Sao Tham Lang - Đát Kỷ

Sao Tham Lang - Đát Kỷ

Trong Phong thần bảng nhân vật mà có thể đại diện cho sao Tham Lang thì không ai có thể ngoài Đát Kỷ. Sau khi Trụ Vương rời cung Nữ Oa về cung, trong lòng luôn tương tư tới vẻ đẹp của nàng , tuy muốn hạ chiếu lệnh, tuyển chọn rộng rãi mỹ nữ trong thiên hạ, nhưng gặp, phải sự ngăn cản của Tể tướng Thương Dung và các trung thần nên đành phải thôi.


Sao Tham Lang - Đát Kỷ

Tháng Tư năm thứ Tám Trụ Vương, tất cả các bộ lạc tiểu chư hầu của tứ đại chư hầu đều tề tựu đông đủ về cung Triều Ca chúc mừng Trụ Vương đăng cơ tròn tám năm, mọi người từ xa tới chúc mừng đều phải chuẩn bị thêm một phần quà để biếu cho đại thần được Trụ Vương sủng ái nhất là Phỉ Trọng. Hôm đó, Phỉ Trọng vừa nhìn thấy tròng danh sách đồ cống lễ chỉ thiếu một mình Tô Hộ là chư hầu Kí Châu, bèn trong lòng nảy ra một mưu kế. Khi Trụ Vương xuất hiện ở trên khánh điện chiêu đãi các vị đại thần và đại tiểu chư hầu, Phi Trọng liền tấu vối Trụ vương:
‘Thần nghe nói con gái của Tô Hộ của hầu quốc Ký Châu xinh đẹp như tiên, có thể coi là quốc sắc thiên tư, dịu dàng hiền thục, có thể coi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Bệ hạ có thể tuyển nàng vào cung. Như vậy, một là Bệ hạ chỉ tuyển một người vào cung, mà có thể coi như thỏa mãn tâm nguyện, hai là, cũng không kinh động các vùng trong nước, Bệ hạ thấy sao?”

Tru Vương nghe vậy vui mừng khôn xiết, bèn lệnh cho Ký Châu Hầu vào diện kiến. Vì thế mà, Tô Hộ tranh luận lốn một hồi với Trụ Vương, đồng thời cũng kết thành một nỗi oán thù sâu sắc với Phỉ Trọng, suýt nữa thì bị Trụ Vương tống ra Ngọ Môn chặt đầu thị chúng.

Ký Châu Hầu Tô Hộ trải qua nhiều phản kháng và giày vò, cuối cùng  nghe theo lời khuyên của Tây Bá Hầu Cơ Xương, cuối cùng từ bỏ hành động chống đối, kết thúc trận đấu nhằm tranh giành bảo vệ con gái Tô Đát Kỷ.
Tuy nhiên, sau khi Đát Kỷ tiến cung, Trụ Vương lập tức bị mê hoặc, triều chính ngày càng hoang phế, triều cương ngày càng bại hoại. Theo ghi chép trong “Phong thần diễn nghĩa”, Đát Kỷ là một con yêu tinh hóa thành do Nữ Oa phái xuống, mục đích là để phá hoại sự thống trị của Trụ Vương, làm cho triều Thương rơi vào con đường hủy hoại diệt vong.

Trụ Vương thấy Đát Kỷ xinh đẹp như tiên nữ trên trời, nảy sinh tình yêu say đắm, cho xây cung Thọ Tiên để ngày đêm đàn hát uống rượu với nàng ồ Trích Tinh Lâu. Đát Kỷ dựa vào tài nghệ và vẻ đẹp của mình, khiến Trụ Vương mê đắm đến nỗi hồn xiêu phách lạc. Từ đó trở về sau, việc triều chính ngày càng xa rời Trụ Vương. Các nhân vật quan trọng trong triều như Khương Hoàng Hậu, Tể tướng Thương Dung, á thần Tỷ Can, trung thần Mai Bá, Đông bá hầu Mỹ Hoàn Sở đểu bị Đát Kỷ hại tới cùng, riêng chỉ có Phỉ Trọng gian xảo thì vì Đát Kỷ mà được thăng chức Tể tướng.

Tháng Tư năm thứ 8 Trụ Vương, tới năm thứ 28, trong thời gian đó Đát Kỷ mê hoặc Trụ Vương 20 năm. Cho tới khi Khương Tử Kha dẫn theo các chư hầu chiếm thành Triều Ca, cuối cùng thay thế nhà Thương, lập nên nhà Chu.

Hồn phách của Đát Kỷ bay tới đài phong thần, được phong làm “Sao Tham Lang”, có nghĩa là: ngoài cung của Đát Kỷ thần điện có một đàn sói hung dữ đứng canh, muốn làm cho người chủ sao Tham Lang yên phận sống ở trong cung.

Truyền thuyết cho rằng Nữ Oa nhìn thấy khí số của triều Thương đã tận, để trừng phạt sự bất kính của Trụ Vương đối với mình, bèn lệnh cho Đát Kỷ tới bên Trụ Vương để gây loạn triều chính. Vẻ đẹp tuyệt sắc của Đát Kỷ làm Trụ Vương hoàn toàn mê đắm, càng ngày càng mức mê muội thanh sắc, đề làm vui lòng mỹ nhân đã cho thực thi nhiều tội hình mà chỉ mới nghe thấy đã làm người ta phải kinh hãi, điều này thúc đẩy sự diệt vong của Ân - Thương