Sao Tử vi tọa cung Mệnh

Sao Tử vi tọa cung Mệnh

Sao Tử vi là đế tinh đứng đầu hệ Bắc Đẩu không có vị trí nào hãm địa, thấp nhất là bình hòa, không tốt, không xấu. Tuy là sao có sức ảnh hưởng lớn nhất nhưng thực chất nó chỉ là sao chủ về phúc, chế ngự hung tinh.


Đặc tính sao Tử Vi

Sao Tử Vi có đặc tính như sau:

  • Phương vị: Nam Bắc Đẩu Tinh
  • Tính: Dương
  • Hành: Thổ
  • Loại: Đế Tinh
  • Đặc tính: Quyền Uy, Phúc Đức, Tài Lộc
  • Tên gọi tắt: Tử

Độ sáng của sao tại các cung:

  • Miếu Địa: Dần – Thân – Ngọ (sáng nhất, ảnh hưởng nhiều nhất)
  • Vượng Địa: Thìn – Tuất – Tỵ (tốt vừa, có ảnh hưởng)
  • Đắc Địa: Sửu – Mùi (tốt vừa, có ảnh hưởng)
  • Bình Hòa: Mão – Dậu – Hợi – Tý (tốt, không mấy ảnh hưởng)

Sao Tử vi là đế tinh đứng đầu hệ Bắc Đẩu không có vị trí nào hãm địa, thấp nhất là bình hòa, không tốt, không xấu. Tuy là sao có sức ảnh hưởng lớn nhất nhưng thực chất nó chỉ là sao chủ về phúc, chế ngự hung tinh chứ không chủ về khoa bảng, quan tước. Các đọc giả chớ có nhầm lẫn rằng:
cứ sao tốt nằm ở các cung Tài bạch, Quan lộc, Mệnh, Thân là sẽ phú quý, vinh hiển.

Sao Tử vi tọa cung Mệnh

Tử vi là ngôi đế cực, cư nơi miếu vương, gặp được Tả-hữu, Khôi-việt, Hồng-đào, cát
tinh phủ tri, thời phú qúy hiển đạt tột cùng. Không gặp được Phu-vật là vô dụng, đáo nhị hạn giải được hung ác của Dương-đà, Hỏa-linh.

Tử vi tuy là đế tinh, đứng đầu các sao, nhưng chỉ hay nào đắc địa trở lên và được cát tinh khác đi kèm phò trợ. Tử vi có khả năng giải cứu khá mạnh vì sao này vừa là phúc tinh, quý tinh, phú tinh.  

Phúc tinh: Sao Tử vi che chở chống lại bệnh tật và họa. Sao này tượng trưng cho cái phúc trời cho, cái phúc thiên phú. Nhờ đó, bản mệnh được vững vàng và Tử vi chỉ ban phúc chứ không giải họa mạnh mẽ như Vũ khúc hay Thiên tướng. Đối chọi với sát tinh, Tử vi chỉ khắc chế được Hỏa, Linh mà thôi hai sao này thuộc đoản thọ tinh làm cho mệnh chủ non yếu. Nhưng khi có Tử vi bản mệnh sẽ được thọ, con người ít bệnh tật. Gặp các sát tinh khác như Kình, Đà, Không, Kiếp ví như bị vây hãm một cách khó thở, tuy không đến mức chết yểu, nhưng hung họa đầy dẫy, đấu tranh chật vật. Vì vậy Tử vi phải xa lánh sát tinh thì mới có uy lực.

Phú tinh: Tử vi mang lại tiền bạc, của cải giúp con người trnhs được cảnh nghèo đồng thời giúp con người tạo phúc cho mình bằng tiền bạc.

Quý tinh: Tử vi ban cho công danh, quyền thế trong xã hội. Người có Tử vi ở cung Mệnh chắc chắc có mệnh số hơn người thường một bậc. Đảm bảo được một địa vị trung lưu trong xã hội, không bị đè nén bởi sự cạnh tranh giai cấp. Nếu càng đắc địa, càng được cát tinh hỗ trợ, địa vị xã hội càng cao.

Phúc đức, tiền bạc và địa vị mà Tử vi mang đến sẽ giúp cho con người có điều kiện giảm thiểu bệnh tật và họa. Điều này không hẳn có nghĩa là tránh xa được 3 cái này, nhưng nếu xảy ra thì hậu quả không đáng quan ngại cho bản mệnh, chỉ gây lao đao cho cuộc sống mà thôi. Tử vi là sao giải họa nhưng không trực tiếp giải họa, mà chỉ là giám tiếp thôi.

 

Chỉ sợ lạc Không-vong là đế ngộ hung đồ, thời nên đi tu làm tăng đạo, ắt được hưởng
phúc.

Tử vi là người tầm thước, mặt đỏ tía hồng, tính tình đôn hậu. Hãm địa thường bị bệnh dạ dày, hay mắc chứng đau bụng, kiết tả, thường bị âm hư và đàm trệ.

Hình mạo đôn hậu, sắc diện tía, bản tính trung hậu, lão luyện, khiêm cung với mọi người nhưng rất cảnh trực.

Tử-vi mặt đỏ, lưng dầy
Tính tình trung hậu, người đầy phương viên
Mạnh an Ngọ, song tuyền phú quý
Tuổi Giáp, Đinh duy chỉ hai người
Tử-vi tọa thủ cửa trời
Nếu vô Sát Tấu, một đời công khanh
Vận suy, hạn nhược chẳng lành
Được sao Tử đóng bên mình giải hung
Tử, Tang, Tả, Hữu hội trung
Có người con gái lộn chồng tìm ra.

Nữ Mệnh Tử vi tọa thủ Thân, Mệnh cung là người hậu trọng, thanh tú.
- Hội cát tinh, làm vượng phu ích tử.
- Nếu Tử-vi thủ mện tại Dần, Ngọ, Thân cung và hội cát tinh, cũng tăng phần quý
hiển cho chồng con.
- Nếu thủ mệnh tại Tý, Dậu hoặc Tỵ, Hợi cung, hội với tứ sát thành cách “ Mỹ Ngọc
Hà Điểm” (ngọc lành có vết) càng ngày cáng sa sút.
- Cùng Thiên- phủ đồng thủ mệnh, hoặc Tử -vi tạo thủ cung Phu, đều chủ sự được
phong tặng.
- Cùng Thiên-phủ tại Ty, Hợi cung và được Tả, Hữu phù trì thành cát, tất được Phú,
Qúy song toàn.
- Cùng Tham-Lang đồng thủ Thân, Mện phải đọa lạc phong trần.
- Nhưng nếu gặp được Tả, Hữu lại có cơ thể hóa giải đựơc.
- Ngộ tứ Sát xung phá, tuy có được Y lộc( tiền bạc) rồi rào, nhưng là người dâm dật.

Tử-Vi nữ mệnh Thân cung.
Thiên-Phủ tôn tinh đồng đáo cung
Cánh đắc cát tinh đồng chủ chiếu
Kim quan phong tặng, phúc mãn sung.

Sao Tử-vi, Thiên-Phủ đồng thủ tại cung Thân nếu được cát tinh chính chiếu, tất
được mũ vàng phong tặng, phúc trạch rồi rào.

Tử vi nữ Mệnh thủ phu cung
Tam phương cát củng cánh vinh phong
Nhược phùng Sát Phá lai xung phá
Y lộc doanh dư, dâm, sảo dung

Đàn bà có sao Tử-vi đóng tại cung Phu, có cát tinh tam phương củng chiếu, cũng
được vinh hiển. Nếu có bị Sát Phá xung chiếu, cũng là người có dung nhan sắc sảo, tiền
của dư dả, tuy nhiên là người dâm dật.

 

Lưu Đại Tiểu hạn có sao Tử vi

Tử-vi nhập hạn bản vi tường
Chỉ khủng tam phương Sát Phá Lang
Thường thừ phùng chi đa bất lợi
Quan viên giáng trích hữu kinh thương

Nguyên bản chất của Tử-vi giảm thiểu được tai nguy, nên lưu hạn gặp được thì cát
tường, nhưng chỉ sợ Sát Phá Tham hãm địa.

Thứ dân chắc sẽ bị tổn hại tài lộc, quan quyền danh phận phải luôn luôn lo lắng, nếu
danh vị không bị giáng cấp cũng bị khiển trách.

3 sao Tử vi, Thiên phủ, Thái dương có khả năng chế giảm tình dục rất mạnh, tượng trưng cho sự ngay thẳng, liêm khiết, sự đoan chính, trung hậu, tiết tháo. Ba sao này chế ngự được các sao chỉ tình dục, kìm chế sự sa ngã đến mức độ đáng kể. Tác dụng của cả 3 là ngang nhau.

Nếu sao Tử vi cùng cung với Tham lang thì thọ mệnh không dài, cùng Phá quân thì phải ly biệt quê hương mới sống yên ổn, cùng với Tuần, Triệt thì chết yểu, gặp Kình dương, Đà la, Không, Kiếp thì bị tiểu nhân hãm hại, gặp những sao này chẳng khác nào vua bị quần hùng vây hãm, hung đồ làm hại. Thọ mệnh sẽ càng ngắn nếu Tử vi nằm ở những vị trí bình hòa như Hợi, Tý, Mão, Dậu vì khi ở 4 cung này uy lực của sao Tử vi rất tầm thường, nên không giải cứu được tai ương, hung họa sảy ra cơ sự chẳng lành.

Tử vi, Tham lang tọa ở Mão, Dậu là người yếm thế, bi quan, có khiếu tu hành. Thêm Không, Kiếp là bị nghiệp chướng ở đời.
Có quan điểm cho rằng riêng Tử vi, Tham lang cũng chỉ người có khiếu tu hành, thêm Không, Kiếp thì lại càng chắc chắn. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng người có thêm Không, Kiếp sẽ không đi tu trọn kiếp, mà nửa đường quá giới, trở lại trần hoàn.

Tử vi tọa tí ngọ , là tử vi độc tọa , cũng vì cực hướng ly minh cách , tam phương tứ chính cùng lân cung hội cát diệu phụ tá nhân , có thể khai sáng đại nghiệp . Như nếu không cát diệu , thì chủ có lập nghiệp lòng của , vô lập nghiệp chi lực .

Cung Mệnh có Tử Vi, Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ, nên thân hình đẫy đà và cao, da hồng hào, mặt đầy đặn, có trí thông minh, suốt đời được hưởng phúc, tuổi thọ cũng gia tăng.

Tử Bình hòa, nên thân mình vừa phải, kém thông minh,
nhưng trọn đời cũng được no cơm ấm áo, và chắc chắn là sống lâu.

Tử Miếu địa và Bình hòa: tính nhân hậu, thẳng thắn về
già lại rất khiêm cung.

Tử Vượng địa và Đắc địa: có nhiều mưu cơ, thủ đoạn, đôi
khi dám làm cả những việc bất nghĩa.

Tử gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp, hội hợp, nhất là
Phủ, Vũ, Tướng, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc, Long,
Phượng, tất có uy quyền hiển hách, phúc thọ song toàn, và được hưởng giàu sang
trọn đời.

Tử gặp Tuần Triệt án ngữ, nên sớm khắc một trong hai thân, hay khắc anh chị em, lúc thiếu thời chẳng được xứng ý toại lòng, thường đau yếu và có nhiều bệnh tật, lại phải ly tổ bôn ba, dấn thân vào những chốn hiểm nghèo hay mắc tai họa khủng khiếp, đôi khi phải ở phương xa, chắc chắn là yểu tử.

Tử gặp nhiều sao mờ ám, xấu xa hội hợp, nhất là Không Kiếp, nên suốt đời phải lao tâm khổ tứ, công danh trắc trở, lại hay gặp những sự chẳng lành.

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có Tử tọa thủ, gặp Tham đồng cung, là người yếm thế, thường nhìn đời bằng con mắt bi quan: đôi khi lại muốn lánh mình ra khỏi cảnh trần, tục để học đạo và tu dưỡng thân tâm. Có cách này, mà còn chen chân vào chốn phồn tạp, dĩ nhiên là còn phải lao khổ. Nhưng sớm biết tu hành, tất được yên thân và hưởng phúc.

Tử Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên được hưởng phú quí đến cực độ và sống lâu.

Tử Bình hòa, cần phải gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hộp hợp mới được hưởng giàu sang.

Tử gặp Tuần Triệt án ngữ, nên lúc thiếu thời lao khổ, về già mới được xứng ý toại lòng. Có cách này, nếu không sớm lìa bỏ gia đình bôn tẩu ở phương xa, tất cả phải yểu tử.

Tử gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, chắc chắn là suốt đời phải lao tâm khổ tứ, lo lắng vì sinh kế và hay mắc tai họa.

Tử gặp Tham đồng cung, thật chỉ có tu hành mới mong được yên thân.

 

Tử thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, là người có đức độ, sống lâu, được hưởng giàu sang trọn đời và rất vượng phu ích tử.

Tử gặp Tuần Triệt án ngữ, nên lúc thiếu thời cô đơn, lao khổ, đôi khi có bệnh hay tật khó chữa: nếu không sớm xa cách những người thân, tất không thể sống lâu được, lại phải muộn lập gia đình hay lấy kế lấy lẽ mới tránh được mấy độ buồn thương, nếu sớm lập gia đình, chắc chắn là phải bỏ chồng, khóc chồng hay sầu não vì con.

Tử gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, là người hạ tiện, dâm dật, hay ưa chuyện ong bướm đi về, tuy khắc chồng hại con, nhưng vẫn được no cơm ấm áo.

Cung Mệnh có Tử Miếu địa hay Bình hòa tọa thủ là người trung hậu.

(Tử Vi là Đế tinh nên gọi tắt là Đế, Thìn là vị trí cố định của Thiên La, nên gọi tắt là La, cũng như Tuất là vị trí cố định của Địa Võng nên gọi tắt là Võng).

Cung Mệnh an tại Ngọ có Tử tọa thủ lại không bị Kình (Hình), Đà (Kỵ) xâm phạm nên rất rực rỡ tốt đẹp. Tuổi Giáp, Đinh, Kỷ có cách này rất quý hiển. Các tuổi khác có cách này cũng hiển đạt, nhưng dù sao cũng không bằng được tuổi Giáp, Đinh, Kỷ.

Đàn ông tuổi Nhâm, Giáp mà trong số cung Mệnh an tại Hợi có Tử tọa thủ nên được hưởng phú quí trọn đời. Đàn bà tuổi Nhâm, Giáp, mà trong số cung Mệnh an tại Dần có Tử tọa thủ cũng được hưởng giàu sang.

Các tuổi khác có những cách trên đây, cũng khá giả.

Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Tử Phủ tọa thủ đồng cung nên rất rực rỡ tốt đẹp. Tuổi Giáp có cách này chắc chắn là được hưởng phúc trọn đời và dĩ nhiên là được hưởng phú quí song toàn. Các tuổi khác có cách này rất quí hiển và khá giả.

Cung Mệnh có Tử hay Phủ tọa thủ, hay có Tử, Phủ tọa thủ đồng cung, lại gặp Phụ, Bật hội hợp nên được hưởng phú quí trọn đời.

Cung Mệnh có Tử hay Phủ, tọa thủ, gặp Kình đồng cung là người buôn bán lớn rất giàu.

Cung Mệnh có Tử tọa thủ, gặp Phủ, Vũ, Tướng, Tả, Hữu, Long, Phượng, Khoa, Quyền, Lộc, Ấn, hội hợp nên rất rực rỡ tốt đẹp, ví như vua tôi khánh hội ở chốn triều đình. Có cách quân thần khánh hội, chắc chắn là được hưởng phú quí đến cực độ, lại thêm uy danh lừng lẫy, tuổi thọ cũng gia tăng. Nhưng nếu trong cách này có Kình, Kiếp hội hợp, tất không thể tạo lập được sự nghiệp lớn trong thời loạn.

Trong số Lưu Huyền Đức, cung Mệnh và cung Thân đều có Tử, Phủ, Khoa, Quyền, Hình, Ấn, Hồng, Khôi hội hợp. Vậy cho nên Lưu Huyền Đức được kế nghiệp nhà hán, làm chúa ở đất Thục. Người nào có cách này cũng rất quý hiển và được hưởng giàu sang trọn đời.

Trong số Trương Tử Phòng, cung Mệnh an tại Dần có Tử, Phủ tọa thủ đồng cung, gặp Kỷ, Quyền hội hợp. Vậy cho nên Trương Tử Phòng có tài thao lược, lắm mưu cơ, phò tá Lưu Bang nên đế nghiệp. Sau Trương được phong là Lưu Hầu. Người nào có cách này cũng đa mưu túc trí, sau này cũng rất quí hiền.

Cung Mệnh có Tử, Tướng tọa thủ đồng cung: cung Thân có Phá tọa thủ gặp Vượng, Kình hội hợp là người lắm mưu cơ thủ đoạn, gian hùng và xảo quyệt.

Cung Mệnh an tại Tỵ Hợi, Sát tọa thủ đồng cung, nên được hưởng phú quí song toàn.

Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Tử, Sát tọa thủ đồng cung, gặp Tuần Triệt án ngữ nên suốt đời lao khổ, chỉ có hư danh bề ngoài mà thôi và thường phải nhờ đến cha mẹ mới có hư danh.

Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Tử, Sát, Quyền, tọa thủ đồng cung, nên rất rực rỡ tốt đẹp. Có cách này chắc chắn là rất quý hiển lại thêm uy danh lừng lẫy.

Cung Mệnh có Tử hay Vũ Miếu địa, hay Đắc địa tọa thủ là người có nhiều tài năng.

Cung Mệnh có Tử, Vũ hay Phá tọa thủ, lại gặp Kình, Đà hội hợp nên không thích công danh mà chỉ thích buôn bán, nhưng cũng khá giả. Có cách này nếu còn chen thân trên hoạn lộ, tất còn phải lao khổ và buồn bực.

Cung Mệnh có Tử hay Vũ tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh hội hợp, tất là thầy tu hay quan lại nhỏ, nhưng lại thích được tiếng là anh hùng.

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ, có Tử hay Phá tọa thủ là người gian quyệt, bất trung, bất hiếu.

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Tử hay Phá tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nên được hưởng phú quí đến tột bực, lại thêm uy quyền hiển hách và danh tiếng lừng lẫy.

Cung Mệnh an tại Sửu, có Tử, Phá tọa thủ đồng cung nếu không gặp Tả, Hữu và nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất là người gian tham độc ác, thường có quan chức nhỏ thấp, nhưng cũng là hạng tham nhũng và dốt nát.

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có Tử tọa thủ, gặp Kiếp, Không hội hợp là người tu hành. Những người có cách này phần nhiều là muốn xuất thế.

Cung Mệnh có Tử tọa thủ, gặp Kiếp, Không, Hồng, Đào đồng cung, nên tuổi thọ bị chiết giảm.

Cung Mệnh có Tử tọa thủ, gặp Xương, Khúc hội hợp, nên được hưởng giàu sang.

Cung Mệnh có Tử, Phụ, Bật tọa thủ đồng cung, nên được hưởng phú quí, lại thêm uy quyền hiển hách, nói một lời được muôn người nghe theo.

Cung Mệnh có Tử tọa thủ, cần phải Khoa, Quyền, Lộc hội hợp mới sáng sủa tốt đẹp. Nếu gặp Kình, Đà, Không, Kiếp hội hợp lại thành mờ ám xấu xa, ví như cành hoa bị mưa gió vùi dập phũ phàng.

Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Tử tọa thủ gặp Khoa, Quyền, Lộc hội chiếu nên rất sáng sủa tốt đẹp. Có cách này, chắc chắn là được hưởng phú quí song toàn.

Cung Mệnh có Tử tọa thủ, gặp Quyền, Lộc hội hợp và bị Kình, Đà xâm phạm, cũng vẫn sáng sủa tốt đẹp. Có cách này là người giàu sang nhưng vô đạo và bất chính.

Cung Mệnh có Tử, Lộc tọa thủ đồng cung, gặp Phụ, Bật hội chiếu nên quí hiển đến tột bực.

Cung Mệnh có sáng sủa tốt đẹp, giáp Tử, giáp Phủ, nên rất quí hiển.

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Tử, Phủ hội chiếu là người rất giàu, suốt đời sung túc và no ấm.