Khôi Canh quý nhân

  Khôi Canh là một loại thần sát thiên xung địa kích, Thiên Can của ngày sinh nếu gặp Mậu Tuất, Canh Tuất thì gọi là Địa Khôi; còn nếu là Canh Thìn, Nhâm Thìn thì gọi là Thiên Canh.

  Khôi Canh là một loại thần sát thiên xung địa kích, Thiên Can của ngày sinh nếu gặp Mậu Tuất, Canh Tuất thì gọi là Địa Khôi; còn nếu là Canh Thìn, Nhâm Thìn thì gọi là Thiên Canh. Người có sao Khôi Canh trong mệnh số tính cách thông minh, văn chương lỗi lạc, hành sự quyết đoán, nắm quyền, hiếu sát; nếu vận hành thân vượng thì được phúc; còn gặp Tài Quan thì tai họa ập đến. Trong trường hợp trụ ngày sinh là Khôi Canh mà gặp phải Hình, Xung thì sẽ trở thành kẻ nghèo khổ bần hàn. Ngoài ra, phái nữ thường lấy sự dịu dàng làm vẻ đẹp, nên nếu trong mệnh gặp phải Khôi Canh cũng phạm vào điều kỵ.

  Can Chi Canh Thìn Nhâm Thìn Mậu Tuất Canh Tuất
  Thiên Canh Địa Khôi

  Trụ ngày là nhâm thìn, canh tuất, canh thìn  mậu tuất là bốn ngôi khôi canh quý nhân đóng(có sách cho là bất cứ trụ nào, có lẽ đúng hơn, (*) vì chúng ta thấy dưới đây có nói Khôi Canh trùng điệp hay Khôi Canh tụ hội, nếu chỉ ở trụ ngày thì tụ hội, trùng điệp với cái gì?)

  Nó chủ về tính cách mãnh liệt, nó chế phục được mọi sao khác.

  Tứ trụ có Khôi canh thì người đó có tính cách thông tuệ, cương quyết trong mọi vấn đề; giỏi văn từ; nhưng hiếu sát. Nếu gặp hung tinh thì tính tình hung bạo, có thể giết người.

  Hai ngày canh tuất và canh thìnnếu trong tứ trụ mà có quan, sát là không tốt; hai ngày mậu tuất và nhâm thìn nếu trong tứ trụ có tài cũng là không tốt(gặp thì nghèo)

  Nếu có khôi canh trùng điệp (*)thì chủ về phú quý danh tiếng, nếu gặp tài quan thì xấu. Gặp tuế vận khôi canh mà còn gặp cả tài quan vượng thì tai vạ khôn lường.

  Nếu tốt lại gặp vượng địa thì tốt vô cùng: giàu sang tuyệt trần;khôi canh tụ hội (*) thì phát phúc phi thường; tính cách thông minh, văn chương nổi tiếng, quả đoán, nắm quyền thích sát phạt; thân vượng thì phát phúc to, có tài lãnh đạo, tiếng nói vang, sức lực mạnh, thích quyền bính, hiếu thắng, nhưng việc hôn nhân thưng trắc tr. Ngoài ra nếu không tôn trọng pháp luật thì khó tránh khỏi tù đày.

  (*) có từ 2 trở lên

  Khi gặp tài quan thì tai hoạ ập đến ngay, nếu tứ trụ có hình sát thì còn nặng hơn. Nếu lâm tài vượng, quan vượng thì phải đề phòng tai họa bất ngờ. Nếu lệnh tháng gặp tài quan ấn thực, ngày chủ là khôi canh, mà lấy tài quan ấn thực làm dụng thầnthì tuy hơi bị phá tài, nhưng nhờ tài quan ấn thực được ngôi nên không bị hại nhiều.

  Nếu suy hay trong tứ trụ có hình, xung, phá, hại thì người đó nghèo rách kiệt quệ, suốt đời làm kẻ sĩ bần hàn.

  Khôi Canh gặp Thất sát: tính tình ngang bướng cương cường ngay từ nhỏ;

  Nữ có Khôi Canh: nhan sắc đẹp đẽ, tính tình cương liệt, phần nhiều khắc chồng, có thể thành quả phụ hay bệnh hoạn.

  Nam có Khôi Canh: thích lý luận; thanh khiết không lấy của phi nghiã.

  Có thể bạn quan tâm:

  Từ Khóa:
  Thể loại:

  Bài Chọn Lọc