Hoa Cái

Hoa Cái

Hoa cái còn là sao chủ về văn chương, nghệ thuật. Người có HC thì thông minh hiếu học, giỏi nghệ thuật, hội họa, âm nhạc, hợp với thần linh, mệnh lý (người làm thầy bói phải có sao này!), tu hành, nên có hiểu biết siêu quần, tài hoa nổi tiếng, thích văn chương, tư tưởng thanh cao.


Nhiều người xem gặp Hoa Cái là vận xấu. Thật ra, theo phân tích trong các sách tướng số, khi có sao Hoa Cái xuất hiện trong mệnh số cũng không hẳn là điềm xấu.

Cách tra: lấy chi năm và chi ngày làm chủ, nếu các chi trong các trụ khác thấy như thế là có sao hoa cái.

Chi năm, ngày Dần, Ngọ, Tuất Thân, Tý, Thìn Hợi, Mão, Mùi Tỵ, Dậu, Sửu
Chi tứ trụ Tuất Thìn Mùi Sửu

Dần Ngọ Tuất gặp Tuất, Tỷ Dậu Sửu gặp Sửu, Thâm Tý Thìn gặp Thìn, Hợi Mão Mùa gặp Mù.

Ví dụ, người sinh vào ngày Dần, Ngọ, Tuất mà trong Địa Chi của năm, tháng, giờ sinh lại có Tuất thì được cho là có sao Hoa Cái.

Sách tướng số nói rằng, Hoa Cái là người theo văn chương nghệ thuật nên người có mạng này nhất định sẽ rất chuyên tâm học tập, làm việc cần cù, chịu khó, nhưng tính cách biệt lập, cô độc. Nếu Hoa Cái gặp Ấn Thụ nhiều lần, và ở vào vùng Vượng Tướng thì sẽ có địa vị trong lĩnh vực chính trị. Còn như “Hoa Cái gặp Không Vong, dễ theo đường tu đạo”, nghĩa là đơn độc không tốt lành.

Sách "Tam mệnh thông hội" viết: "Hoa cái là sao trên trời có hình như cái lọng quý che chỗ vua ngồi; nó có chức năng hiển uy, nên người ấy huyết khí mạnh mẽ, nhưng tính cô độc ít tình, không xem ai ra gì, người thân không nương nhờ được, tự mình trôi nổi».

Trong tứ trụ có hoa cái phần nhiều chỉ về cô quả, dù có cao sang cũng khó tránh khỏi cô quả. Sách "Mệnh lý tâm luận" nói: "     Người trong mệnh có hoa cái , thường thông minh chăm học, thanh tĩnh, ít ham muốn, nhưng khó tránh khỏi cô đơn. Nếu hoa cái gặp ấn thụ và lâm vượng tướng, thì sẽ đỗ đạt cao; nếu gặp không vong hoặc bị phá, hại thì khó tránh khỏi con đường đi tu, hoặc cô, hoặc quả; nếu không cũng là loại thừa ế phiêu bạt giang hồ".

Hoa cái còn là sao chủ về văn chương, nghệ thuật. Người có HC thì thông minh hiếu học, giỏi nghệ thuật, hội họa, âm nhạc, hợp với thần linh, mệnh lý (người làm thầy bói phải có sao này!), tu hành, nên có hiểu biết siêu quần, tài hoa nổi tiếng, thích văn chương, tư tưởng thanh cao.

Nếu tốt thuận lợi thì quan cao chức trọng, cao tăng danh đạo, nghệ thuật cao siêu, nổi tiếng khắp bốn phương;

Nếu xấuthì đi tu, phiêu bạt giang hồ, hoặc cô quả.

Nếu hoa cái gặp tử, tuyệt, tuần không, phá hoặc tứ trụ tổ hợp không tốt thì tốt nhất là nhờ một hòa thượng hoặc người theo đạo làm thầy, năng lui tới chỗ chùa chiền thì trẻ dễ nuôi, lớn lên ít bệnh tật; nếu không, trước 24 tuổi không tai họa liên miên thì cũng là luôn gặp việc xấu, còn hay bị những bệnh lạ, thậm chí khó qua. Nếu vượt qua tuổi 24, có người suốt đời trắc trở, cô đơn. Thời bé thường bất hiếu với cha mẹ, lười học, hay cãi vã; có đứa tù tội; có đứa bệnh tật liên miên... nhưng sau khi thành tâm sửa chữa có thể sẽ tốt, học giỏi, có tài.

Có người gặp sao hoa cái lại còn có những biệt tài riêng, nhưng cũng có lúc có biểu hiện khác thường như điên; nếu tưởng bệnh điên, chữa lầm thì không khỏi được. Gặp trường hợp như thế nên nhờ người tu hành giúp đỡ.