Sao Kình Dương - Dương Tiễn

Sao Kình Dương - Dương Tiễn

Dương Tiễn còn được gọi là: "Nhị lang thần", có sức mạnh vô cùng, phép thuật vô biên, thông hiểu 72 phép biến hóa, ở trên trán có thêm một mắt, tay giữ cây thương hai dao ba đầu nhọn, dắt theo một thiên thần khuyển.


Dương Tiễn trí dũng song toàn, giỏi dùng ảo thuật để ngụy trang (Thần Thông Thuật). Trong sách “Phong thần bảng”, ống từng dùng ảo thuật biến hóa thành bướm, báo hoa, con gái... tiến vào doanh trại của địch, hoặc do thám tình hình quân địch, hoặc cứu người, hoặc tiến hành kế phản gián.

Ngoài việc giỏi thần thông biến hóa, ông còn có tinh thần không sợ hy sinh xông lên phía trước trong trận chiến, được các tướng sĩ vô cùng kính phục. Trong tiểu thuyết dân gian “Tây Du Ký”, cũng có ghi chép lại câu chuyện Tôn Ngộ Không chiến đấu với Dương Tiễn ba mắt có bảy mươi hai phép thần thông biến hóa.

Từ trong thần thoại và truyền thuyết của điển cố, chúng ta có thể lấy nhân vật mà Dương Tiễn diễn cùng đặc sắc của nó để dùng vào tinh đàn trong Tử vi đẩu số, coi Dương Tiễn là nhân vật đại diện cho sao Kình Dương, bằng việc phân tích đặc tính nhân vật, cụ thể nói rõ tính chất của sao Kình Dương.

Dương Tiễn vốn là quan tiên phong trong trận chiến, ngoài việc có võ nghệ cao siêu và năng lực chiến đấu ra, tính tình cương nghị, tâm tư chính trực, căm thù cái ác, xung phong hiểm trận, không sợ sinh tử, không sợ quyền uy, không a dua phục tùng, kiến nghĩa dũng vi, không ngại gian nan, càng khó khăn càng dũng cảm, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với thách thức mới. Bởi vậy, đưa đặc tính chủ yếu của nhân vật để ví với sao Kình Dương là ngôi sao có đặc tính tương quan là sức chiến đấu lớn, đương nhiên là có chỗ tương thông.