả được thông căn trường sinh lộc nhận

sự thông căn của nhật nguyên là một thành phần để xét thân vượng và thân nhược. Căn càng nhiều thì can càng vững mạnh và khả năng thân vượng càng cao.

Lệnh Tháng với tứ trụ

Can Năm Quý sinh tháng Dần tọa ở Suy nên không được Lệnh tháng

Can Tháng Giáp sinh tháng Dần tọa ở Lâm Quan nên được Lệnh tháng

Can Ngày Đinh sinh tháng Dần tọa ở Dưỡng nên được Lệnh tháng

Can Giờ Bính sinh tháng Dần tọa ở Trường Sinh nên được Lệnh tháng

Xét Cung Mệnh, Thai Nguyên và Tứ Trụ

Thai nguyên Ất Tị nạp âm là Hoả, gặp cung mẹnh Tân Dậu nạp âm là Mộc là tương sinh, thi cuộc đời Quý cháu có cuộc sống tốt đẹp, hưởng nhiều phúc lộc

Thai nguyên Ất Tị nạp âm là Hoả, gặp trụ năm Quý Mão nạp âm là Kim gặp tương khắc, thì trong khoảng thời gian từ 0 - 15 tuổi cuộc sống Quý cháu gặp nhiều khó khăn,nhiều biến động lớn

Thai nguyên Ất Tị nạp âm là Hoả, gặp trụ tháng Giáp Dần nạp âm là Thuỷ gặp tương khắc, thì trong khoảng thời gian từ 16 - 30 tuổi cuộc sống Quý cháu gặp nhiều khó khăn,nhiều biến động lớn

Thai nguyên Ất Tị nạp âm là Hoả, gặp trụ ngày Đinh Dậu nạp âm là Hoả được bình hòa, thì trong khoảng thời gian từ 31 - 45 tuổi cuộc sống Quý cháu bình hòa,ít có biến động

Thai nguyên Ất Tị nạp âm là Hoả, gặp trụ giờ Bính Ngọ nạp âm là Thuỷ gặp tương khắc, thì trong khoảng thời gian từ 46 - 60 tuổi cuộc sống Quý cháu gặp nhiều khó khăn,nhiều biến động lớn

Thai Nguyên và Cung Mệnh chủ đích nói về QuíThọ, nghĩa là xem mệnh được thuận hay bị xung khắc, trường thọ hay đoản thọ. Tương tự như Cục trong Tử Vi, 2 trụ này cho ta một cái nhìn khái quái về bản số và cuộc sống chung quanh. Khi Thai và Mệnh được sinh, không bị khắc chế, thì dù tứ trụ kém cỏi, vẫn hưởng được an nhàn hay sống thọ. Cho đến nay, rất ít người dùng 2 trụ này để bổ túc cho tứ trụ, hoặc chỉ có những người nghiên cứu lâu năm tự ghi nhận thêm vào mệnh số, củng cố cho sự luận đoán của mình.

Xét Ngũ Hành Can Chi Tứ Trụ

Chúng tôi thấy rằng trụ Năm Quý MãoMộc sinh Thủy.

Chúng tôi thấy rằng trụ Tháng Giáp DầnMộc hoà bình Mộc.

Chúng tôi thấy rằng trụ Ngày Đinh DậuHỏa khắc Kim.

Chúng tôi thấy rằng trụ Giờ Bính NgọHỏa hoà bình Hỏa.

Sau khi phân tích ngũ hành sinh khắc của tứ trụ thì chúng tôi cho rằng Mệnh cục ngũ hành này chỉ ở mức dưới trung bình, không có gì gọi là sáng sủa, tuy nhiên biết kết hợp thời dụng cơ thần đắc lực nắm quyền (khi đến đại vận và lưu niên phù hợp) thì vận khí sẽ đi lên và cuộc đời khi đó sẽ có thể được tốt đẹp, may mắn.

Thiên khắc địa xung

Trụ Năm Quý Mão bị Kỷ Dậu thiên khắc địa xung, cần lưu ý các trụ, đại vận, lưu niên có xuất hiện Kỷ Dậu

Trụ Tháng Giáp Dần bị Canh Thân thiên khắc địa xung, cần lưu ý các trụ, đại vận, lưu niên có xuất hiện Canh Thân

Trụ Ngày Đinh Dậu bị Quý Mão thiên khắc địa xung, cần lưu ý các trụ, đại vận, lưu niên có xuất hiện Quý Mão

Trụ Giờ Bính Ngọ bị Nhâm Tý thiên khắc địa xung, cần lưu ý các trụ, đại vận, lưu niên có xuất hiện Nhâm Tý

Theo chúng tôi nhật nguyên (hành can trụ ngày) sợ nhất thiên khắc địa xung. Vì vậy người đoán mệnh sau khi tìm ra Bát tự, cần lập tức xem thiên can địa chi "thiên khắc địa xung" là gì, xem đại vận (10 năm) có gặp hay không, lại xem niên vận từng năm có gặp hay không. Nếu như có, thì phải đặc biệt cẩn thận. Nghiêm trọng nhất là "thiên khắc địa xung" không chỉ ở trụ ngày, mà còn xuất hiện ở trụ năm, vì một khi đã xung là ảnh hưởng toàn bộ trọng tâm của Bát tự, đây là đại nạn. Khi tuổi gặp phải vận Thiên khắc địa xung, hoặc tháng xung, năm xung thì đều không nên đi lại nhiều mà nên nghỉ ngơi trong nhà, đây cũng là một cách để đề phòng vận hạn.

Cho dễ hiểu là Quý Em nên cẩn trọng với những năm có sự xuất hiện của các Can Chi xung khắc với tứ trụ, những năm đó rất xấu với Quý Em, đặc biệt là ở trụ ngày. Quý Em hãy nhìn lá số, ô nào có hình tin chớp màu đỏ là bị thiên khắc địa xung tại đó.

Bản Tra Ngũ Hành Tương Ứng:

Ngũ hành

Mộc

Hoả

Thổ

Kim

Thủy

Thời gian trong ngày Rạng sáng Giữa trưa Chiều Tối Nửa đêm
Giai đoạn Sinh Dương cực Hoàn chỉnh Dương cực Âm-Dương cân bằng Sinh Âm cực Hoàn chỉnh Âm cực
Năng lượng Nảy sinh Mở rộng Cân bằng Thu nhỏ Bảo tồn
Bốn phương Đông Nam Trung tâm Tây Bắc
Bốn mùa Xuân Hạ Giao mùa (18 ngày cuối các mùa) Thu Đông
Thời tiết Gió (ấm) Nóng Ẩm Mát (sương) Lạnh
Màu sắc Xanh Lục Đỏ Vàng Trắng/Da Cam Đen/Xanh lam
Thế đất Dài Nhọn Vuông Tròn Ngoằn ngèo
Trạng thái Sinh Trưởng Hóa Thâu Tàng
Vật biểu Thanh Long Chu Tước Kỳ Lân Bạch Hổ Huyền Vũ
Mùi vị Chua Đắng Ngọt Cay Mặn
Cơ thể Gân Mạch Thịt Da lông Xương tuỷ não
Ngũ tạng Can (gan) Tâm (tim) Tỳ (hệ tiêu hoá) Phế (phổi) Thận
Lục phủ Đởm (mật) Tiểu trường (ruột non) Vị (dạ dày) Đại trường (ruột già) Bàng quang
Ngũ khiếu Mắt Lưỡi Miệng Mũi Tai
Ngũ tân Bùn phân Mồ hôi Nước dãi Nước mắt Nước tiểu
Ngũ đức Nhân Lễ Týn Nghĩa Trí
Xúc cảm Giận Mừng Lo Buồn Sợ
Giọng Ca Cười Khóc Nói (la, hét, hô) Rên
Thú nuôi Chó Dê/Cừu Trâu/Bò Heo
Hoa quả Mận Táo tàu Đào Hạt dẻ
Ngũ cốc Lúa mì Đậu Gạo Ngô Hạt kê
Thập can +Giáp, -Ất +Bính, -Đinh +Mậu, -Kỷ +Canh, -Tân +Nhâm, -Quý
Thập nhị chi +Dần, -Mão -Tỵ, +Ngọ +Thìn, +Tuất, -Sửu, -Mùi +Thân, -Dậu +Tý, -Hợi
Trạng Thái Sinh Trưởng Nhiệt Năng Đất Đại Cứng rắn, Cố kết Lưu Động, Không ngừng

Bình giải chung

Văn Xương Quý Nhân

Văn Xương nhập mệnh chủ về thông minh hơn người, gặp hung hoá cát (Tác dụng của nó tương tự như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Ất Quý Nhân). Người đó khí chất thanh tao, văn chương nổi tiếng, ham học ham hiểu biết, muốn vươn lên, quan lộ hanh thông, không giao thiệp với kẻ tầm thường. Nam nội tâm phong phú, nữ thì đoan trang. Nếu Văn Xương Quý Nhân sinh vượng thì thường đỗ đạt các trường chuyên khoa, đại học, nói chung là người khoa bảng. Nếu tử tuyệt thì uy lực kém.

Tứ trụ có Thiên Ất Quý Nhân

Thiên ất quý nhân tốt nhất là được sinh vượng, được cát tinh trợ giúp; Sách " Chúc thần kinh" viết: "- Thiên ất quý nhân nếu gặp sinh vượng, thì phúc lực tăng gia; rất ít bệnh tật; diện mạo hiên ngang, tính tình nhanh nhẹn, lý lẽ phân minh, không thích mẹo vặt mà thẳng thắn, ôn hoà, đức độ, được mọi người yêu mến khâm phục. Thiên Ất Quý Nhân là thần tốt nhất trong mệnh. Ai có nó thì vinh hiển, công danh sớm đạt, dễ thăng quan. Nếu mệnh thừa vượng khí thì có thể đạt đến danh tướng, công hầu. § nếu đi với (tức cùng trụ với) kiếp sát (*) thì đa mưu túc kế; dáng điệu uy nghi; § đi với quan phù (*) thì văn chương xuất chúng, hùng biện; § đi với kiến lộc (tọa đất Lâm Quan) thì giỏi văn chương nghĩa lý, ân huệ khắp nơi, là người quân tử; § nếu lại gặp được thiên đức, nguyệt đức thì quý vô cùng: thông minh trí tuệ. § nếu tọa vào can ngày thì suốt đời thanh cao. § Tứ trụ có Thiên Ất Quý Nhân và Khôi Canh: khí chất hiên ngang; học giỏi, được mọi người tôn kính; § Đại, tiểu vận hành đến vận/năm đó thì nhất định sẽ tốt trên tất cả mọi phương diện: quan được thăng quan, người thường cũng gặp tin vui, nói chung đối với bất cứ ai mọi việc cũng đều thuận lợi. § Nhưng nếu Thiên Ất mà lâm chốn tử tuyệt. thì tính tình cố chấp,đa nghi,dễ làm hỏng việc,có đầu mà không có cuối.

Thái Cực Quý Nhân

Mệnh người gặp được thái cực quý nhân là chủ về thông minh hiếu học, thường gặp may, tính cách chính trực, làm việc chuyên chú, có đầu có đuôi. Đặc biệt đoán về học hành, chức nghiệp (dù là với Tử Bình hay Bát quái) thì Thái Cực Quý Nhân rất quan trọng. Nếu được sinh vượng thì người ấy ý chí hiên ngang, phúc thọ song toàn, nếu không phải quan cao trong triều đình thì cũng là người giàu sang trong thiên hạ.

Thiên Ất Quý Nhân

Thiên ất quý nhân là cát tinh, là sao giải ách, sao cứu trợ. Sách "Tam mệnh thông hội" nói: "Thiên ất là thần trên trời, trong tử vi luôn ở bên ngoài cửa, sắp hàng ngang Thái Ất, làm những việc của Thiên Hoàng Đại đế, nên gọi là Thiên Ất. Thần ấy rất tôn quý, tất cả mọi hung sát đều phải lánh xa" Thiên Ất Quý Nhân là văn tinh, mệnh có nó thì hay kề cận các bậc quyền quí; thông minh tháo vát, linh lợi, gặp hung hoá cát, gặp việc có người giúp; hào phóng, hay vui vẻ giúp người, tâm tư hiền lành, giao thiệp rộng rãi, được mọi người ủng hộ. Nhưng nó kị nhất là: § gặp hình xung khắc hại, hoặc không vong; người gặp thế thì dù có cũng vẫn là hoạ, nguồn phúc giảm đi, suốt đời vất vả lao tâm. § 4T có nhiều tử, tuyệt, bệnh, suy: phúc lực của sao giảm

Tướng Tinh

Tướng tinh giống như đại tướng giữ kiếm trong quân, nó đóng ngôi "giữa" trong tam hợp cục. Nó là ngôi sao quyền lực, có nó thì có tài tổ chức, lãnh đạo, chỉ huy, có uy - cả văn lẫn võ. Có tướng tinh là có số làm quan! Tướng tinh có cát thần phù trợ là tốt; nếu gặp vong thần là quan rường cột của quốc gia. Có cát tinh trợ giúp là sang; có thêm mộ kho, thuần tuý không tạp là xuất tướng nhập tướng. Lời xưa nói: "Tướng tinh văn võ đều thích hợp, lộc trọng quyền cao". Mệnh có tướng tinh, nếu không bị phá hại thì chỉ về quan lộ hiển đạt; tứ trụ phối hợp được tốt thì là người nắm quyền bính: § nếu đóng ở chính quan là tốt, § nếu đóng ở thất sát, kình dương thì nắm quyền sinh sát trong tay; § nếu đóng ở chính tài thì chủ về nắm quyền tài chính. § nếu làm những nghề khác thì nói chung đều thành công. Nhưng nếu bị tử tuyệt, xung phá thì bất lợi; nếu hợp với hung tinh thì tăng thêm khí thế cho hung tinh; Nếu mệnh kỵ kiếp tài mà gặp phải tướng tinh thì điều hại càng tăng gấp bội.

Học Đường Quý Nhân

Học Đường,Từ Quán là văn tinh, chỉ về những việc công danh, học nghiệp. Người có sao này nhập mệnh chủ về học cao, đỗ đại khoa, hoặc tiền đồ học nghiệp rực rỡ. Những người học cao gọi là học đường chính vị. Người có Học Đường,Từ Quán Quý Nhân là làm quan ở hàn lâm quán, tức học vấn tinh thông, văn chương giỏi. Người được đi làm quan gọi là từ quán chính vị. Học đường, Từ Quán chủ về tú khí phát sinh, thông minh khéo léo, văn chương nổi tiếng, cuộc đời giàu sang, nên làm nghề dạy học. Nên được sinh vượng, không nên bị khắc, hại, xung, phá. Nếu có Thiên Ất Quý Nhân hoặc cát tinh phù trợ thì tốt; nếu không thì tài năng khó thi thố nên bất đắc chí.

Tứ trụ có Kiếp Sát

Kiếp Sát tốt (quí sát)thì thông tuệ nhạy bén, tài trí hơn người, không làm chậm việc, lòng rộng bao la, cao minh nhanh nhẹn, vũ đức đều thanh cao Người mà tứ trụ gặp trường sinh và kiếp sát sẽ trở thành bậc quân thần chấn hưng quốc gia. § Kiếp sát gặp Quan Tinh là chủ về người nắm binh quyền, có uy và được nhiều người ngưỡng mộ. Kiếp Sát hung (ác sát)thì manh tâm độc ác; binh nghiệp thì bị thương; cướp bóc vô tình. Cho nên có câu: "Kiếp Sát là tai vạ khôn lường, tài lợi danh trường bỗng nhiên mất hết, phải đề phòng tổ nghiệp tiêu tan, vợ con li tán,không kéo dài được cuộc sống.

Kiếp Sát

Kiếp Sát thường chủ về hung, về các tai vạ bệnh tật, bị thương, hình pháp, phá tán tiền của, chiêu thị phi; có kiếp sát thì hay gặp tai hoạ bất thình lình; mắc bệnh ở ruột, tai hoặc yết hầu; trong tứ trụ không gặp là tốt nhất. Nếu nó là kị thần thì tính cách cường bạo, gian hoạt giảo trá, thường chuốc lấy tai hoạ. Nếu là cát tinh hoặc hỉ thần, dụng thần thì là người thông minh tài trí hơn người, hiếu học, cầu tiến, ham lập nghiệp, cần mẫn, quả cảm, dễ thành công.

Vong Thần

Địa chi có Vong Thần là kỵ thần thì hung: chủ về mất trộm, gặp tai hoạ bất ngờ,khi mệnh rơi vào tử tuyệt, ác sát: là người ngông cuồng đảo điên, trắng đen thị phi lẫn lộn; lòng dạ hẹp hòi; đam mê tửu sắc; gặp việc quan, kiện tụng, phạm quân pháp. Địa chi có Vong Thần là hỷ, dụng thần thì cát: là người sắc sảo uy nghiêm, mưu lược tính toán, liệu việc như thần, binh cơ biến hoá, cuối cùng rồi sẽ thắng; nói năng hùng biện, lưu loát; tuổi trẻ tiến nhanh.

Quốc Ấn Quý Nhân

Tứ trụ Quốc Ấn Quý Nhân và thân vượng thì hầu hết làm chức to trong nhà nước hoặc nắm quyền quản lý ở cơ quan lớn. Người tứ trụ có Quốc Ấn Quý Nhân thì thành thực đáng tin, nghiêm túc, thanh liêm, hành sự theo lẽ công, vui vẻ với mọi người, lễ nghĩa nhân từ, khí chất hiên ngang. Nếu Quốc Ấn gặp thân vượng và có các cát tinh tương trợ, không gặp xung, phá, khắc, hại thì không những có thể đứng đầu cơ quan, ban ngành, mà còn có khả năng lãnh đạo tốt.

Tướng Tinh

Tướng tinh giống như đại tướng giữ kiếm trong quân, nó đóng ngôi "giữa" trong tam hợp cục. Nó là ngôi sao quyền lực, có nó thì có tài tổ chức, lãnh đạo, chỉ huy, có uy - cả văn lẫn võ. Có tướng tinh là có số làm quan! Tướng tinh có cát thần phù trợ là tốt; nếu gặp vong thần là quan rường cột của quốc gia. Có cát tinh trợ giúp là sang; có thêm mộ kho, thuần tuý không tạp là xuất tướng nhập tướng. Lời xưa nói: "Tướng tinh văn võ đều thích hợp, lộc trọng quyền cao". Mệnh có tướng tinh, nếu không bị phá hại thì chỉ về quan lộ hiển đạt; tứ trụ phối hợp được tốt thì là người nắm quyền bính: § nếu đóng ở chính quan là tốt, § nếu đóng ở thất sát, kình dương thì nắm quyền sinh sát trong tay; § nếu đóng ở chính tài thì chủ về nắm quyền tài chính. § nếu làm những nghề khác thì nói chung đều thành công. Nhưng nếu bị tử tuyệt, xung phá thì bất lợi; nếu hợp với hung tinh thì tăng thêm khí thế cho hung tinh; Nếu mệnh kỵ kiếp tài mà gặp phải tướng tinh thì điều hại càng tăng gấp bội.

Văn Xương Quý Nhân

Văn Xương nhập mệnh chủ về thông minh hơn người, gặp hung hoá cát (Tác dụng của nó tương tự như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Ất Quý Nhân). Người đó khí chất thanh tao, văn chương nổi tiếng, ham học ham hiểu biết, muốn vươn lên, quan lộ hanh thông, không giao thiệp với kẻ tầm thường. Nam nội tâm phong phú, nữ thì đoan trang. Nếu Văn Xương Quý Nhân sinh vượng thì thường đỗ đạt các trường chuyên khoa, đại học, nói chung là người khoa bảng. Nếu tử tuyệt thì uy lực kém.

Trụ ngày có Thiên Đức Quý Nhân

Thiên Đức Quý Nhân là sao giải cứu: tăng sự tốt cho các sao tốt, giảm bớt sự hung của các sao xấu,bất cứ sự ám muội nào cũng không tồn tại được. Cho nên khi gặp sự hung tai đều có thần cứu giải. Khí đẹp của thiên đức là thần hoá hung thành cát, đại phúc đức. Đó là thần cứu giải, mọi nạn đều qua; người hiền từ, hay bố thí, làm việc theo công bằng, yêu nước thương dân, thông minh trí tuệ, tài cán hơn người, không bị hình phạt, gặp hung hoá cát, gặp nạn được cứu.

Tai Sát

Tai Sát còn có tên là Bạch Hổ, tính dũng mãnh, thường ở trước Kiếp Sát, nó xung phá Tướng Tinh. Tai Sát là tai vạ,Tai Sát xung khắc với Tướng Tinh. Trong tứ trụ nếu gặp Tai Sát thì phúc ít họa nhiều. Nó là chủ về máu me, chết chóc; bị hại vì chất nổ; nếu Tai Sát là hành Thủy, Hỏa phải đề phòng bỏng, cháy,đuối nước. Nếu là hành Kim, mộc đề phòng bị đánh, bị đâm (bị thương vì vật bằng kim khí gây thương tích) Nếu là hành Thổ phải đề phòng đổ sập, ôn dịch. Tai sát sợ khắc, nếu gặp sinh thì lại là tốt không còn hung hiểm. Tai Sát khắc thân là rất xấu; nếu có thần phúc cứu trợ, phần nhiều có quyền lực; gặp quan tinh, ấn thụ là tốt (cũng như kiếp sát).

Học Đường Quý Nhân

Học Đường,Từ Quán là văn tinh, chỉ về những việc công danh, học nghiệp. Người có sao này nhập mệnh chủ về học cao, đỗ đại khoa, hoặc tiền đồ học nghiệp rực rỡ. Những người học cao gọi là học đường chính vị. Người có Học Đường,Từ Quán Quý Nhân là làm quan ở hàn lâm quán, tức học vấn tinh thông, văn chương giỏi. Người được đi làm quan gọi là từ quán chính vị. Học đường, Từ Quán chủ về tú khí phát sinh, thông minh khéo léo, văn chương nổi tiếng, cuộc đời giàu sang, nên làm nghề dạy học. Nên được sinh vượng, không nên bị khắc, hại, xung, phá. Nếu có Thiên Ất Quý Nhân hoặc cát tinh phù trợ thì tốt; nếu không thì tài năng khó thi thố nên bất đắc chí.

Đức Quý Nhân

Có Đức Quý Nhân là tháng đó đức sinh vượng,Đức Quý Nhân là thần giải hung âm dương. Người trong mệnh có Đức,Tú quý nhân và không bị xung, phá, khắc, áp thì tính thông minh, ôn hòa trung hậu, thành thật, tinh thần sáng sủa, nghĩa hiệp, thanh cao, tài hoa xuất chúng. Nếu gặp học đường quý nhân thì có tài, quan, cao sang; nếu gặp xung khắc thì bị giảm yếu. Tóm lại, đức, tú cũng là một loại quý nhân, nó có thể biến hung thành cát.

Thái Cực Quý Nhân

Mệnh người gặp được thái cực quý nhân là chủ về thông minh hiếu học, thường gặp may, tính cách chính trực, làm việc chuyên chú, có đầu có đuôi. Đặc biệt đoán về học hành, chức nghiệp (dù là với Tử Bình hay Bát quái) thì Thái Cực Quý Nhân rất quan trọng. Nếu được sinh vượng thì người ấy ý chí hiên ngang, phúc thọ song toàn, nếu không phải quan cao trong triều đình thì cũng là người giàu sang trong thiên hạ.

Tứ trụ có Thiên Ất Quý Nhân

Thiên ất quý nhân tốt nhất là được sinh vượng, được cát tinh trợ giúp; Sách " Chúc thần kinh" viết: "- Thiên ất quý nhân nếu gặp sinh vượng, thì phúc lực tăng gia; rất ít bệnh tật; diện mạo hiên ngang, tính tình nhanh nhẹn, lý lẽ phân minh, không thích mẹo vặt mà thẳng thắn, ôn hoà, đức độ, được mọi người yêu mến khâm phục. Thiên Ất Quý Nhân là thần tốt nhất trong mệnh. Ai có nó thì vinh hiển, công danh sớm đạt, dễ thăng quan. Nếu mệnh thừa vượng khí thì có thể đạt đến danh tướng, công hầu. § nếu đi với (tức cùng trụ với) kiếp sát (*) thì đa mưu túc kế; dáng điệu uy nghi; § đi với quan phù (*) thì văn chương xuất chúng, hùng biện; § đi với kiến lộc (tọa đất Lâm Quan) thì giỏi văn chương nghĩa lý, ân huệ khắp nơi, là người quân tử; § nếu lại gặp được thiên đức, nguyệt đức thì quý vô cùng: thông minh trí tuệ. § nếu tọa vào can ngày thì suốt đời thanh cao. § Tứ trụ có Thiên Ất Quý Nhân và Khôi Canh: khí chất hiên ngang; học giỏi, được mọi người tôn kính; § Đại, tiểu vận hành đến vận/năm đó thì nhất định sẽ tốt trên tất cả mọi phương diện: quan được thăng quan, người thường cũng gặp tin vui, nói chung đối với bất cứ ai mọi việc cũng đều thuận lợi. § Nhưng nếu Thiên Ất mà lâm chốn tử tuyệt. thì tính tình cố chấp,đa nghi,dễ làm hỏng việc,có đầu mà không có cuối.

Thiên Ất Quý Nhân

Thiên ất quý nhân là cát tinh, là sao giải ách, sao cứu trợ. Sách "Tam mệnh thông hội" nói: "Thiên ất là thần trên trời, trong tử vi luôn ở bên ngoài cửa, sắp hàng ngang Thái Ất, làm những việc của Thiên Hoàng Đại đế, nên gọi là Thiên Ất. Thần ấy rất tôn quý, tất cả mọi hung sát đều phải lánh xa" Thiên Ất Quý Nhân là văn tinh, mệnh có nó thì hay kề cận các bậc quyền quí; thông minh tháo vát, linh lợi, gặp hung hoá cát, gặp việc có người giúp; hào phóng, hay vui vẻ giúp người, tâm tư hiền lành, giao thiệp rộng rãi, được mọi người ủng hộ. Nhưng nó kị nhất là: § gặp hình xung khắc hại, hoặc không vong; người gặp thế thì dù có cũng vẫn là hoạ, nguồn phúc giảm đi, suốt đời vất vả lao tâm. § 4T có nhiều tử, tuyệt, bệnh, suy: phúc lực của sao giảm

Cô Loan Sát

Cô Loan chủ yếu nói về việc hôn nhân không thuận, "Nam khắc vợ, nữ khắc chồng".

Hàm Trì / Đào Hoa

Hàm Trì là tên chính thức, nhưng người ta hay gọi Đào Hoa, để giống với khoa Tử Vi và cũng đê nhấn mạnh yếu tố đẹp, thu hút, hoa nguyệt. Hàm Trì chỉ vạn vật còn ở thời điểm nhập nhoằng chưa rõ trong ngày: "mặt trời sắp ló ở chân trời, nhập vào Hàm Trì", nên chỉ sự ám muội ("chim chuột", "ăn vụng" thì làm trong bóng tối !). Hàm Trì là chỗ ngũ hành của tam hợp cục lâm Mộc Dục (Mộc Dục còn gọi là bại địa, theo nghĩa tửu sắc). § Đào Hoa chủ về ham sắc dục; nhan sắc đẹp; tinh khôn; § Nam,nữ có Đào Hoa đều thích sống phong lưu, đa tình, dễ có tư tình bất chính. § Nếu sinh vượng (gặp Trường Sinh, hoặc Đế Vượng) thì dung nhan đẹp đẽ, đam mê tửu sắc, coi thường tiền của, ham vui, phá tán gia nghiệp; không lo làm ăn; § Nếu gặp tử hoặc tuyệt thì nói năng xảo trá, lang bạt, cờ bạc, vong ân thất tín, gian dâm, tính du đãng, không làm nên việc gì. § Đi với Đại Hao và sinh vượng thì nữ làm vợ đầu đảng cướp; § nếu gặp Quý nhân, Kiến lộc thì kiếm được sinh lợi nhờ các loại hàng dầu mỡ, rượu, muối (là những thứ để làm các thức ăn nhau khoái khẩu / khoái lạc), hoặc nhờ tiền bất chính của phụ nữ mà nên nhà nên cửa; cũng có thể gặp tai họa dưới nước (Trì là cái ao).

Tứ trụ có Hàm Trì / Đào Hoa

Người xưa cho rằng "Đào Hoa chủ về dâm dục; Mệnh có Đào Hoa thì mọi việc khó thành, thường là điềm xấu, nên phụ nữ kị không nên gặp". Vì Đào Hoa chỉ việc nam nữ bất chính, người có Đào Hoa là người tối ngày chỉ nghĩ đến chuyện sắc dục nên không làm nên việc gì ! Có rất nhiều bậc quan qúy cao sang, thương nhân giàu có, nhiều nghệ sĩ và nhà khoa học, danh nhân, tướng soái đều có Hàm Trì; vậy không thể nói “người có hàm trì không làm nên việc gì cả” Thực ra Đào Hoa cũng có nhiều điều tốt: Đó là người thông minh, hiếu học, khéo tay, phong lưu, xinh đẹp, không những bản thân đẹp, mà cha mẹ, anh em, vợ, chồng con cũng đẹp, mà đẹp thì thu hút người khác phái; khảng khái hào phóng, tính nóng nhưng giỏi nhiều nghề. Phần nhiều các nghệ sĩ đều có. Thông minh, lanh lợi, khéo léo chính là nguồn tiến bộ của văn hoá nghệ thuật, vì vậy không nên nói Hàm Trì là điểm xấu, nên phân biệt kỹ. § Nếu sinh vượng (gặp Trường Sinh, hoặc Đế Vượng) thì dung nhan đẹp đẽ, đam mê tửu sắc, coi thường tiền của, ham vui, phá tán gia nghiệp; không lo làm ăn. § Nếu gặp tử hoặc tuyệt thì nói năng xảo trá, lang bạt, cờ bạc, vong ân thất tín, gian dâm, tính du đãng, không làm nên việc gì. Đào Hoa rất kỵ hình, xung; nếu cùng trụ với KHÔNG VONG thì tốt, không còn xấu nữa.

Thất Sát nhiều thì tuy đang yên cần đề phòng trước nguy hại bất ngờ

Sát phải có Thực thần chế phục nếu không có chế ngự (không có Thực) là người nhỏ mọn, hẹp hòi,ích kỷ

Ấn nhiều thân vượng là người thông minh tài trí, hiền từ nhân hậu

Tài vượng sinh Quan là tuổi trẻ đã lập nên sự nghiệp

Sát có chế ngự là người quân tử

Tứ trụ có Kiêu thần vượng tướng cần đề phòng tai họa "Kiêu thần đoạt thực"

Kiêu thần vượng hành vận Thực thần sẽ đoạt Thực mạo phạm với Thái Tuế cần đề phòng tai nạn lớn sảy ra.

Ông Bà Cha Mẹ

Trụ năm, tháng, ngày gặp Quý Nhân không bị hình xung phá hại thì tổ nghiệp phú quý vinh hoa

Trụ năm có Tướng Tinh là cha mẹ phú quý đoan trang

Trụ năm, tháng, ngày gặp Quý Nhân không bị hình xung phá hại thì tổ nghiệp phú quý vinh hoa

Trụ năm, tháng, ngày gặp Quý Nhân không bị hình xung phá hại thì tổ nghiệp phú quý vinh hoa

Chính Ấn vượng, tọa cùng quý nhân thì cha mẹ phú quý dài lâu

Tứ trụ có hai Ấn hoặc có cả Ấn và Kiêu thì nhất định có mẹ kế

Ấn thụ bị tổn thương là nhà cửa sa sút dần dần dời xa quê hương

Trong tứ trụ Tài nhiều làm tổn thương Ấn thì tuổi trẻ đã khắc mẹ. Ấn thụ bị thương nên mẹ hiền mất sớm

Nếu tứ trụ có thêm cả Kiêu và Ấn thì có mẹ kế

Tứ trụ có cả Kiêu thần, Thực thần là nghèo xơ xác

Chính Tài, Ấn thụ đều bị tổn thương là khắc mẹ khắc vợ

Trụ tháng có Ấn sinh cho can ngày, tứ trụ có Tài lâm vượng thì khắc mẹ hoặc mẹ mắc bệnh nan y, hiểm nghèo

Chính Ấn không bị thương tổn thì cửa nhà sang quý

Anh Em Huynh Đệ

Tứ trụ có Quan, Sát nhiều là khắc anh chị em

Trụ tháng và trụ ngày tương sinh cho nhau là anh chị em hòa thuận

Tỷ Kiếp bị xung khắc là anh chị em bất hòa hoặc nhiều bệnh tật

Tỷ Kiếp gặp Tướng Tinh là anh chị em phú quý, sang giàu

Trụ tháng có Thương quan là anh chị em làm thương tổn lẫn nhâu

Tỷ Kiếp bị xung khắc thì anh chị em bất hòa hoặc nhiều bệnh tật

Tỷ Kiếp gặp Đào Hoa là anh em phong lưu hiếu sắc

Tỷ Kiếp gặp Lộc, hoặc có quý nhân thì anh chị em giàu có đầy đủ.

Tỷ Kiếp gặp Thiên Đức, Nguyệt Đức thì anh chị em lương thiện, thật thà

Tỷ Kiếp gặp Lộc thì anh chị em gia đình hưng vượng có địa vị cao

Tỷ Kiếp gặp Đào Hoa là anh em phong lưu xinh đẹp

Gia Đạo Tình Duyên

Tứ trụ có Đào Hoa thì tình duyên phức tạp

Tứ trụ có Ấn tinh nhiều thì vợ chồng chia ly

Tài là thê tinh,có Tài thì có vợ,ngược lại thì khó khăn

Chi ngày có Tài, tứ trụ có Ấn thụ là người có vợ hiền con đẹp,cuối đời hạnh phúc

Trụ tháng có Thương quan hôn nhân thường không hòa hợp mà tái giá

Công Danh Sự Nghiệp

Tứ trụ không có Tài, khi ra ngoài cầu tài phải cẩn thận bị lừa

Tứ trụ không có Tài, khi ra ngoài cầu tài phải cẩn thận bị lừa

trụ giờ gặp Lộc Thần không gặp Dịch Mã thì chỉ giàu mà không sang

Tứ trụ có Lộc Mã hội cùng quý nhân là người có phúc giàu sang

Sát, Ấn đều có văn võ song toàn

Trụ tháng gặp Ấn thụ là người giàu sang vinh hiển

Ấn thụ thông suốt, gặp Tài thì phát tài gặp Quan thì vinh hiển

Tài vượng sinh Sát thân vượng thì vừa có tiền còn có quyền

Tài chỉ nên có một ngôi gặp thời vận tất sẽ phú quý, từ 3 trở lên gặp hung vận thì hao thân suy bại, hao tổn sự nghiệp

Tài nên tàng ẩn,tàng thì phong phú hùng hậu có gốc,lộ ra bên ngoài thì dễ bị cướp đoạt

Chi ngày có Tài, thân nhược tứ trụ có Ấn thì vừa có tiền mà lại có phúc

Tứ trụ có Tài tinh hành đến vận Quan tinh sẽ quý hiển

Chi ngày Tài tinh hành đến vận Tài sẽ phát tài giàu sang

Thân vượng,Tài vượng là có lợi cho thanh danh, dễ dàng trở nên giàu sang

Chính Tài là của ít,Thiên Tài là của nhiều, Chính Tài là tiền của mình tự tay làm ra, Thiên Tài là tiền của trôi nổi từ xã hội, Thiên Tài làm dụng thần là giàu vô cùng

Tài mà lộ dõ thì thành bại thất thường, hành vận Tỷ Kiếp sẽ đoạt Tài, hao tốn tiền bạc

Thiên Tài gặp Quan tinh,Thực thần thì chắc chắn vinh hoa

Thiên Tài gặp Quan tinh,Thực Thần thì chắc chắn vinh hoa giàu sang

Chính Tài là tiền lao động công sức làm ra, Thiên Tài là thiên lộc, là của tự nhiên không lao động mà có, là được hưởng phúc sẵn có

Tài nên tàng ẩn không nên lộ,lộ là dễ bị tranh giành, Tỷ Kiếp cướp đoạt Tài

Tài nhiều thân nhược là nhà cửa nhiều nhưng của cải ít, thân vượng thì giàu sang phú quý

Thiên Tài gặp Quan tinh thì đỗ đạt từ sớm

Tỷ Kiếp nhiều lại hành vận Tỷ Kiếp là phá Tài, ra cửa quan

Tứ trụ Tỷ Kiếp nhiều lại hành vận Tỷ Kiếp thì nên án binh bất động, nếu khởi nghiệp khó mà giữ được sự nghiệp

Kiêu thần mừng nhất gặp Tài tinh, thân vượng gặp được thì phát phúc, thân nhược là tai họa

Kiêu thần gặp Kình Dương thì phá tan sự nghiệp dời xa quê hương, hoặc đi làm tăng đạo

Tứ trụ Tỷ Kiếp nhiều (>=3) lại hành vận Tỷ Kiếp thì nên án binh bất động, nếu khởi nghiệp khó mà giữ được sự nghiệp

Thương quan bị thương tổn, khi hết thương tổn, trở lại sinh Tài thì tiền bạc tự nhiên mà đến

Tài tinh nhược có Thực Thương sinh Tài không ai không giàu

Tứ trụ có Thương quan sinh Tài thì nguồn tiền bạc dồi dào

Tứ trụ có Tài, Quan cùng với Ấn thì chắc chắn giàu sang phú quý

Tứ trụ có đủ Tài, Quan, Ấn là người không sang thì giàu

Thương quan sinh Tài thì chắc chăn giàu có

Thương quan Thương tận để sinh Tài, khi Tài vượng sẽ sinh Quan

Thương Quan có Ấn thì văn chương nghệ thuật quần

Tài ở địa chi phục ám sinh thì nhờ đó dần dần mà giàu có bền vững, không sợ Tỷ Kiếp đoạt Tài

Có Tài có Ấn thì không những giàu mà còn có phúc

Thực thần mà có quý nhân phù trợ thì giàu có tiếng

Chi năm có Thực thần tứ trụ có Ấn thụ hoặc hành vận Ấn thụ thì tự nhiên mà giàu có

Thực thần mà gặp Tài nhiều thì chỉ trọc phú chứ không sang Quý

Thực thần gặp Kiêu thần thì tiền tài hao tán, sự nghiệp nguy hại

Ấn vượng, thân vượng thì tiền hao tán không tụ, nên đầu tư tích trữ

Quan Vận

Trụ năm có lộc mã, quý nhân hội tụ là thăng quan tiến chức

Ngày giờ gặp Lộc Mã là quan thanh liêm cuối đời vẫn được làm quan

Tứ trụ có Thất Sát bị Thực thần chế phục thì quyền cao chức trọng

Thất Sát vượng tứ trụ có Kình Dương thì đã định sẵn bậc vương tướng trong triều

Sát không co Kình giống như tướng quân mà không có vũ khí chỉ nộ chứ không uy

Thất Sát có chế ngự là quan uy biên cương

Thất Sát, Kình Dương đều có thì uy danh thiên hạ

Thất Sát có chế ngự không gặp Kiêu thần, nếu không nắm quyền bình thì cũng giữ chức tòa án binh

Sát, Ấn tương sinh thì tuổi trẻ đã thành danh

Tứ trụ nếu có Sát không có Ấn thì quyền hành thấp

Tứ trụ có Chính Ấn đề phòng hành vận Tài, Tài tinh phá Ấn là tai họa mất chức

Tài tinh phá Ấn, công việc có sự di dời, thay đổi

Tứ trụ nếu có Ấn không có Sát thì thiếu uy phong

Tứ trụ có Ấn có thêm Kình Dương thì làm quan quyền cao chức trọng

Thương quan nhiều thì khó mà làm quan, hoặc làm quan chức nhỏ

Tài vượng sinh Quan thì đạt được vinh hiển

Sát vượng, Ấn nhược hành vận Ấn quyền uy thấy dõ

Trụ tháng Chính Ấn nguyệt lệnh thì chức quan tới viện hàn lâm

Tướng tinh gặp Vong Thần là bậc quân thần trụ cột

Lộc Mã cùng với Quý Nhân trợ giúp,có thêm Ấn là làm quan tới cấp thừa tướng

Thiên Đức, Nguyệt Đức mà có Tướng Tinh thi đỗ đầu ngành

Thiên Ất Quý Nhân mà có Tướng Tinh thì quan lộ thẳng tiến

Nghề Nghiệp

Ngũ hành phản nhau cuộc sống đang yên ổn nhưng cần đề phòng họa hại

Con Cái

Trụ ngày, giờ có Thiên Đức Quý Nhân, Nguyệt Đức Quý Nhân là con cái hiếu thuận

Trụ giờ có Đào Hoa thì có con nhưng lang thang tha phương

Trụ giờ có Đào Hoa thì đứa con ít gần cha mẹ

Trụ ngày, giờ có Thiên Đức Quý Nhân, Nguyệt Đức Quý Nhân là con cái hiếu thuận

Trụ giờ có Đào Hoa con cái thông minh hiền đẹp, phong lưu

Trụ giờ có Thiên Đức Quý Nhân, Nguyệt Đức Quý Nhân thì con cái hiền lành, hiếu lễ

Trụ năm có Thất Sát thì già vẫn chưa có con

Tứ trụ có Ấn, Kiêu nhiều thì hiệm muộn con cái

Tứ trụ có Ấn nhiều thì mãi đến già chưa có con

Trụ ngày có Tài, trụ giờ có Kiếp thì đời cha hưng thịnh đời con phá bại

Trụ giờ Tỷ Kiếp thì con cái phá hại tiền tài gia sản

Trụ giờ có Kiếp tài thì mặt to, trán hẹp, tuổi trẻ nhiều bệnh

Kiêu thần đoạt Thực là khắc hại con cái

Địa chi toàn Thương thì đến già vẫn khóc lóc vì con

Trụ giờ Thực Thương nhiều thì khó có con

Trụ giờ có Thực thần con cái béo khỏe đẹp

Sức Khỏe Bệnh Tật

Tứ trụ có Thiên Đức Quý Nhân, Nguyệt Đức Quý Nhân suốt đời ít bệnh

Tứ trụ có Thiên Đức Quý Nhân, Nguyệt Đức Quý Nhân suốt đời ít bệnh

Thất Sát nếu có Thực thần chế phục thái quá phải đề phòng bệnh hiểm nghèo

Tứ trụ có Chính Ấn sinh thân là khỏe mạnh ít bệnh

Tỷ Kiếp nhiều là ít bệnh hoặc có bệnh mà tự khỏi

Tứ trụ có Tỷ Kiếp thân vượng vận gặp Tỷ Kiếp không có Quan, Sát thì vì bệnh tật mà hao tiền tốn của

Tứ trụ có Kiêu thì bệnh do ăn uống mà ra

Trong trụ có bệnh thì cuối đời vẫn khó khỏi, bệnh ở trong vận, quá vận thì khỏi

Tứ trụ có Thực thần gặp Kiêu thần hoặc hành vận Kiêu thần là mắc bệnh về dạ dày

Kiêu thần đoạt Thực thần thì đề phòng chân tay có tật

Kiêu vượng, thân vượng không ốm cũng gặp họa

Lệnh tháng(chi tháng) Ấn Thụ cả đời ít bệnh

Trụ ngày vượng, can ngày tọa Lộc thì ít bệnh

Hướng Dẫn Cách Xem Vòng Trường Sinh
Trong lá số tứ trụ sau mỗi Can Chi (can là giáp ất bính đinh.., chi là tý sửu dần mão...) hay sau Thập Thần thì chúng ta điều thấy những tên trong vòng trường sinh xuất hiện như Đế Vượng, Lâm Quan, Quan Đới... Suy, Bệnh, Tử... Những tên trong vòng trường sinh đó cho ta biết sự mạnh yếu đối với cặp Can Chi đó hay sự mạnh yếu của 10 thần như; Tài, Quan, Ấn, Tỷ, Kiếp...

Sự mạnh yếu đôi khi có lợi và đôi khi có hại cho ta, ví dụ như gặp hung tinh tức cái khắc ta, nếu hung tinh đó yếu thì sự ảnh hưởng của nó sẽ nhỏ đi, còn đối với phúc tài tinh nếu mạnh thì sẽ phù trợ ta tốt hơn. Riêng Mộ còn gọi là Kho, Tài mà có kho tức có nơi giữ tài, rất tốt.

Tóm lại vòng trường sinh cho ta biết sự mạnh yếu của từng sao, để biết sự mạnh yếu đến đâu thì Quý Vị hãy nhìn bản điểm.

Vòng Trường Sinh Thai Dưỡng Trường Sinh Mộc Dục Quan Dới Lâm Quan Đế Vượng Suy Bệnh Tử Mộ Tuyệt
Điểm 4.1 4.1 6 7 8 9 10 5.1 4.8 3 3 3.1

Hướng Dẫn Cách Xem Thập Thần
Thập thần còn được gọi là 10 thần, 10 thần này gồm có: Thương (Thương Quan) , Thực (Thực Thần) , Tài (Chánh Tài) , T.Tài (Phiến Tài,Thiên Tài) , Quan (Chánh Quan) , Sát (Thất Sát) , Ấn (Chánh Ấn) , Kiêu (Phiến Ấn, Thiên Ấn) , Kiếp (Kiếp Tài) , Tỷ (kiên) .

10 thần này đại diện cho tất cả những thứ chung quanh ta như: Ông bà, cha mẹ, cấp trên xếp, anh chị, bạn bè, vợ chồng, chính ta, con cái, tiền tài, sự nghiệp... Dựa vào sự xuất hiện của 10 thần trên lá số và kết hợp sự mạnh yếu của vòng trường sinh sẽ cho ta biết sự mạnh yếu của từng thần mà giải đoán lá số.

Quý Vị hãy xem hình minh họa phía dưới, những ô mà chúng tôi đóng khung đỏ bao gồm các Thần và vòng trường sinh, dó là những thứ liên quan với nhau về sự mạnh yếu, để biết mạnh yếu thì nhìn vòng trường sinh.

Nhìn vào hình minh họa chúng ta sẽ thấy các ô chữ nhật dài màu đỏ đầu tiên là những "lộ" thần, còn gọi là thần của Thiên Can, đây là những thần chính của tứ trụ, tượng trương những thứ bộc lộ ra bên ngoài, đến ô chữ nhật dài thứ hai là can chi của từng trụ và Quý Vị có thể nhìn vòng trường sinh mà biết sơ về sự mạnh yếu của trụ đó, và để biết sự mạnh yếu của từng trụ phải phối hợp nhiều thành phần như sự xung khắc can chi ngũ hành giữ các trụ, sự bố cục các sao của trụ..., nếu Quý Vị chưa biết gì về tứ trụ thì nên hiểu như vậy cho đỡ rối. Những (3) ô hình vuông xếp hàng dọc phía dưới là những thần tàng ẩn, còn gọi là thần của địa Chi, những thần này cho biết những sự việc tàng ẩn bên trong. Ví dụ ở thần lộ phía trên mà có Tài thì cho biết người đó hào phóng sang trọng(lộ ra ngoài), còn nếu có Tài ẩn và có kho(mộ) như ở trụ năm cột thứ ba thì cho biết người này có tiền của(ẩn), bề ngoài thấy không sang trọng nhưng là người (sẽ) có tiền, và đôi khi kho chưa mở thì họ cũng không có tiền vì chưa gặp vận xung kho(phá mở kho).

Ý Nghĩa của từng trụ:
- Trụ năm tượng trưng cho ông bà và tuổi thiếu niên của Quý Vị
- Trụ tháng tượng trưng cho cha mẹ và tuổi thanh niên của Quý Vị
- Trụ ngày tượng trưng cho bản thân, vợ chồng và tuổi trung niên của Quý Vị
- Trụ giờ tượng trưng cho con cái cái và tuổi già của Quý Vị

Ý Nghĩa của 10 thần:
1. Quan (Chính quan) là cái khắc tôi, đại diện cho quan chức tốt, chính trực trong chính quyền điều hành xã hội, mà con người phải tuân theo pháp luật nhà nước, nói chung chính quan được coi là cát thần, nhất là khi Thân vượng.

Công năng của chính quan trong mệnh là bảo vệ tài, áp chế Thân, khống chế tỷ và kiếp. Thân vượng tài nhược thì nên có chính quan để bảo vệ tài. Thân vượng mà ấn nhược thì chính quan sẽ sinh ấn và chế ngự Thân cho bớt vượng. Thân vượng kiếp nhiều thì chính quan sẽ khắc chế kiếp.

Trong mệnh chính quan đại diện cho chức vụ, học vị, thi cử, bầu cử, danh dự... Với nam Chính quan còn đại diện cho tình cảm với con gái. Vì nam lấy tài làm vợ, tài sinh quan và sát là con, nên nam lấy quan làm con gái, sát làm con trai (vì âm, dương khác với nhật can là con gái, giống là con trai).

Tâm tính của chính quan : chính trực, có tinh thần trách nhiệm, đoan trang nghiêm túc, làm việc có đầu có đuôi. Nhưng dễ bảo thủ cứng nhắc, thậm chí là người không kiên nghị.

2. Sát (Thất sát, thiên quan) là cái khắc tôi, nó thường đại diện cho quan lại xấu trong chính quyền. Trong mệnh thất sát chuyên tấn công lại Thân, cho nên Thân dễ bị tổn thương, khi đó cần có thực thương tới để khắc chế thất sát thì lại trở thành tốt (nghĩa là bắt quan xấu phải phục vụ cho mình “thất sát hóa thành quyền bính“). Nói chung khi Thân nhược thất sát được coi là hung thần.

Công năng của thất sát làm tổn hao tài, sinh ấn, công phá Thân, khắc chế tỷ kiếp.

Trong mệnh thất sát đại diện cho chức vụ về quân cảnh, hoặc nghề tư pháp, thi cử, bầu cử … Với nam thất sát còn đại diện cho tình cảm với con trai.

Tâm tính của thất sát, hào hiệp, năng động, uy nghiêm, nhanh nhẹn... Nhưng dễ bị kích động, thậm chí dễ trở thành người ngang ngược, trụy lạc...

3. Ấn (Chánh ấn) là cái sinh ra tôi, khi Thân nhược thường được coi là cát thần, ấn có nghĩa là con dấu, đại diện cho chức vụ, quyền lợi, học hành, nghề nghiệp, học thuật, sự nghiệp, danh dự, địa vị, phúc thọ... Chính ấn là sao thuộc về học thuật và còn đại diện cho tình cảm của mẹ đẻ.

Công năng của chính ấn, sinh Thân, xì hơi quan sát, chống lại thực thương.

Tâm tính của chính ấn, thông minh, nhân từ, không tham danh lợi, chịu đựng nhưng ít khi tiến thủ, thậm chí còn chậm chạp, trì trệ....

4. Kiêu (Thiên ấn) là cái sinh phù tôi, đại diện cho quyền uy trong nghề nghiệp như nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, nghề tự do, những thành tích trong dịch vụ.... Nó còn đại diện cho tình cảm của dì ghẻ.

Công năng của thiên ấn sinh Thân, xì hơi quan sát để sinh cho Thân, chống lại thực thương . Mệnh có thiên ấn có thể phù trợ cho Thân nhược. Nhưng gặp thực thần là mệnh lao dịch, vất vả. Thiên ấn quá nhiều thì đó là người phúc bạc, bất hạnh, tật bệnh hoặc con cái khó khăn khi đó chỉ có thiên tài mới có thể giải được các hạn này. Người mà tứ trụ có Thân vượng, còn có kiêu, tài và quan tất là người phú quý. Mệnh có thiên ấn lại còn gặp quan sát hỗn tạp (có cả chính quan và thiên quan, không tính Quan và Sát là tạp khí ) là người thắng lợi nhiều mà thất bại cũng lắm. Nói chung khi Thân vượng thiên ấn được coi là hung thần.

Tâm tính của thiên ấn, tinh thông tay nghề, phản ứng nhanh nhậy, nhiều tài nghệ, nhưng dễ cô độc, thiếu tính người, thậm chí ích kỷ, ghẻ lạnh...

5. Tỷ (Kiên, Ngang vai) là ngang tôi (là can có cùng cùng hành và cùng dấu với Nhật Can), gọi tắt là tỷ. Đại diện cho tay chân cấp dưới, bạn bè, đồng nghiệp, cùng phe phái, tranh lợi, đoạt tài, khắc vợ, khắc cha ,… Nữ đại diện cho tình chị em, nam đại biểu cho tình anh em.

Công năng của ngang vai có thể giúp Thân khi Thân nhược, cũng như tài nhiều (của cải nhiều) nhờ ngang vai giúp Thân để khỏi mất của. Nhưng Thân vượng lại có ngang vai nhiều mà không bị chế ngự là tay chân cấp dưới không hòa thuận, hoặc kết hôn muộn, tính tình thô bạo, cứng nhắc, cố chấp, không hòa hợp với cộng đồng, khắc cha, khắc vợ, làm nhiều mà không gặp tiền của.

Tâm tính của ngang vai, chắc chắn, cương nghị, mạo hiểm, dũng cảm, có chí tiến thủ, nhưng dễ cô độc, ít hòa nhập, thậm chí cô lập, đơn côi. Nói chung khi thân vượng ngang vai được coi là hung thần (vì lúc đó nó tranh đoạt tài với Thân).

6. Kiếp tài cũng là ngang tôi (là can cùng hành nhưng khác dấu với Nhật Can), gọi tắt là kiếp. Nó đại diện cho tay chân cấp dưới, bạn bè, tranh lợi đoạt tài, khắc vợ, khắc cha, lang thang... Thân vượng mà có nhiều kiếp cũng giống như ngang vai ở trên. Nữ đại diện cho tình anh em, nam đại diện cho tình chị em....

Công năng của kiếp cũng giống như của ngang vai.

Tâm tính của kiếp tài là nhiệt tình, thẳng thắn, ý chí kiên nhẫn, phấn đấu bất khuất, nhưng dễ thiên về mù quáng, thiếu lý trí, thậm chí manh động, liều lĩnh....

7. Thực (Thực thần) là cái mà nhật can sinh ra (cùng dấu với Nhật Can). Đại diện cho phúc thọ, người béo, có lộc. Nữ đại diện cho tình cảm với con gái.

Công năng của thực thần làm xì hơi Thân, sinh tài, đối địch với thất sát, làm quan bị tổn thương. Khi gặp sát thì có thể chế phục làm cho Thân được yên ổn không có tai họa, nên nói chung được xem là cát thần.

Tâm tính của thực thần, ôn hòa, rộng rãi với mọi người, hiền lành, thân mật, ra vẻ tốt bề ngoài nhưng trong không thực bụng, thậm chí nhút nhát, giả tạo. Can chi đều có thực thần thì phúc lộc dồi dào, nhưng không thích hợp cho người công chức mà thích hợp với những người làm nghề tự do. Mệnh nữ có thực thần là hay khinh rẻ chồng. Thực và sát cùng một trụ là người có dịp nắm quyền bính nhưng dễ bị vất vả, lao khổ, tai ách và ít con. Can có thực thần, chi có ngang vai là chủ về người có thân thích, bạn hữu hoặc tay chân giúp đỡ. Can là thực thần, chi là kiếp tài là chủ về người phúc đức giầu có, khi gặp điều xấu vẫn có lợi. Thực thần có cả kiếp tài, thiên ấn đi kèm là người dễ đoản thọ (?). Người tài nhiều thì diễm phúc ít. Thực thần lâm trường sinh vượng địa hoặc cát thần thì phúc lộc nhiều, phần nhiều là người phúc lộc thọ toàn diện. Thực thần lâm tử, tuyệt, suy thì phúc ít, bạc mệnh. Thực thần lâm mộ địa là người dễ chết yểu (?).

8. Thương (Thương quan) cũng là cái nhật can sinh ra (nhưng khác dấu với Nhật Can). Đại diện cho bị mất chức, bỏ học, thôi việc, mất quyền, mất ngôi, không chúng tuyển, không thi đỗ, không lợi cho người nhà và chồng. Nữ đại diện cho tình cảm với con trai.

Công năng của thương quan làm xì hơi Thân, sinh tài, đối địch với thất sát, làm thương tổn quan. Sợ nhất là “thương quan gặp quan là họa trăm đường ập đến“. Nói chung thương quan được xem là hung thần, nhất là khi Thân nhược.

Tâm tính thông minh, hoạt bát, tài hoa dồi dào, hiếu thắng, nhưng dễ tùy tiện, thiếu sự kiềm chế ràng buộc, thậm chí tự do vô chính phủ....

Người thương quan lộ rõ (lộ và vượng) tâm tính thanh cao hiên ngang, dám chửi mắng cả quỷ thần. Nhật Can vượng thì lại càng hung hăng hơn, loại người này tính xấu. Những người bề trên cũng không dám đụng đến nó, kẻ tiểu nhân thì càng sợ mà lánh cho xa. Nhưng thương quan vượng mà Thân nhược thì tính tình vẫn là thương quan, chỉ có điều không ghê gớm đến như thế. Thương quan trong tứ trụ nếu có Thân vượng thì nó là hỷ dụng thần khi hành đến vận tài phú quý tự nhiên đến.

9. Tài (Chính tài) là cái bị Thân khắc (có dấu khác với Nhật Can) là cái nuôi sống tôi. Đại diện cho tài lộc, sản nghiệp, tài vận, tiền lương. Còn đại diện cho vợ cả (với nam).

Công năng là sinh quan và sát, xì hơi thực thương, áp chế kiêu thần làm hại chính ấn. Nói chung chính tài được coi là cát thần.

Tâm tính cần cù, tiết kịêm, chắc chắn, thật thà, nhưng dễ thiên về cẩu thả, thiếu tính tiến thủ, thậm chí trở thành nhu nhược, không có tài năng....

Người Thân vượng, tài vượng là bậc phú ông trong thiên hạ, nếu có cả chính quan là phú quý song toàn, nam thì được vợ hiền nội trợ tốt. Ngược lại người Thân nhược mà tài vượng thì không những nghèo mà cầu tài rất khó khăn, trong nhà vợ nắm quyền hành. Tài nhiều thường không lợi cho đường học hành, là người dốt nát. Địa chi tàng tài là tài phong phú, tài thấu ra là người khảng khái. Tài có kho (ví dụ : nếu ất là tài thì kho là dần và mão hay tàng trong các chi Thổ) khi gặp xung tất sẽ phát tài (như tài là Ất, Mậu hay Quý tàng trong Thìn khi gặp Tuất ở tuế vận xung Thìn). Thân vượng có chính tài còn gặp thực thần là được vợ hiền giúp đỡ. Chính tài và kiếp tài cùng xuất hiện trong tứ trụ thì trong cuộc đời dễ gặp phải tiểu nhân nên tài dễ bị tổn thất.

10 T.Tài (Thiên tài) cũng là cái bị Thân khắc (nhưng cùng dấu với Nhật Can) cũng là cái nuôi sống tôi. Đại diện cho của riêng, trúng thưởng, phát tài nhanh, đánh bạc, tình cảm với cha. Với nam còn đại diện cho tình cảm với vợ lẽ.

Công năng của thiên tài: sinh quan sát, xì hơi thực thương, áp chế kiêu thần, làm hại chính ấn. Nói chung thiên tài được coi là cát thần.

Tâm tính của thiên tài, khảng khái, trọng tình cảm, thông minh, nhậy bén, lạc quan, phóng khoáng, nhưng dễ thiên về ba hoa, bề ngoài, thiếu sự kiềm chế, thậm chí là người phù phiếm....

Thiên tài đại diện cho cha hoặc vợ lẽ, hoặc nguồn của cải bằng nghề phụ. Thân vượng, tài vượng, quan vượng thì danh lợi đều có, phú quý song toàn. Thiên tài thấu can thì kỵ nhất gặp tỷ và kiếp, vì như thế vừa khắc cha lại làm tổn hại vợ (với nam). Can chi đều có thiên tài là người xa quê lập nghiệp trở lên giầu có, tình duyên tốt đẹp, của cải nhiều. Thiên tài được lệnh (vượng ở tháng sinh) là cha con hoặc thê thiếp hòa thuận, được của nhờ cha hoặc nhờ vợ, cha và vợ đều sống lâu, vinh hiển (?). Thiên tài lâm mộc dục là người háo sắc phong lưu. Thiên tài lâm mộ địa là cha hoặc vợ dễ chết sớm (?).

Qua phần luận đoán vừa nói trên, chúng tôi hy vọng Quý Vị đã có được lời giải đáp cho vận mệnh của Quý Vị. Quý Vị có thể xem thêm phần tử vi bình giải để nắm rỏ hơn các chi tiết khác về vận mệnh Quý Vị.