28

19

Dương Lịch: Ngày 28 Tháng 2 Năm 2024
Âm Lịch: Ngày 19 Tháng 1 Năm 2024
Can Chi: Ngày Nhâm Tuất Tháng Bính Dần Năm Giáp Thìn
Chính Nam
Chính Tây
Đông Nam
Nên làm:

Thiên Đức Hợp - Tốt cho mọi việc

Thiên Hỷ - Tốt Mọi Việc

Thiên Quan - Tốt cho mọi việc

Tam Hợp - Tốt cho mọi việc

Hoàng Ân - Tốt cho mọi việc

Nguyệt Không - Tốt cho mọi việc, nhất là sửa nhà

Kiêng kỵ:

Thụ Tử - Xấu mọi việc, trừ săn bắn là tốt

Nguyệt Yếm - Xấu đối với xuất hành, cưới hỏi

Cô Thần - Xấu mọi việc, nhất là hôn lễ

Quỷ Khốc - Xấu cho việc an táng, tế tự

Giờ Hoàng Đạo - Hắc Đạo
Giờ Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi
Giờ 23h - 1h 1h-3h 3h-5h 5h-7h 7h-9h 9h-11h 11h-13h 13h-15h 15h-17h 17h-19h 19h-21h 21h-23h
Can Chi Giờ Bính Đinh Sửu Mậu Dần Kỷ Mão Canh Thìn Tân Tị Nhâm Ngọ Quý Mùi Giáp Thân Ất Dậu Bính Tuất Đinh Hợi
Giờ trạch cát Châu Tước Bạch Hổ Thái Thường Thái Âm Thiên Không Huyền Vũ Thiên Hậu Quý Nhân Thanh Long Lục Hợp Câu Trần Đằng Sà
Giờ lý thuần phong Đại An Tốc Hỷ Lưu Niên Xích khẩu Tiểu Cát Tuyệt Lộ Đại An Tốc Hỷ Lưu Niên Xích khẩu Tiểu Cát Tuyệt Lộ

Trước đây luôn cho rằng kiên trì là không bao giờ lay động, giờ mới hiểu ra, kiên trì chính là dù do dự, chùn bước, tâm tình dao động nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

999 Lá thư gửi cho chính mình

xem thêm
xem thêm
xem thêm
xem thêm
xem thêm
xem thêm
xem thêm
xem thêm
xem thêm
xem thêm