Sao Liêm Trinh - Phỉ Trọng

Sao Liêm Trinh - Phỉ Trọng

Phỉ Trọng tên Trung, cũng gọi là Trọng, là ái thần của Trụ Vương triều Thương, trong "Sử ký Ân bản Kỷ" ghi chép: "Phỉ Trung giỏi nịnh hót, háo lợi, ân nhân phất thân".


Phỉ Trọng là Thượng đại phu của triều Thương. từ khi Trụ Vương thắp hương cầu phúc ở cung Nữ Oa về thì ngày đêm tương tư tới nữ thần, Phỉ Trọng biết tâm tư của Trụ Vương, bèn này sinh một kế, nói với Trụ Vương:

"Bệ hạ có thể thu nạp con gái của Hầu Tô Hộ Ký Châu, Tô Đát Kỷ quốc sắc thiên hương, dịu dàng hiền thục, sớm đã được người trong nước biết tới truyền tụng, như vậy không cần đi tuyển chọn mỹ nữ ở nhiều nơi, lao tư động chúng hoặc bị các đại thần dị nghị, cũng có thể chữa lành căn bệnh tương tư của bệ hạ". Có thể nói, Trụ Vương nạp Đát Kỷ làm phi, Thương triều đi vào con đường bại vong, Phỉ Trọng có tác dụng tiếp sức cho sự bại vong đó.

Do Phỉ Trọng và Đát Kỷ toan tính tương đồng, sau khi sát hại tể tướng Thương Dung, Á tướng Tỷ Can, Khương Hoàng Hậu, Hoàng Phi, vị trí tể tướng dễ dàng thuộc về Phỉ Trọng. Hắn nắm quyền lớn trọng triều, thế lực vô cùng hùng mạnh, không ai sánh nổi, duy chỉ có sự uy nghiêm của Văn Thái Sư mới có thể kiềm chế, làm hắn có chút lo lắng do dự.

Tây Bá Hầu Cơ Xương (Chu Vương) bị giam lỏng ở Dũ Lý 7 năm, cũng là kế của Phỉ Trọng. Đêm trước khí Cơ Xương bị giam vào ngục, từng diễn Thiên thần số cho hắn, nói với hắn:

“Tể tướng bị chết rất kỳ quặc, bị tuyết vùi đóng thành băng mà chết”.

Sau đó nhiều năm, khỉ tướng sĩ và các chư hầu lớn nhỏ đang quán hướng về thành Triều Ca, trong triều ngoài Văn Thái Sư ra, không có đại tướng nào có thể dùng. Văn Thái Sư kiến nghị Trụ Vương, giao cho Phỉ Trọng dẫn quân đi chinh phạt, Phỉ Trọng được giao quân như vậy sợ toát mồ hôi, nhưng, thế cục đã vậy, cũng không còn cách nào.

Mùa hạ nóng nực, cả đoàn quân bị cái nóng như thiêu đốt, nên tốc độ không những chậm, trên đường liên tục phải dừng lại dựng trại%để tránh nóng nghỉ ngơi, vậy mà, thời tiết đột nhiên thay đổi, gió lạnh thổi lên, thời tiết nhanh chóng chuyển lạnh, tuyết bắt đầu rơi, mấy vạn binh sĩ, chẳng có ai là mang theo quần áo tránh rét. Tuyết rơi liền cả đêm, ngày hôm sau, khi tướng sĩ của Tây Kỳ đang thăm dò tình hình quân Thương, phát hiện toàn bộ binh mã đã băng tuyết vùi lấp, ngay cả tể tướng Phỉ Trọng cũng không nằm ngoài số đó, cũng đúng như Văn Vương đã tiên liệu: “Bị tuyết vùi lấp”.

Hồn phách của Phỉ Trọng bay tới đài Phong thần, do tâm tư của hắn kì dị, tâm thuật bất chính, mưu kế hại người trung lương, để giành chức, vơ vét của cải quốc gia, thành tích bất hảo vô vàn, nên được phong làm chủ nhân quản sao Liêm Trinh. Liêm Trinh có nghĩa là: Liêm khiết, kiên trinh. Lấy sao Liêm Trinh để đại diện với hàm ý cảnh giác người đời, vì chí của con người không được xa rời chính đạo. Cũng bởi ý này, trong Tử vi đẩu số lấy Phỉ Trọng làm nhân vật đại diện cho sao Liêm Trinh.