Sao Thái Âm - Giả Thị (vợ Hoàng Phi Hổ)

Sao Thái Âm - Giả Thị (vợ Hoàng Phi Hổ)

Vợ của thủ lĩnh Cấm vệ quân Vũ thành hầu Hoàng Phi Hổ là Giả Thị, vi tính tình nhân từ hiền thục, phụ đức trì gia, được người dân trong nước ca ngợi. Trụ Vương kế vị vào tết Nguyên đán năm thứ hai mươi mốt, theo thông lệ trong triều, bách quan phải tới triều chúc mừng thiên tử, phu nhân của bách quan ngày này cũng phải vào trong cung chúc thọ hoàng hậu. Hôm đó, Giả Thị và phu quân cùng vào cung tham gia hoạt động khánh chúc.


Sao Thái Âm - Giả Thị (vợ Hoàng Phi Hổ)

Hoàng hậu Đát Kỷ trong cung, từ khi các tỉ muội trong huyệt mộ Hiên Viên bị Tỷ Can và Hoàng Phi Hổ dùng lửa thiêu chết, luôn mang mối hận trong lòng, luôn muốn tìm thời cơ phù hợp để báo thù. Tuy đã trừ được Tỷ Can, song Hoàng Phi Hổ vẫn là một trong những mối thù canh cánh trong lòng. Hôm đó, cơ hội cuối cùng cũng tới, các đại thần dùng tiệc ỏ khánh điện, phu nhân các đại thần lần lượt tới hậu cung để chúc thọ Đát Kỷ. Sau khi Giả phu nhân chúc mừng một hồi, Đát Kỷ bèn mượn cơ hội này giữ Giả phu nhân lại trong cung. Lúc này, Trụ Vương cũng vừa vào tới trong hậu cung, nhìn thấy Giả phu nhân quốc sắc thiên hương, bèn lệnh cho nàng tới chúc rượu, Giả phu nhân cảm thấy cảnh này không được hợp lẽ, bèn vội vàng rút.

Đát Kỷ và Trụ Vương ép Giả phu nhân phải hầu hạ vua Trụ. Giả phu nhân thấy vua Trụ hoang dâm như vậy, trong lòng vô cùng tức giận không thể kìm chế bèn nghiêm mặt nạt Trụ Vương:

“Quân không được thấy vợ quan, đây là luật trong cung. Thân là một quốc vương, sao lại không tri pháp mà phạm pháp. Càng huống hồ, phu quân của thiếp đã tận tâm tận lực vì nước vì giang sơn của bệ hạ mà lập không biết bao nhiêu công lao. Bệ hạ cố nhiên nghe theo những lời gièm pha của Đát Kỷ, muốn ức hiếp vợ của quan trong triều. Một hôn quân tốt, không biết ngài và Đát Kỷ sau này sẽ rơi vào thảm cảnh thế nào!”

Nói xong, bèn ném lý rượu về phía mặt Trụ Vương. Trụ Vương nổi giận đùng đùng, bèn lệnh cho các hộ vệ bắt Giả phu nhân. Giả phu nhân nói lớn:

“Ta không phạm vương pháp, ai dám bắt ta? Phu quân ơi, thiếp xin bảo toàn danh tiết với chàng!”

Vừa mới nói xong, bèn vượt qua lan can, nhảy xuống Trích Tinh Lâu, thịt nát xương tan.

Hoàng Phi Tây Cung (Em gái của Hoàng Phi Hổ) biết chị dâu đã vào cung, rất lâu mà không thấy bóng dáng đâu, lấy làm lo lắng. Qua một lát, có người tới nói Giả phu nhân vì bảo toàn danh tiết, đã nhảy Trích Tinh Lâu tự vẫn. Hoàng Phi vừa nghe thấy liền biết nhất định là quỷ kế của Đát Kỷ, bèn khỏi giá tới Trích Tinh Lâu xem sự thể ra sao.

Được biết ngọn nguồn sự việc, Hoàng Phi bèn chỉ vào Trụ Vương mà mắng:

“Huynh trưởng của thiếp Hoàng Phi Hổ đã vì bệ hạ giữ vững giang sơn, cha của thiếp cũng trấn thủ ngoài biên ải cho Bệ hạ, hôn Quân vừa không tuân theo lễ chế, tham sắc mà ức hiếp vợ của quan triều, đưa Giả phu nhân vào chỗ chết, bệ hạ sẽ đối mặt vơi Hoàng tướng quân thế nào?”

Lại mắng tiếp Đát Kỷ: “Ngươi mê hoặc Trụ Vương, đầu độc thiên tử, hôm nay lại giết chết chị đẩu cua ta".

nói xong bèn chạy tới chỗ Đát Kỷ, bắt lấy ả ta, đẩy ả ta ngã nhào xuống đất,  đánh liên hồi mấy chục quyền. Trụ Vương tự biết mình đuối lý, bèn tới trước khuyên can. Ai ngờ, trong lúc đánh nhau, một cú đấm của Hoàng Phi không có mắt, lại chúng vào mặt của Trụ Vương. Trụ Vương nổi giận, một tay túm tóc của Hoàng Phi, một tay túm chặt quần áo nhấc bổng nàng lên và ném xuống chân Trích Tinh Lâu.

Hoàng Phi Hổ đợi mãi không thấy phu nhân từ trong cung ra, bèn quay về triều đợi, trọng lòng đang lo lắng thì có hầu nữ tới báo: “Phu nhân vì bảo toàn danh tiết đã nhảy Trích Tinh Lâu mà chết, Hoàng Phi nương nương cũng bị Thiên tử ném từ lầu xuống”. Hoàng Phi Hổ trong lòng đùng đùng nổi giận, bèn lệnh cho binh sĩ trên dưới trong vương phủ, phản xuất Triều Ca, chạy đến nhờ cậy Tây bá hầu Cơ Xương.         

Hồn phách Giả phu nhân bay tới đài Phong thần, bởi vì sự liêm khiết, kiên trinh của nàng, vì bảo toàn danh tiết mà tuẫn thân, bởi vậy, bèn phong cho nàng làm chủ nhân nắm giữ sao Thái Âm, điều khiển sự từ bi, hiền thục liêm khiết, danh tiết, kiên trinh.