19 dấu hiệu trên bàn tay thể hiện con người thiếu chung thủy

19 dấu hiệu trên bàn tay thể hiện con người thiếu chung thủy

Xem tướng bàn tay không chung thủy có thể mách cho bạn biết 1 số dấu hiệu không chung tình rất ích lợi cho bạn trước khi có quyết định đi đến hôn nhân.


Cuộc sống nói chung và trong hôn nhân nói riêng, nếu lấy được một người vợ/chồng chung thủy cả đời là điều viên mãn. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải hoa hồng, có nhiều cuộc đổ vỡ trong hôn nhân do từ một hoặc hai phía ngoại tình.

null dấu hiệu trên bàn tay 

Xem tướng bàn tay không chung thủy có thể mách cho bạn biết 1 số dấu hiệu không chung tình rất ích lợi cho bạn trước khi có quyết định đi đến hôn nhân.

1. Một hòn đảo trên đường Hôn Nhân.

1.1. Trên bàn tay nam giới, có 1 hòn đảo trên đường Hôn Nhân nối liền với 1 hòn đảo trên đường Định Mệnh.

1.2 Đường hôn nhân khúc khuỷu

2. Có 2 đường thẳng song song chạy từ chân ngón cái tới gần cổ tay, với những gạch nhỏ so le xuyên qua và nằm vắt chéo trên gò Kim Tinh.  

3. Có 1 hòn đảo dài trên đường Sinh Đạo.

4. Đường Tâm Đạo bị cắt ra làm nhiều đoạn. 

5. Một hòn đảo dài trên đường Tâm Đạo.

6. Có một hòn đảo trên đường Định Mệnh.

7. Có một hòn đảo trên gò Kim Tinh.

9. Có 1 hòn đảo ở bất kể chỗ bắt nguồn của một đường chỉ tay chính đạo nào đó.

10. Dấu “mặt trăng” trên gò Thái Âm.

11. Một ngôi sao trên đường Thái Dương với ngón tay cái dài.

12. Đường Thái Dương  xuất phát từ dưới đi lên, trên cùng là 1 hòn đảo.

13. Có 1 đường thẳng chạy từ gò Kim Tinh xuống phía dưới cổ tay.

14. Có nốt ruồi trên gò Kim Tinh.

15. Có 1 hòn đảo ở cuối đường Sinh Đạo.

16. Có 2 hòn đảo ở cuối đường Định Mệnh.

17. Trên đường Sinh Đạo có hình 1 hòn đảo lớn, bên trong có 1 hình hòn đảo nhỏ.

18. Có hình ngôi sao trên đầu ngón tay cái

19. Đường Hôn Nhân xoắn lại