TỬ VI ĐẨU SỐ

Sao Thất Sát tọa ở cung Mệnh

Ngũ hành âm dương thuộc âm Kim, âm Hỏa, là sao thứ sáu trong Bắc Đẩu, hóa khí là sao tướng, chủ là túc sát, cô khắc, chi phối thành bại, gặp sao Tử Vi đế thì biến thành tài.

Sao Thiên Lương ở cung Mệnh

Sao Thiên Lương âm dương ngũ hành thuộc Thổ Dương, là sao thứ hai trong Nam Đẩu, tự thọ, hóa khí là âm, chủ là phúc thọ, quý là sao thanh cao, là chủ cung phụ mẫu, có thể hóa giải khó khăn.

Sao Thiên Tướng ở cung Mệnh

Sao Thiên Tướng ngũ hành âm dương thuốc dương Thủy, là sao thứ năm trong nam Đấu, hóa khí là ấn, chủ quản lộc, cung tước vị, có thể trừ được cái ác của Liêm Trinh.

Sao Cự Môn ở cung Mệnh

Sao Cự Môn ngũ hành âm dương thuộc âm Thủy, là sao thứ hai trong bắc đẩu, hòa khí là âm, chủ là phi, tượng trưng cho “miệng”, có quan hệ mật thiết với “miệng. 

Sao Tham Lang ở cung Mệnh

Ngũ hành âm dương sao Tham Lang thuộc dương Mộc (khi nghỉ ngơi là âm thủy), là sao thứ nhất trong Bắc Đẩu, là thọ tinh, thiên về tài tinh, hóa khí là đào hoa, chủ về họa phúc, là kẻ nhiều dục vọng, là sao đào hoa đệ nhất.

Sao Thái Âm ở cung Mệnh

Ngũ hành âm dương sao Thái Âm thuộc âm Thủy, là cát tinh Trung Thiên Đẩu, hóa khí là phú, là chủ Tài Bạch, Điện Trạch, là tượng trưng cho âm tính, nam mệnh đại diện cho mẹ và vợ, nữ mệnh đại diện cho me, bản thân, nữ và sao Thái Dương phân chia chủ về âm dương, ngày đêm.

Sao Thiên Phủ ở cung Mệnh

Ngũ hành âm dương sao Thiên Phủ thuộc dương Thổ, là sao thứ nhất Nam Đẩu, hóa khí là “lạnh”, là Tài bạch, chủ về Điền trạch, lại là lộc khố, tại đẩu nắm giữ phúc quyền, tại số nắm giữ Tài, Trạch, Lộc, có chức năng tăng tuổi thọ và giải ác.

Sao Liêm Trinh ở cung Mệnh

Ngũ hành âm dương sao Liêm Trinh thuộc âm hỏa, là sao thứ 5 của bắc đẩu, hóa khí là “tù” “sát”, tại cung Quan Lộc thì chủ về quan lộc, tại cung mệnh thân thì là đào hoa thứ.

Sao Thiên Đồng ở cung Mệnh

Ngũ hành âm dương sao Thiên Đồng thuộc dương thủy, là sao thứ 4 của nam đầu, hóa khí là “phúc”, chủ cung “Phúc Đức”, có khả năng giải ác chế ngự, không sợ Kiếp sát quấy nhiễu, không sợ các hung tinh cùng độ sáng, trong 12 cung đều là phúc.

Sao Vũ Khúc ở cung Mệnh

Ngũ hành âm dương sao Vũ Khúc thuộc ấm kim, là sao thứ sáu trong Bắc Đẩu, hóa khí là “tài”, chủ về “cung Tài Bạch”.

Sao Thiên Cơ ở cung Mệnh

Ngũ hành âm dương sao Thiên Cơ thuộc âm mộc, là sao thứ 3 nam đấu, hóa khí là “thiện”, là chủ cung “Huynh Đệ”, chủ về “trí tuệ”.

Sao Tử vi ở cung Mệnh

Ngũ hành âm dương sao Tử Vi thuộc âm thổ, là Đế tinh bắc đẩu, hóa khí tôn quý, chủ về quan lộc, nắm giữ tước lộc, có chức năng giải ác, kéo dài tuổi thọ, chế ngự đồng thời có khả năng bao dung, có uy quyền không gì sánh được.

Sao Tinh Diệu Thần

Tử Vi không phải là một khoa chiêm tinh thuần túy. Vẫn biết rằng khi tính Tử Vi phải xét đến trên một trăm vị sao, nhưng cũng còn phải xét đến các yếu tố khác như Âm Dương, Bát Quái, Ngũ Hành sinh khắc... Vì thế, có thể quan niệm Tử Vi là một "Vũ trụ

Số lấy được chồng giàu sang thì tử vi có sao nào?

Lấy được chồng giàu có là niềm mơ ước của biết bao nhiêu cô gái từ thành thị đến nông thôn. Tuy nhiên, không phải ai sinh ra đã có vận mệnh tốt để gặp được người đàn ông - chồng giàu. Vậy những người có lá số chủ tinh báo hiệu sẽ lấy được chồng giàu có gì

Sao Vũ Khúc

Sao Vũ Khúc trong tử vi thuộc Âm Kim, sao thứ sáu của chòm Bắc Đâu, làm chú cung tài bạch, còn có tôn là tài tinh (sao tài), là sao cứng răn, mạnh mẽ, nhập cung mệnh thì thế hình thấp vừa, cơ bắp răn chắc, vạm vỡ. Mặt tròn trịa, tiếng nói to, tính cứng rắ

Sao Thái Dương ở cung Mệnh

Sao Thái Dương thuộc Nam đẩu tinh, Dương hỏa, Hóa khí của Sao Thái Dương là Mặt Trời. nam thi coi nó là sao cha (phụ tinh), nữ thì coi nó là sao chồng (phu tinh). Sao Thái Dương chủ về quyền quý và quan lộc, hay còn gọi là Quan Lộc Tinh.

Sao treo sao rung

3 điểm quan trọng nhất của Tử Vi dòng Phúc Tông là: Trục, Vòng Tràng Sinh bay, và đỉnh cao nhất, thủ pháp tột đỉnh của Tử Vi Phúc Tông là Treo Sao”.

Sao Âm Sát

Sao Âm sát có nghĩa là chủ về âm mưu, gian trá, giảo hoạt, lừa bịp, tâm thuật bất chính. Thường kết hợp với Thái âm Hóa Kị, Thiên cơ Hóa Kị, Cự môn Hóa Kị, Thiên diêu, Đà la mà phát sinh ứng nghiệm. Người bị sao này chiều thường không tốt.