Sao Vũ Khúc

Sao Vũ Khúc

Sao Vũ Khúc trong tử vi thuộc Âm Kim, sao thứ sáu của chòm Bắc Đâu, làm chú cung tài bạch, còn có tôn là tài tinh (sao tài), là sao cứng răn, mạnh mẽ, nhập cung mệnh thì thế hình thấp vừa, cơ bắp răn chắc, vạm vỡ. Mặt tròn trịa, tiếng nói to, tính cứng rắ


Sao Vũ Khúc trong tử vi thuộc Âm Kim, sao thứ sáu của chòm Bắc Đâu, làm chú cung tài bạch, còn có tôn là tài tinh (sao tài), là sao cứng răn, mạnh mẽ, nhập cung mệnh thì thế hình thấp vừa, cơ bắp răn chắc, vạm vỡ. Mặt tròn trịa, tiếng nói to, tính cứng rắn, lòng ngay thăng, khí lượng rộng rãi, khoan thứ, người sinh ở vùng Tây Bắc là hạp nhất, phú quý không bền. Người sinh vùng Đông Nam, có thế phú nhưng không quý, nữ mệnh có thêm cát tinh tuy tốt nhưng phần nhiều sớm góa bụa.

 • Tài Tinh, chủ về tài lộc
 • Cô khắc – Vũ khúc chi tinh vi quả tú
Miếu địa ở Thìn Tuất Sửu Mùi
Vượng địa ở Dần Thân Tý Ngọ
Đắc địa ở Mão Dậu
Hãm địa ở Tỵ Hợi

Sao Vũ khúc cát hung tương bán, không phải cát cũng chẳng phải hung, phụ thuộc vào trạng thái miếu vượng

Nhân tham tài nhi tử điểu tham thực nhi vong

Sao Vũ Khúc là gì? Ý nghĩa Sao Vũ Khúc

Sao Vũ Khúc là sao thứ 6 của Bắc Đẩu, thuộc Âm kim. Trong Tử Vi Đẩu Sổ, Vũ Khúc là sao tiền tài. Nó khác với Thái Âm, Sao Thái Âm thiên về “tính”, còn Vũ Khúc thì thiên về “chất”. Cho nên Thái Âm chủ về kế hoạch, khá trừu tượng, còn Vũ Khúc thì chủ về hành động, rất cụ thể. Vì vậy, so sánh hai sao, Sao Thái Âm thể hiện một cách nhu hòa còn Sao Vũ Khúc thể hiện một cách cứng rắn.

Thường thì sao có tính cứng rắn nhất định sẽ bất lợi về lục thân, cứng rắn ắt đồng thời mang “tính cô độc và hình khắc”. Cho
nên luận đoán cát hung của sao Vũ Khúc trong mệnh bàn, thường sẽ vì cung viên khác nhau mà có cách đánh giá khác nhau. Ở Cung Tài Bạch, Cung Quan Lộc, thậm chí ở Cung Phúc Đức, đều không ngại sự cứng rắn của Sao Vũ Khúc. Nhưng ở cung mệnh, Cung Phụ MẫuCung Huynh Đệ, Cung Phu Thê, Cung Tử Tức, và Cung Nô Bộc, sẽ ngại tính “cô độc và hình khắc” của Sao Vũ Khúc.

Đặc biệt là Cung Phu Thê, nếu có tính chất “cô độc và hình khắc”, đời người dễ có nhiều khiếm khuyết đáng tiếc. Trong xã hội cổ đại phái nữ không có sự nghiệp riêng, sau khi lấy chồng thì lấy sự nghiệp của chồng làm sự nghiệp của mình. Do đó rất ngại Vũ Khúc tọa cung phu thê, cổ nhân gọi là “Quả Tú”. Còn đối với nam mệnh, bất quá chỉ ngại “vợ đoạt quyền chồng” mà thôi.

Kình Dương, Đà La rất dễ làm mạnh thêm tính cứng rắn, “cô độc và hình khắc” của Vũ Khúc. Vì vậy Vũ Khúc không nên bị chúng hội chiếu. Lúc Vũ Khúc Hóa Kỵ, hoặc Vũ Khúc đồng độ với sao Hóa Kỵ, rất sợ Kình Dương và Đà La giáp cung. Kình Dương và Đà La giáp Hóa Kỵ của Vũ Khúc, là kết cấu khá xấu trong Tử Vi.

Nhưng khi sao Vũ Khúc tọa cung tài bạch và cung quan lộc, Vũ Khúc lại không sợ Kình Dương, Đà La. Bởi vì tính cứng rắn sẽ được thúc đẩy rất tốt khiến sao Vũ Khúc tích cực tiến thủ, nhưng phát triển tới đỉnh sẽ dễ thành “không từ thủ đoạn”. Câu “Vũ Khúc hội Kình Dương, Đà La, chủ về gian trá “, chính là nói cho tính chất này, Nhưng trong trường hợp này, Kình Dương, Đà La chẳng đại biểu cho sự tiến thủ thất bại của sao Vũ Khúc.

Dù là sao Vũ Khúc Hóa Kỵ, có Kình Dương, Đà La đến giáp cung, cũng không nhất định là đại biểu cho sự nghiệp thất bại, nhưng có thể vì vậy mà tích cực tiến thủ quá đáng, không tự lượng sức, đầu tư quá lớn, dẫn đến không thể tiếp tục, như tục ngữ nói “mười cái hũ mà chỉ có một cái nắp”, vì vậy mà dẫn đến trở ngại và kinh tế khó khăn mà thôi.

Thứ mà sao Vũ Khúc sợ thực sự là có Hỏa Tinh và Linh Tinh đồng độ hoặc hội chiếu, chủ về có tranh chấp không lành mạnh, bị bóc lột, giành giật, xâm phạm lợi ích, trộm cắp. Cổ nhân nói “Vũ Khúc có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, vì tiền tài mà bị cướp “, tức là lí lẽ này. Nói “bị cướp”, không nhất định là cướp bóc, mà có khi chỉ là tranh chấp, giành giật.

Cổ nhân còn nói: “Vũ Khúc Kình Dương Đà La ngại Hỏa tú, mất mạng vì tiền.” Đây là nói về tình hình có Hỏa Tinh đồng độ, và có Kình Dương, Đà La hội chiếu. Kình Dương, Đà La chẳng phải loại sao tốt lành gì, nhưng đến mức “mất mạng vì tiền tài”, chủ yếu còn là vì Hỏa Tinh đồng độ (thực ra Linh Tinh đồng độ cũng vậy).

Có các sao nào có thể điều hòa tính cứng rắn “cô độc và hình khắc” của sao Vũ Khúc không? Trước tiên phải kể đến Văn Xương, Văn Khúc. Các sao này nếu thành đôi mà bay vào cung độ Vũ Khúc tọa thủ (đặc biệt là cung Vũ Khúc độc tọa), sẽ khiến Vũ Khúc trở nên khá nhu hòa, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến Vũ Khúc biến thành do dự, thiếu quyết đoán.

Kế đến là Sao Thiên Phủ. Thiên Phủ có tính “kho chứa”, lại thuộc dương thổ. Do đó có thể thu liễm tính cứng rắn của sao Vũ Khúc (giống như Gia Cát Lượng thu phục Trương Phi), đồng thời giảm thiểu tính “cô độc và hình khắc” của Vũ Khúc. Cho nên các cung viên lục thân, trong các tinh hệ Vũ Khúc, rất ưa “Vũ Khúc Thiên Phủ”. Cổ nhân thậm chí đã nói: “Vũ Khúc Thiên Phủ đồng cung ở Tí hay Ngọ, chủ về sống thọ”, tức là lí lẽ này.

Tiếp đến nữa, có thể điều hòa tính cứng rắn và “hình khắc” của sao Vũ Khúc là Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc. Vũ Khúc rất ưa Vũ Khúc Hóa Lộc, kế đến là Sao Tham Lang Hóa Lộc và Liêm Trinh Hóa Lộc, sau đó là Sao Phá Quân Hóa Lộc. Vũ Khúc Hóa Lộc là có nhiều cơ duyên phát đạt. Hai sao Tham Lang và Liêm Trinh mà Hóa Lộc thì chủ về có tiền mà chẳng hao tổn tinh thần quá nhiều, Phá Quân Hóa Lộc thì lao tâm lao lực.

Sao Vũ Khúc quản tiền bạc, được sao lộc là “đồng khí”, còn là “gặp sao lộc thì bị kềm chế”, vì vậy biến đổi tính cứng rắn của nó.

Về phương diện tổ hợp tinh hệ, Sao Vũ Khúc tổ hợp thành tinh hệ đồng độ với năm sao Thiên Phủ, Tham Lang, Thiên Tướng, Thất Sát, Phá Quân. Trong đó

 • “Vũ Khúc Thiên Phủ” ắt sẽ đối cung với Thất Sát
 • “Vũ Khúc Thất Sát” ắt sẽ đối cung với Thiên Phủ.
 • “Vũ Khúc Thiên Tướng” ắt sẽ đối cung với Phá Quân
 • “Vũ Khúc Phá Quân” ắt sẽ đối cung với Thiên Tướng
 • “Vũ Khúc Tham Lang” đối cung sẽ không có chính diệu, nhưng khi Vũ Khúc độc tọa, ắt sẽ đối nhau với Tham Lang.

Do đó có thể nói:

 • “Vũ Khúc, Thiên Phủ, Thất Sát” ở các cung Tí, Ngọ, Mão, Dậu là một hệ thống.
 • “Vũ Khúc, Phá Quân, Thiên Tướng” ở các cung Dần, Thân, Tị, Hợi cũng là một hệ thống
 • “Vũ Khúc, Tham Lang” ở các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thành một hệ thống.

Trong ba hệ thống tinh diệu này, hệ thống “Vũ Khúc, Phá Quân, Thiên Tướng” mang tính “cứng rắn, cô độc và hình khắc” nhất, bởi vì Vũ Khúc không ưa Phá Quân, gặp Phá Quân càng biến tính cứng rắn của sao Vũ Khúc thành “nóng nảy, quyết đoán”, thường dễ vì thiếu suy nghĩ hoặc không có kế hoạch dài lâu, hay vì xung động nhất thời mà dẫn đến thất bại. Cổ nhân nói: “Vũ Khúc, Phá Quân khó quý hiển “, tức là nói lí lẽ này.

Sao Vũ Khúc ưa hội hợp với Lộc Tồn, không ưa Lộc Tồn đồng độ. Bởi vì khi Lộc Tồn đồng độ, ắt sẽ có Kình Dương, Đà La đến giáp cung.

 • Ở cung mệnh, chủ về tự tư tự lợi, chỉ nghĩ đến bản thân
 • Ở cung tài bạch và cung quan lộc thì chủ về bị trở ngại
 • Ở cung độ lục thân thì chủ về duyên phận mong manh.

Sao Vũ Khúc ưa Hóa Lộc, chủ về có thể phát giàu có, cũng ưa Hóa Quyền, chủ về có tiền bạc để sử dụng, hoặc chủ về một mình phụ trách công việc. Hóa Khoa thì hơi kém, bất quá chỉ chủ về có tiếng tăm mà thôi. Hóa Kỵ thì “cô độc và hình khắc”, túng thiếu, gây trở ngại, phá tán, thất bại.

Lúc luận đoán đại hạn và lưu niên, tứ hóa của Vũ Khúc thường ảnh hưởng rất lớn đến toàn cục, nhất là Hóa Kỵ. Cần phải quan sát kĩ xem cung nào bị Hóa Kỵ đến để làm trọng điểm cho việc luận đoán.

Mệnh Sao Vũ Khúc – Sao Vũ Khúc ở cung Mệnh

Sao Vũ Khúc là sao tiền tài, phân biệt tỉ mỉ là hành động kiếm tiền, khác với Thái Âm là kế hoạch kiếm tiền. Cho nên cổ nhân xếp Sao Thái Âm thuộc văn, còn Sao Vũ Khúc thuộc võ.

Cổ quyết nói: Người sinh năm Thìn, cung mệnh là Sao Vũ Khúc ở cung Thìn, người sinh năm Tuất, cung mệnh là Vũ Khúc ở cung Tuất, người sinh năm Sửu, cung mệnh là “Vũ Khúc Tham Lang” ở cung Sửu, người sinh năm Mùi, cung mệnh là “Vũ Khúc Tham Lang” ở cung Mùi… đều chủ về lập được chiến công, lấy công trạng để khởi nghiệp.

Tính cách người Vũ Khúc nhập mệnh thân

Về phương diện tính cách, sao Vũ Khúc chủ về quyết đoán mau lẹ, khuyết điểm của nó là suy nghĩ nông cạn. Người có nó thủ mệnh có thể phát nhanh mà cũng có thể bại nhanh.

Vũ Khúc tính cương, vì vậy không nên có thêm Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ. Nếu gặp chúng, ắt dễ vì xung động nhất thời mà xảy ra tai ách, khi hóa giải nạn tai sẽ phải trả giá rất đắt.

Do tính cương, sao Vũ Khúc cũng không nên gặp các sao văn (Văn Xương, Văn Khúc, Hóa Khoa), nếu không sẽ chủ về do dự, thiếu quyết đoán, nhưng bề ngoài thì giống như rất có chủ kiến, dẫn đến xử sự tiến thoái không hợp lý, giống như người có văn tài mà làm công việc quản lý về quân sự, đương nhiên không thích hợp.

Trong môn Tử Vi, sao Vũ Khúc tuy không phải là chiến tướng giống như Thất Sát và Phá Quân rong ruổi nơi sa trường. Nhưng xét ở góc độ tính cương thì cũng được liệt vào hàng quan võ. Cho nên nói chung cũng chút tính cô độc và hình khắc, không nhu hòa như các sao văn. Võ cương văn nhu là đặc tính cơ bản.

Vũ Khúc ngại Hóa Kỵ hơn các sao văn. Nếu Hóa Kỵ sẽ chủ về sự nghiệp thất bại, tiền tài hao tán, gặp sát tinh thì nên bình tĩnh nhẫn nại, nếu không dễ bị sụp đổ. Nhưng Vũ Khúc lại rất ưa Hóa Lộc, chủ về nguồn tiền tài như sông suối, nếu lại gặp thêm Lộc Tồn, Thiên Mã, thì chủ về phát ở tha hương.

Do tính cương, cô độc và hình khắc, nên cũng bất lợi về hôn nhân, chủ về kết hôn muộn hoặc sinh ly tử biệt. Nhẹ thì vợ chồng gần nhau thi ít mà xa nhau thì nhiều, hoặc vợ chồng không hòa thuận, nặng thì phu thê ly tán. Nếu gặp Hóa Kỵ, Hỏa Tinh, Cô Thần, Quả Tú, thì phải xem sao hung nhiều ít, và sao Vũ Khúc ở cung nào, để phán đoán mức độ hôn nhân bất lợi.

Vũ Khúc Thiên Phủ

“Vũ Khúc Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ở cung Ngọ tốt hơn. Tuy cổ quyết nói: “Vũ Khúc Thiên Phủ” đồng cung chủ về sống thọ”, nhưng “sao Vũ Khúc Thiên Phủ” thủ mệnh ở cung Tí, lại ngại cung phụ mẫu là Thái Dương lạc hãm, e rằng còn nhỏ đã mồ côi, hoặc khó được cha mẹ che chở, vì vậy không bằng ở cung Ngọ.

“Vũ Khúc Thiên Phủ” khí rất hòa hoãn, cho nên cổ nhân cho rằng rất thích hợp với nữ mệnh. Ở thời hiện đại, bất kể là nam mệnh hay nữ mệnh, “Vũ Khúc Thiên Phủ” mà có sao lộc, lại gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, phần nhiều chủ về đắc ý trong giới làm ăn kinh doanh. Nếu không có Thiên Khôi, Thiên Việt, nhưng gặp Tả Phụ, Hữu Bật cũng cát, gặp Văn Xương, Văn Khúc, chỉ chủ về thông minh, không chủ về đắc ý.

Đối với “Vũ Khúc Thiên Phủ”, hai cung hạn Thiên Đồng, “Thái Âm Thái Dương” là đại vận có tính then chốt của đời người. Hai cung hạn này ưa gặp cát tinh và cát hóa, được vậy thì tuổi trẻ hưởng thụ, trung niên và vãn niên phúc trạch cũng dầy. Nếu hai cung hạn này gặp các sao sát, kị, hình, thì tuổi trẻ không cát tường, trung niên và vãn niên cũng bị ảnh hưởng.

Đối với “Vũ Khúc Thiên Phủ”, các cung hạn Tham Lang, “Tử Vi Thiên Tướng”, Thất Sát, Phá Quân là các lưu niên có tính then chốt.

Vũ Khúc Thiên Tướng

“Sao Vũ Khúc Thiên Tướng” thủ mệnh ở hai cung Dần hoặc Thân, phần nhiều chủ về là người làm việc hưởng lương, chỉ nên làm chức phó, không nên một mình cáng đáng công việc.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” có Văn Xương, Văn Khúc hội hợp, chủ về thông minh, tay nghề khéo. Cổ quyết nói: “Vũ Khúc Thiên Tướng gặp Văn Xương, Văn Khúc, thông minh, tay nghề khéo mưu sinh”. Ở thời hiện đại cũng là điềm tượng công nghệ, khoa học kĩ thuật.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” có Văn Khúc đồng độ, lại gặp các sao đào hoa (Thiên Diêu càng nặng ), chủ về là người trôi nổi, không yên một nghề. Cần phải lấy nỗ lực hậu thiên để khắc chế, mới có thể dựa vào nghị lực mà sáng lập sự nghiệp.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” thủ mệnh ở cung Dần, Tham Lang thủ cung thân ở cung Tí. Nếu cung thân có các sao sát, kị hội hợp, thì gặp năm Tí có nguy cơ về sông nước, lấy năm có lưu sát tinh xung hội lưu kị làm ứng nghiệm.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” thủ mệnh, nếu cung tài bạch là “Liêm Trình Thiên Phủ”, mà Liêm Trinh Hóa Kỵ, nên làm công việc có tính hung sự để kiếm tiền. Ở thời hiện đại, các ngành nghề như ẩm thực, y dược, ngoại khoa, hóa nghiệm, tang lễ, v.v… đều thuộc “hung sự”; ở thời cổ đại là đồ tể, chăn nuôi, v.v.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” tất ưa cung thiên di là Phá Quân Hóa Lộc, thì tuy ở chức phó nhưng cũng có thanh danh, mà cuộc đời phần nhiều gánh vác toàn trọng trách khó khăn.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” có Văn Khúc đồng độ, đối cung có Thiên Mã, mà không có Hóa Lộc, Lộc Tồn, các sao cát và sát tinh lẫn lộn, cổ nhân cho là mệnh của người lênh đênh trôi nổi.

Đối với “Vũ Khúc Thiên Tướng”, các cung hạn “Thái Dương Thiên Lương”, Thiên Cơ, Thái Âm là các đại vận có tính then chốt, các cung hạn có Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Tử Vi là những lưu niên có tính then chốt.

Vũ Khúc Tham Lang

“Sao Vũ Khúc Tham Lang” thủ mệnh ở hai cung Sửu hoặc Mùi, có Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng độ là rất tốt. Ở cung tài bạch và cung điền trạch cũng cát. Cổ quyết nói: “Vũ Khúc Tham Lang ở tài trạch vị, hoạnh phát tiền của”. Không có cát tinh mà có sát tinh, sẽ chủ về hoạnh phát hoạnh phá.

“Vũ Khúc Tham Lang” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, gặp sao lộc chủ về phú, gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật chủ về quý, hoặc phú nhờ quý mà có.

“Vũ Khúc Tham Lang” Hóa Kỵ (Vũ Khúc Hóa Kỵ nặng hơn), gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì luận gặp sát tinh, nhưng còn chủ về thông minh, có nghề đặc biệt để mưu sinh. Ở thời hiện đại cũng có thể theo ngành công nghệ, khoa học kĩ thuật.

Đối với “Vũ Khúc Tham Lang”, các cung hạn “Thái Dương Cự Môn”, “Thiên Đồng Thái Âm” là đại vận có tính then chốt của đời người. Vận trình lúc còn trẻ tốt hay xấu có thể ảnh hưởng suốt cuộc đời.

Đối với “Vũ Khúc Tham Lang”, các cung hạn Thiên Phủ, “Liêm Trinh Phá Quân”, “Thiên Cơ Thiên Lương” là các lưu niên có tính then chốt.

“Vũ Khúc Tham Lang” ở cung thân không bằng ở cung mệnh. Nếu gặp các sao sát, kị, hình, chủ về cuộc đời nhiều hung hiểm. Nếu đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, cũng chủ về hoạnh phát hoạnh phá.

Vũ Khúc Thất Sát

“Vũ Khúc Thất Sát” thủ mệnh ở cung Mão, gặp các sao sát, kị sẽ chủ về nạn tai bất trắc.

 • Cổ quyết nói: “Các sao ác, sát, hao, tù hội hợp ở cung Chấn, chủ về cây đè, sét đánh”. Ở cung Dậu, là điềm tượng vì tranh giành tiền bạc mà động võ. Cổ quyết nói: “Vũ Khúc, Kiếp Sát hội Kình Dương, vì tiền mà cầm đao.”
 • Cổ quyết còn nói: “Vũ Khúc Kình Dương Đà La kiêm Hỏa Tinh, mất mạng vì tiền”. Đều là nói về “Vũ Khúc Thất Sát” ở hai cung Mão hoặc Dậu.

Tóm lại, “Vũ Khúc, Thất Sát” đồng cung, là tổ hợp sao có nguy cơ. “Vũ Khúc Thất Sát” ở bản cung không có các sao sát, kị, thì không sao, nếu ở ngoài bản cung mà gặp các sao sát, kị, thì thích hợp với võ nghiệp, có thể lập công trạng.

Đối với “Vũ Khúc Thất Sát”, các cung hạn “Thiên Đồng, Thiên Lương”, Thái Dương, Thái Âm, là những đại vận có tính then chốt, các cung hạn “Liêm Trinh Tham Lang”, “Tử Vi Phá Quân” và bản cung “Vũ Khúc Thất Sát” là các lưu niên có tính then chốt.

Vũ Khúc độc tọa

Sao Vũ Khúc độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp cát tinh cũng chủ về nắm quyền tài chính, gặp sát tinh, là tiểu thương, tuyệt đối không nên theo võ nghiệp.

Sao Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất, ắt sẽ đối nhau với Tham Lang, tính chất tương tự như “Vũ Khúc Tham Lang” ở hai cung Sửu hoặc Mùi. Các đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt cũng tương tự.

Sao Vũ Khúc thủ mệnh ở hai cung Thìn hoặc Tuất, cung thiên di là Tham Lang đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, không chủ về rời xa quê hương, mà chỉ chủ về phát đột ngột. Nếu cung mệnh có Hỏa Tinh, linh Tinh, mới chủ về rời xa quê hương để lập nghiệp.

Vũ Khúc Phá Quân

“Vũ Khúc Phá Quân” ở hai cung Tị hoặc Hợi, đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về phá tổ nghiệp mà tự lập. Được cát hóa và có sao cát, thì cuộc đời phần nhiều gánh vác trọng trách, hoặc thường gánh vác công việc quá mức.

“Vũ Khúc Phá Quân” ở cung mệnh hay cung thân, phần nhiều ưa hợp tác với người khác. Vì vậy nên xem xét kĩ cát hung của cung huynh đệ.

“Vũ Khúc Phá Quân” ở cung Hợi, phần nhiều chủ về thị phi, không ổn định. Nếu cung phụ mẫu là Thái Dương lạc hãm ở cung Tí, cuộc đời thiếu sự che chở của cha mẹ, hoặc cấp trên không lấy lòng thành để đối xử với đương số. Những người sinh năm Nhâm, tuy Vũ Khúc Hóa Kỵ, nhưng Thái Dương được Thiên Lương Hóa Lộc vây chiếu, mới chủ về được người ta đề bạt, trọng dụng. Cho nên “Vũ Khúc Phá Quân” Hóa Kỵ, là cách cục “phản bối” thì chủ về cát tường.

Đối với “Vũ Khúc Phá Quân”, các cung hạn Thái Dương, “Thiên Cơ Thái Âm”, Thiên Đồng là những đại vận có tính then chốt, các cung hạn Thái Dương, Thiên Lương, “Tử Vi Tham Lang”, “Thiên Cơ Thái Âm” là những lưu niên có tính then chốt.

Vũ Khúc nữ mệnh

Sao Vũ Khúc là sao cô quả, vì vậy không thích hợp với nữ mệnh. Dù có cuộc sống hôn nhân, cũng chủ về vợ đoạt quyền chồng. Ở thời hiện đại, thường thường là điềm tượng thao túng sự nghiệp của chồng, mà còn chủ về kết hôn muộn.

Nữ mệnh Vũ Khúc, chủ về vợ đoạt quyền chồng, nhưng cũng chủ về phụ nữ có khí khái của bậc trượng phu. Nếu có các sao Tả Phụ, Hữu Bật, Tam Thai, Bát Tọa hội chiếu, là người phụ nữ tài giỏi, gặp thêm Khoa, Lộc, Quyền và Thiên Hình, thì quyền hành bổng lộc tiếng tăm đều lớn, ắt là người có địa vị cao trong xã hội, nhưng bất lợi về hôn nhân.

Nữ mệnh Vũ Khúc mà rơi vào hãm địa, gặp tứ sát, chủ về hình khắc cô độc, gặp thêm Hóa Kỵ, thì có nguy cơ hung vong.

Bất kể nam nữ, Vũ Khúc thủ mệnh, có Thiên Khôi, Thiên Việt, mà không có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp xung hội hoặc đồng độ, đều chủ về có thể nắm đại quyền về kinh tế, nên làm việc trong giới làm ăn kinh doanh.

Sao Vũ Khúc biệt luận

Trong phần này, hãy cùng Cổ học phân tích đánh giá Sao Vũ Khúc một cách sâu sắc hơn nữa qua 4 vấn đề đặc trưng của Sao Vũ Khúc…

Tài tinh Vũ Khúc cũng có nhiều khuyết điểm

Trong Tử Vi Đẩu Số có ba chính diệu được coi là “tài tinh” (sao tiền tài), gồm: Vũ Khúc, Thiên Phủ và Thái Âm. Nhưng ba sao đều có đặc tính khác nhau. Trong ba sao tiền tài này, sao Vũ Khúc hơi có tính chất “cô độc và hình khắc”, có ảnh hưởng rất lớn đối với hôn nhân. Thông thường, nữ mệnh không ưa Vũ Khúc, bởi vì cổ thư nói: “Vũ Khúc là sao cô quả”. Do đó chủ về bất lợi đối với chồng, hình khắc hay sinh ly.

Nếu nghiên cứu tỉ mỉ tính chất của sao Vũ Khúc, thực ra có lúc tình huống chưa chắc đã nghiêm trọng như vậy. Bởi vì tính chất “cô độc và hình khắc” của Vũ Khúc hoàn toàn là vì tính cương nghị của nó. Trước kia phụ nữ không có sự nghiệp riêng, chỉ có thể mang tính cách cương nghị ra phát huy trong gia đình, khiến người chồng cảm thấy thiếu sự ấm áp trong gia đình.

Phụ nữ thời hiện đại có thể có sự nghiệp riêng, giả dụ như có thể phát huy đặc tính của Vũ Khúc trong sự nghiệp, không ở nhà suốt ngày đối mặt với chồng, thì không đến nỗi không thể phát huy tính dịu dàng của phái nữ, sẽ khiến gia đình tràn đầy hòa khí.
Nhưng dù là vậy, tình hình vợ chồng gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều là không tránh được. Đây là nhược điểm của Vũ Khúc trong nữ mệnh.

Một đặc tính khác của Vũ Khúc là rất sợ “Hóa Kỵ” chủ về tình cảm vợ chồng xảy ra sự thay đổi, hoặc chủ về tiền ra như nước chảy, thậm chí sẽ mắc nợ. Người sinh năm Nhâm, Vũ Khúc Hóa Kỵ, nếu rơi vào cung mệnh, cung điền trạch, cung phu thê, cung tài bạch, cung quan lộc đều có chỗ không hay. Nhưng nếu các sao phối hợp tốt, thì chỉ không thích hợp tự kinh doanh làm ăn mà thôi. Vương Đình Chi từng gặp một vị bác sĩ ngoại khoa, Vũ Khúc Hóa Kỵ ở cung quan lộc, nhưng vẫn giàu có.

Ngoại trừ Hóa Kỵ, Vũ Khúc còn kỵ gặp Hỏa Tinh và Linh Tinh. Cổ nhân có thuyết “Vũ Khúc, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, vì tiền mà bị cướp”. Nói “vì tiền mà bị cướp”, có lúc không nhất định là bị cướp đoạt thực sự, nhiều khi là tiền bạc tổn thất một cách vô vị mà thôi.

Cho nên nếu Vũ Khúc và Hỏa Tinh tọa mệnh, có lúc sẽ bị phá tài, phép hóa giải là giao quyền tài chính cho người phối ngẫu. Nhưng nếu cung phu thê cũng không được tốt, thế thì khá phiền phức rồi.

Sao Vũ Khúc vốn là sao tiền tài, nhưng lại có không ít khuyết điểm, đủ thấy sao tiền tài có lúc chưa chắc là chuyện tốt…

Vũ Khúc quan hệ mật thiết với “Sát, Phá, Tham”

Vũ Khúc phối hợp với các sao khác, tổng cộng có 6 tình huống như dưới đây.

 • Ở cung Tí, cung Ngọ, Vũ Khúc đồng cung với Thiên Phủ.
 • Ở cung Sửu, cung Mùi, Vũ Khúc và Tham Lang đồng cung.
 • Ở cung Dần, cung Thân, Vũ Khúc và Thiên Tướng đồng cung.
 • Ở cung Mão, cung Dậu, Vũ Khúc và Thất Sát đồng cung.
 • Ở cung Thìn, cung Tuất, Vũ Khúc độc tọa, nhưng đối cung là Tham Lang.
 • Ở cung Tị, cung Hợi, Vũ Khúc và Phá Quân đồng cung.

Các tổ hợp trên cho thấy, Vũ Khúc có quan hệ rất mật thiết với Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang. “Sát, Phá, Tham” không phải là tổ hợp “hiền hòa”, chúng cũng gây ảnh hưởng đến tính chất của Vũ Khúc!

Nếu cung phu thê là Vũ Khúc và Thiên Phủ, cung mệnh ắt sẽ là Tham Lang. Nếu phu thê là Vũ Khúc và Thiên Tướng, cung mệnh ắt sẽ là Thất Sát. Điều này còn cho thấy Vũ Khúc bất kể như thế nào, đều không thoát khỏi ảnh hưởng của “Sát, Phá, Tham”, còn có quan hệ mật thiết với Thất Sát và Tham Lang. Cổ nhân không thích nữ mệnh gặp Vũ Khúc ở cung mệnh hoặc cung phu thê, cũng có nguyên nhân của nó, đó là vì không ưa mối quan hệ của nó với “Sát, Phá, Tham”.

Nếu chiếu theo thuyết của cổ nhân, Vũ Khúc chỉ có một tổ hợp khá tốt, đó là “Vũ Khúc gặp Tham Lang, Thất Sát và Liêm Trinh, nên đi kinh doanh làm ăn”. Mấu chốt của tổ hợp này là Liêm Trinh, khiến cho tính chất của toàn bộ các sao thay đổi.

Vũ Khúc phối hợp các sao khác khó mà đòi tốt, vì vậy càng không nên gặp tứ sát Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương và Đà La. Thuyết của cổ nhân là “Vũ Khúc, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, vì tiền mà bị cướp”, “Vũ Khúc gặp Kình Dương, Đà La, chủ về cô độc và hình khắc”; “Vũ Khúc, Kình Dương, Đà La kiêm Hỏa Tinh thì vì tiền mà mất mạng”; “Vũ Khúc gặp tứ sát tinh xung phá, chủ về cô độc, nghèo nàn, phá tướng, thậm chí yểu mạng”.

Vương Đình Chi bị rơi xuống vực sâu trăm thước ở Úc Châu, kết quả bị nằm bệnh viện ba tháng, mà còn bị phá tướng, là do cung thiên di của lưu niên gặp Vũ Khúc, còn gặp thêm Đà La. May mà còn đồng cung với Thiên Tướng, và đại vận không tệ, cho nên mới không mất mạng. Giả dụ không gặp phải sát tinh Đà La, mà gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Vương Đình Chi cho rằng có lẽ mình đã chôn thây ở đất khách.

“Vũ Khúc Thiên Phủ” đồng cung, phải xem sao phụ tá

Vũ Khúc thủ mệnh ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ắt sẽ đồng cung với Thiên Phủ, Thiên Phủ không những là chủ tinh của Nam Đẩu, mà còn có tính  chất “kho chứa”, phối hợp với Vũ Khúc, là Vũ Khúc được làm sao tiền tài, cho nên phối hợp đắc cách.

Trong Tử Vi Đẩu Số có một nguyên tắc đặc biệt, bạn đọc không thể không biết, đó là các chủ tinh đều ưa có tá diệu ủng hộ. Chủ tinh trong Đẩu Số, Bắc Đẩu là Tử Vi, Trung Thiên là Thái Dương, Nam Đẩu tức là Thiên Phủ. ” Thiên Phủ Vũ Khúc” đồng cung, đương nhiên cũng thích có tá diệu ủng hộ. Nói “tá diệu” tức là Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt.

Cổ nhân nói:

 • “Vũ Khúc và Thiên Phủ đồng cung, gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, chủ về thi cử đỗ đạt cao”
 • “Vũ Khúc và Thiên Phủ đồng cung với Tả Phụ, hội hợp với Hữu Bật, đầy tớ nhiều như mây”
 • “Vũ Khúc và Thiên Phủ đồng cung, được Thiên Khôi, Thiên Việt hội chiếu, tựa như là quan thuế.”

Các thuyết này đều rất có lí lẽ, đó là do ảnh hưởng của chủ tinh Nam Đẩu gặp tá diệu. Cho nên nếu nhìn từ mặt tốt, “kho chứa” của Thiên Phủ ắt sẽ nhờ gặp “sao tiền tài” Vũ Khúc mới khởi sắc. Nhưng giả dụ không gặp tá diệu, mà lại gặp lục sát Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, thì tính chất sẽ thay đổi rất lớn.

Thiên Phủ gặp sát tinh, gọi là “kho lộ”; Vũ Khúc gặp sát tinh, khiến tính chất “cô khắc hình kị” phát huy. Do đó chủ về suy nghĩ nông cạn, tự tư, ích kỉ, công phu hàm dưỡng không đủ, thậm chí còn gian trá, người có tính cách như vậy, lập thân xử thế đương nhiên dễ sống cô lập.

Cổ nhân còn nói: “Vũ Khúc và Thiên Phủ đồng cung ở Tí hoặc Ngọ, có tứ sát đồng độ ắt sẽ vì tiền mà bị cướp”. Thuyết này cũng rất có lí lẽ, bởi vì người sống cô lập mà “kho lộ”, không giữ phẩm cách, lại suy nghĩ nông cạn thiển cận, đương nhiên dễ bị cướp. Nói “bị cưóp”, thực ra cũng bao gồm tranh chấp trong sự nghiệp, có tính chất “bị đoạt tiền” ở bên trong.

Chỗ để phân biệt là hội hợp với sát tính nào

 • Gặp Kình Dương là điềm ứng bị cướp rất nặng
 • Gặp Đà La thì chỉ bị người ta đoạt tiền trong lúc tranh chấp.

Nhung Hỏa Tinh thường thường lại có thể kềm chế tính xấu của Kình Dương. Do đó đã gặp Kình Dương mà còn gặp Hỏa Tinh cùng ở một cung, thì điềm ứng “vì tiền mà bị cưóp” có thể giảm đi nhiều.

“Vũ Khúc Tham Lang” thủ mệnh, cách cục cao hay thấp?

Vũ Khúc ở hai cung Sửu hoặc Mùi, nhất định sẽ đồng cung với Sao Tham Lang, đây là phối hợp có tính chất rất phức tạp. Cổ nhân nói: “Vũ Khúc, Tham Lang ở cung Mộ, ba mươi tuổi mới phát phúc”. Nếu mệnh cục kết cấu như trên, nhất định phải trải qua gian nan trước, sau trung niên mới từ từ bước vào hoàn cảnh thuận lợi.

Cổ nhân còn nói: “Vũ Khúc Tham Lang đồng cung, chủ về nịnh nọt, gian tham.” Đây là vì cổ nhân cho rằng Vũ Khúc có lối suy nghĩ nông cạn mà phối hợp với Tham Lang có tính phong hoa tuyết nguyệt, không những dễ khiến đương số trở thành người xảo trá, mà còn dễ thành a dua nịnh nọt.

Nhưng thuyết này chỉ nhấn mạnh mặt xấu. Thực ra nếu nhìn từ mặt tốt, Tham Lang có tính chất khéo ăn khéo ở, Vũ Khúc cũng có khí cương chính. Cho nên người có “Vũ Khúc Tham Lang” thủ mệnh, nếu được giáo dục tốt, và có hun đúc tu dưỡng phẩm đức, thì cũng rất có thể thành một người giỏi tự lập, còn cực kì lợi về kinh doanh làm ăn. Tuy hơi keo kiệt, bủn xỉn, nhưng cũng có thể coi đó là đức tính cần kiệm, chẳng xấu tệ như cổ nhân đã nói.

Tham Lang ở Mộ Khố (tức Thìn, Tuất, Sửu, Mùi), rất ưa gặp Hỏa Tinh, đây gọi là cách “Hỏa Tham”. Kế đến là ưa gặp Linh Tinh, gọi là “Linh Tham cách”, chủ về có quyền uy. Cho nên cổ nhân cũng nói: “Vũ Khúc Tham Lang thủ cung mệnh, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về uy trấn biên cương”. Tức là mệnh võ tướng, nhưng cũng khó tránh gian khổ.

Ở xã hội hiện đại, không dễ làm võ tướng, nhưng đương nhiên cũng chủ về có quyền uy. Nếu gặp thêm Kình Dương hoặc Đà La, thì lại rất dễ biến thành người trong hắc đạo (xã hội đen).

“Vũ Khúc Tham Lang” thủ cung mệnh, gặp Hóa Kỵ, còn gặp thêm một trong tứ sát tinh, cổ nhân gọi là “người trong giới có tay nghề”, chủ về tay nghề tinh xảo. Vương Đình Chi nói ông đã gặp hai người thuộc cách cục này, một người làm thợ kim hoàn, một người là bác sĩ ngoại khoa, cách cục chính thì tương đồng, nhưng hậu thiên có biến hóa lớn như vậy, đủ thấy người có mệnh cách này, vấn đề tu dưỡng hậu thiên và gia cảnh xuất thân là cực kì quan trọng.

Người sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ, mệnh bàn tương đồng, nhưng sẽ có mệnh vận và tao ngộ khác nhau. Bởi vì Tử Vi Đẩu Số không chủ trương túc mệnh, chỉ cho rằng các sao phối hợp, có thể sản sinh một khuynh hướng nhất định mà thôi. Do đó bác sĩ ngoại khoa và thợ kim hoàn có thể có cùng một mệnh cục.

Sao chủ mệnh Vũ Khúc

Updating…

Sao Vũ Khúc hóa Khoa – Can Giáp

Sao Vũ khúc khi  hóa Khoa thì lại không chủ về “khoa danh” (có danh tiếng trong khoa cử), khác với Hóa Khoa của Văn xương và Văn khúc. Khi Vũ khúc hóa Khoa chỉ chủ về có danh tiếng giới hạn trong một ngành nghề, hoặc trong một phạm vi nhất định, chưa chắc được đại chúng trong xã hội biết đến.

Ưu điểm lớn nhất của Sao Vũ khúc khi hóa Khoa là làm tăng năng lực quyết đoán theo hướng tốt, chẳng bị rơi vào tình trạng võ đoán hoặc suy nghĩ nông cạn.

Sao Vũ Khúc hóa Quyền – Can Canh

Vũ Khúc là sao tiền tài, sau khi hóa Quyền sẽ làm tăng sự hiển hách của thanh thế. Do Vũ Khúc chủ về hành động, tức là có biểu hiện cụ thể, nên sau khi hóa Quyền càng chủ về hành động quả cảm và quyết đoán.

Nhưng đồng thời Vũ khúc còn có biểu hiện bạc tình, nên sau khi hóa Quyền sẽ chủ về không từ một thủ đoạn nào. Khác với thủ đoạn của Tham Lang hóa Quyền, người Vũ khúc hóa Quyền về căn bản sẽ không cần biết phản ứng của người khác sẽ như thế nào, muốn làm thì làm, do đó không có thâm ý. Ở xã hội hiện đại, tính chất này thường thích hợp với người trong giới kinh doanh, có thể phát huy sức quyết đoán, mà ít nhiều thì cũng có người đố kị.

Sao Vũ Khúc hóa Lộc – Can Kỷ

Vũ khúc là sao tiền tài, còn chủ về hành động, nên ưa hóa Lộc. Vì chủ về hành động, tất nhiên dễ tạo dựng sự nghiệp, hơn nữa sự nghiệp càng lớn thì tài lộc càng dồi dào. Nếu muốn tính toán tài phú của người này, không thể chỉ nhìn xem anh ta có tích lũy hay không, mà tài sản của anh ta thường thường cũng là vốn liếng của cty.

Sao Vũ Khúc hóa Kỵ – Can Nhâm

Vũ khúc là sao “tiền tài”, lúc hóa thành Sao Hóa Kỵ sẽ biểu trưng cho tình trạng xoay chuyển tiền bạc khó khăn, hoặc vì người khác mà phải ngưng dừng nửa chừng, có lúc vì hoàn cảnh khách quan thúc đẩy mà phải mở rộng việc kinh thương buôn bán đến nỗi không dự toán được, khiến tiền bạc tổn thất. Đây là ý nghĩa cơ bản của Vũ Khúc Hóa Kỵ.

Vì vậy có lúc cũng chủ về bệnh tật dây dưa kéo dài, hoặc tiến hành một sự kiện nào đó vượt quá dự liệu, do đó ảnh hưởng đến tình hình chi tiêu. Ví dụ như Vũ Khúc Hóa Kỵ ở cung Điền Trạch đồng độ với Tham Lang, chủ về vì sửa sang nhà cửa vượt ngoài dự toán ban đầu, để hoàn thiện thì phải cố thu xếp, dẫn đến tiền bạc trống rỗng.

Sao Vũ Khúc ở Cung Phúc Đức

Vũ Khúc ở Cung Phúc Đức là thiện tinh, chủ về có thể hưởng phúc. Nhưng hưởng phúc ở đây có thể là vì mệnh tạo thiếu cái nhìn xa, gặp chuyện thì xông tới, vì vậy không lao tâm. Cho nên cần phải được các cát tinh hội hợp. Hơn nữa, Vũ Khúc phải nhập miếu, mới chủ về giỏi quyết đoán, lúc đó mới đúng là hưởng phúc. Nếu Vũ Khúc lạc hãm, có thể vì sinh hoạt vật chất mà lao tâm tổn thần.

Vũ Khúc Hóa Kỵ, thường vì lo lắng về tiền bạc mà thân tâm đều vất vả.

Vũ Khúc có Phá Quân đồng độ hoặc hội chiếu, lại gặp Đà La, không những chủ về bôn ba bận rộn, mà tâm còn buồn phiền.
Nếu Vũ Khúc có Thất Sát đồng độ hoặc hội chiếu, lại gặp Thiên Mã. Thì chủ về vất vả mà không có thành tựu, hoặc vất vả nhiều mà thành tựu ít. Nếu gặp sát tinh, thì càng thêm nóng vội. có cát tinh hội chiếu, thì lao tâm mà có thành tựu.

“Vũ Khúc Thiên Phủ” đồng độ, gặp cát tính thì có thể hưởng thụ, gặp các sát tinh, Kỵ, hung, thì chủ về lần nữa, do dự, thiếu quyết đoán. Vì vậy mà tăng thêm khó khăn trong cách xử sự, dẫn đến tâm thần không yên.

Vũ Khúc có Tham Lang đồng độ hoặc hội chiếu, chủ về ưa hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt. Gặp thêm Hàm Trì, Thiên Diêu, càng dễ rơi vào chuyện trăng gió. Nếu có Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng độ thì nhiều dục vọng, sự hưởng thụ tinh thần nặng về ham muốn vật chất.“Vũ Khúc Thiên Tướng” đồng độ, có cát tinh hội chiếu, có thể được hưởng thụ. Nếu gặp sát tinh, thì chỉ đến vãn niên mới có thể hưởng phúc thanh nhàn. Lúc trẻ và trung niên có biểu hiện tính thần quyết đoán, nhưng nội tâm thường thay đổi nên hao tổn tinh thần.

Sao Vũ Khúc ở Cung Quan Lộc

Vũ Khúc nhập Cung Quan Lộc, cổ nhân cho rằng thích hợp “võ nghiệp vinh thân”. Thực ra ở xã hội hiện đại, lấy Vũ Khúc làm chủ tinh của cung tài bạch. Nên cũng có thể theo ngành tài chính tiền tệ, ngân hàng, kinh doanh làm ăn cũng có lợi. Những công việc thuộc tính chất của “hành kim” đều hợp.

Vũ Khúc nhập miếu, lại có Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội hợp, hoặc gặp Lộc Tồn, Thiên Mã. Nếu làm việc trong chính giới có thể là nhân vật trọng yếu về tài chính kinh tế. Làm ăn trong giới kinh doanh thì sự nghiệp cũng phát triển. Nếu gặp thêm Văn Xương, Văn Khúc, Long Trì, Phượng Các, thì có thể trở thành nhân tài phân tích kinh tế.

Trường hợp Vũ Khúc có Phá Quân hội chiếu, lại gặp thêm Thiên Hình. Thì thích hợp gia nhập quân đội, cảnh sát hay công tác bảo an, mới tránh được sóng gió, trắc trở, thị phi. Nếu có thêm Thất Sát hội chiếu, có Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc cùng hội hợp. Ắt sẽ là nhân vật trọng yếu tài kiêm văn võ. Cổ nhân cho rằng đây là cách cục “Thống lĩnh trăm vạn hùng binh trấn thủ biên cương “.

“Vũ Khúc Tham Lang” đồng độ, thích hợp kinh doanh buôn bán. Nếu làm việc trong chính giới thì nhiều tham vọng, không bằng làm ăn kinh doanh. Dù bản tính hay mưu tính kiêm lợi, cũng không rơi vào hung hiểm. Có Hỏa Tinh và Linh Tinh đồng độ, không bằng cách cục thuần “Hỏa Tham” hay “Linh Tham”, làm ăn kinh doanh thì chủ về hoạnh phát, nhưng cũng hoạnh phá.

Nếu Vũ Khúc Hóa Kỵ, thì làm ăn kinh doanh ắt chủ về nhiều lên xuống, trồi sụt, khốn khó trùng trùng. Vì vậy nên làm thuê hưởng lương thì hơn. nhưng sự nghiệp trong quá trình phát triển vẫn gặp nhiều sóng gió, trắc trở. Hoặc thường hay có phản ứng sai lầm, hành động không mang lại hiệu quả tốt cho bản thân.

Vũ Khúc nến gặp tứ sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao. Thì cuộc đời gặp nhiều tình huống bối rối khó xử, trở ngại, thị phi. Mưu tính nhiều mà thành tựu ít, vất vả nhiều mà thu hoạch không có bao nhiêu.

“Vũ Khúc Thiên Phủ” ở cung Tí tốt hơn ở cung Ngọ. Có thể theo ngành tài chính kinh tế, kế toán, là nhân tài quản lý tài chính chuyên nghiệp. Nếu có cát tinh hội chiếu, lại gặp tam hóa cát, là lãnh đạo về tài chính kinh tế, nắm quyền tài chính một phương.

Gặp Lộc Tồn, Thiên Mã thì thích hợp làm ăn kinh doanh.

Gặp sát tinh hội chiếu, thì có thể là chuyên gia về thiết kế, khoa học kĩ thuật, nghệ thuật.

Có Văn Xương, Văn Khúc và Long Trì, Phượng Các đồng độ hoặc hội chiếu thì lại chủ về phát đạt.

“Vũ Khúc Tham Lang” đồng độ, gặp cát tinh thì nên theo ngành kinh doanh buôn bán. Nghề nghiệp nên có tính tiêu dùng, tính trang điểm, trang trí. Nếu hội hợp với Liêm Trinh Hóa Kỵ, thì sự nghiệp tiền tài vẫn có lúc gặp trở ngại, không nên đầu cơ. Dù bản tính hay mưu tính kiếm lợi, cũng nên xem xét kĩ tình hình, nếu không sẽ chủ về phá tán, thất bại.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” đồng độ, chủ về tính kiêm văn võ. Thích hợp làm việc trong chính giới, hoặc gia nhập quân đội hay cảnh sát, làm công tác bảo an. Nếu làm ăn kinh doanh, thì không giỏi quản lý tài chính, lúc sự nghiệp phát triển sẽ dễ có phản ứng sai lầm, hành động không mang lại hiệu quả tốt cho bản thân. Nhưng nếu có các cát tinh hội hợp, thì có thể theo ngành tiền tệ, ngân hàng.

“Vũ Khúc, Thất Sát” cùng thủ Cung Quan Lộc. Nếu gặp các sao Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật, Tam Thai, Bát Tọa, Thai Phụ, Phong Cáo. Thì thích hợp gia nhập quân đội hay cảnh sát, hoặc làm nhân viên bảo an, có thể lập được công danh. Nếu gặp sát tinh, thì nên theo ngành công nghiệp, hoặc những nghề nghiệp thuộc tính chất của “hành kim”. Gặp Thiên Phủ đồng độ hoặc hội chiếu, có thể theo ngành ẩm thực, thực phẩm.

“Vũ Khúc Phá Quân” đồng độ, cổ nhân cho rằng tinh hệ này cũng thích hợp với võ nghiệp. Trong xã hội ngày nay thì thích hợp ngành công thương nghiệp, làm việc ở công xưởng, nhưng phải hao tổn nhiều sức lực. Gặp Thiên Phủ hội chiếu, cũng có thể kinh doanh về ẩm thực, thực phẩm. Nhưng bất kể là theo võ nghiệp hay kinh doanh buôn bán, cuộc đời vẫn gặp nhiều phong ba hiểm trở. Vì vậy nên có suy nghĩ thiết thực, nếu các sao sát, kỵ, hình mà nặng thì càng không nên mạo hiểm mở rộng sự nghiệp hoặc đầu cơ.

Sao Vũ Khúc ở Cung Tài Bạch

Vũ Khúc là sao cai quản tài bạch, nhập miếu thì chủ về tiền của dồi dào, có tiền một cách thuận lợi. Cũng chủ về có năng lực quản lý tiền bạc.

Nếu nhập miếu còn gặp Hóa Lộc, Lộc Tồn, Thiên Mã, là cách cục cự phú. Nhưng nếu không có cát tinh khác hội hợp, mà chỉ được Hóa Lộc, Lộc Tồn, thì lao tâm lao lực mới kiếm được tiền. Hoặc đắc lợi trong cạnh tranh.

Vũ Khúc không ưa hội chiếu Phá Quân. Dù có gặp cát tinh, cũng chủ về tiền đến rồi tiền đi, trồi sụt thất thường, nhưng cuối cùng cũng có thể tích lũy. Nếu có sao hung sao ác cùng tụ hội, chủ về không có hi vọng tích lũy được tiền của.

Vũ Khúc ưa Tử Vi, Thiên Tướng đồng thời hội chiếu, chủ về nguồn tiền tài dồi dào.

Gặp cách cục “Hỏa Tham” hay “Linh Tham” hội chiếu, chủ về có tiền của bất ngờ. Nếu đồng cung thì không bằng vây chiếu.
Vũ Khúc rất ghét Kình Dương và Đà La đồng độ, chủ về vì tiền bạc mà sinh tai họa.

Vũ Khúc gặp Hóa Kỵ, chủ về tiền bạc xoay chuyển khó khăn. Nếu bản thân Vũ Khúc Hóa Kỵ thì tiền bạc xoay chuyển càng khó khăn hơn.

Vũ Khúc gặp Địa Không, Địa Kiếp, chủ về bận rộn, vất vả kiếm tiền, thành tựu ít mà phá hao nhiều.

Vũ Khúc đồng độ với Thiên Phủ. Vũ Khúc là sao tiền tài, gặp Thiên Phủ là kho tiền. Nếu có Tả Phụ, Hữu Bật, Lộc Tồn, Hóa Lộc hội chiếu là cách cục đại phú. Nếu gặp các sát tinh, kỵ, cũng chủ về ấm no. Cách cục bình thường thì chủ về giàu có sung túc.
Vũ Khúc đồng độ với Tham lang, có Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh hội chiếu, gặp Lộc Tồn, Hóa Lộc. Chủ về phát lên một cách nhanh chóng. Nếu không gặp Hỏa Tinh mà gặp các sao đào hoa, thì vì sắc mà phá tài. Nếu gặp Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao thì vì cờ bạc hoặc đầu cơ mạo hiểm mà phá sản. Chỉ thấy “Vũ Khúc Tham lang” thì đến trung niên mới có thể phát đạt.

Vũ Khúc và Thiên Tướng mà đồng cung, ắt sẽ hội chiếu với Tử Vi. Trường hợp ở cung Dần tốt hơn ở cung Thân. Vì Vũ Khúc và Thiên Tướng ở cung Dần sẽ hội hợp với Tử Vi ở cung Ngọ, nhập miếu. Hơn là ở cung Thân hội hợp với Tử Vi ở cung Tí. Ba sao Vũ Khúc, Thiên Tướng, Tử Vi tương hội, chủ về nguồn tiền tài thịnh vượng. Nếu gặp thêm sát tinh, thì lại chủ về dựa vào tay nghề khéo hoặc kiến thức chuyên môn để kiếm tiền.

Vũ Khúc, Thất Sát, nếu không gặp sát tinh, chủ về kiếm tiền bằng hai bàn tay trắng nhưng làm nên. Gặp Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn, chủ về dư giả, đến vãn niên cũng có tích lũy được chút ít. Nếu có sát tinh, thì hoạnh phát hoạnh phá, phát lên một cách đột ngột rồi suy sụp cũng rất nhanh chóng. Nếu sát tinh có Thiên Hình hội chiếu, chủ về vì tiền bạc mà sinh nạn tai. Có Kình Dương đồng độ, hoặc Hỏa Tinh đồng độ, thì có tranh giành, cướp đoạt, trộm cắp. Càng không nên gặp Âm Sát hoặc Kiếp Sát.

Vũ Khúc, Phá Quân, chủ về tiền đến tiền đi. Dù có thêm Lộc Tồn, Hóa Lộc, Thiên Mã, cũng khó tích lũy được tiền của. Nhưng nếu có Thiên Phủ ở cung phu thê, vì cung phu thê hội hợp các cát tinh, nên có thể nhờ sức của người phối ngẫu mà giữ được tiền của.

Sao Vũ Khúc ở Cung Thiên Di

Khi Sao Vũ Khúc thủ Cung Thiên Di, trong tình huống thông thường thì bất lợi về đi xa hoặc không nên dời đi nơi khác ở. Vì Vũ Khúc là sao chủ về tiền bạc, nên tĩnh không nên động.

Cho nên phàm Vũ Khúc ở Cung Thiên Di, xuất ngoại ắt sẽ lao tâm phí sức. Dù có sao cát phù trì cũng chủ về bôn ba vất vả rổi mới phát tài. Nếu có các sao ác sát Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Thiên Hư hội chiếu thì ở bên ngoài dù bôn ba vất vả vẫn không có kết quả. Vì vậy sẽ dễ thành bi quan, tiêu cực. Hoặc làm việc hay phạm lỗi mà sinh ra bất hòa, tranh chấp. Thường thường việc sắp thành lại hỏng, cũng đủ khiến cho người ta bi quan thất vọng.

Nếu Vũ Khúc Hóa Kỵ, lại gặp các sao sát, hình, Kỵ, thì chủ về ở quê người bị nạn tai tật bệnh, phá tán hao tài rất lớn.